Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2363/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Teljesítés helye:2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:V+V Építőipari és Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71658793
Postai cím: Velencei Út 2.
Város: Pusztaszabolcs
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2490
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csányi Kálmán
Telefon: +36 25273036
E-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: +36 25273036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Pusztaszabolcs energetikai korszerűsítés”
Hivatkozási szám: EKR000838162018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pusztaszabolcs energetikai korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45320000-6
További tárgyak:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt célja a pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola önkormányzati épület együttesének energetikai korszerűsítése. A támogatás révén épülethomlokzatok hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, továbbá megújuló energiatermelő (fotovoltaikus) rendszer kiépítése is megvalósulhat.
Az általános iskola épületeiben 4 db kondenzációs gázkazán (2 db a főépület emeleti vizesblokkjában kialakított zárt területen, 2 db pedig a külső kazánházban) biztosítja a fűtéshez szükséges energiát. A napelemes rendszer az elektromos energiaellátás területén segíti az épületek gazdaságos üzemeltetését.
Az energetikai jellemzők további javítása érdekében tervezett intézkedések részletezve:
- A meglévő homlokzati nyílászárók cseréje a főépületen, három rétegű hőszigetelt üvegezésű, low-E bevonatos szerkezetekre, 366 m2 felületen.
- A főépület és a tornaterem homlokzatain Dryvit-rendszerű hőszigetelés elhelyezése 15 cm vastagságban, EPS-lapokból, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletnek megfelelő kiegészítő, tűzterjedést gátló kőzetgyapot sávok beépítésével. Mennyisége: 1980 m2.
- A padlásfödém szigetelése, szálas hőszigetelő anyag felhasználásával, 20 cm vastagságban, 1052 m2-en.
- A tetőfödém hőszigetelése 10 cm vastagságú, PIR-habos szendvicspanelekkel, meglévő felületen, 740 m2-en.
A részletes műszaki tartalmat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22699 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pusztaszabolcs energetikai korszerűsítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V+V Építőipari és Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19197555
Postai cím: Privigyei Utca 4
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: vpluszvkft@gmail.com
Telefon: +36 20/4606989
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 91522086
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45320000-6
További tárgyak:45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt célja a pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola önkormányzati épület együttesének energetikai korszerűsítése. A támogatás révén épülethomlokzatok hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, továbbá megújuló energiatermelő (fotovoltaikus) rendszer kiépítése is megvalósulhat.
Az általános iskola épületeiben 4 db kondenzációs gázkazán (2 db a főépület emeleti vizesblokkjában kialakított zárt területen, 2 db pedig a külső kazánházban) biztosítja a fűtéshez szükséges energiát. A napelemes rendszer az elektromos energiaellátás területén segíti az épületek gazdaságos üzemeltetését.
Az energetikai jellemzők további javítása érdekében tervezett intézkedések részletezve:
- A meglévő homlokzati nyílászárók cseréje a főépületen, három rétegű hőszigetelt üvegezésű, low-E bevonatos szerkezetekre, 366 m2 felületen.
- A főépület és a tornaterem homlokzatain Dryvit-rendszerű hőszigetelés elhelyezése 15 cm vastagságban, EPS-lapokból, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletnek megfelelő kiegészítő, tűzterjedést gátló kőzetgyapot sávok beépítésével. Mennyisége: 1980 m2.
- A padlásfödém szigetelése, szálas hőszigetelő anyag felhasználásával, 20 cm vastagságban, 1052 m2-en.
- A tetőfödém hőszigetelése 10 cm vastagságú, PIR-habos szendvicspanelekkel, meglévő felületen, 740 m2-en.
A részletes műszaki tartalmat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 91522086
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V+V Építőipari és Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19197555
Postai cím: Privigyei Utca 4
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: vpluszvkft@gmail.com
Telefon: +36 20/4606989
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződéskötéskor adminisztratív hiba miatt nem a végleges szerződéstervezet lett aláírva, hanem egy munkapéldány. Ezen módosítás azért került aláírásra, hogy Felek az adminisztratív hibát korrigálják és a lefolytatott eljárásnak és a beadott ajánlatnak megfeleljen az aláírt szerződés.
Eredeti rendelkezés:
5.) Szerződéses biztosítékok:
Késedelmi kötbér:
A jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót minden késedelmes nap után a teljes nettó vállalkozási díjára vetített naptári naponkénti 0,5 % kötbér terheli. A késedelmi kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a vállalkozó olyan okból esik késedelembe, amelyért felelős. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási díj 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér:
Ha a teljesítés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Módosított rendelkezés:
5.)Szerződéses biztosítékok:
Késedelmi kötbér:
A jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót minden késedelmes nap után a teljes nettó vállalkozási díjára vetített naptári naponkénti 1 % kötbér terheli. A késedelmi kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a vállalkozó olyan okból esik késedelembe, amelyért felelős. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási díj 30 %-a.
Meghiúsulási kötbér:
Ha a teljesítés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Technikai okból került megjelölésre.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 91522086 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 91522086 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben