Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:23719/2019
CPV Kód:44113620-7
Ajánlatkérő:Fegyvernek Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5231 Fegyvernek közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Célbeton Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fegyvernek Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84570080
Postai cím: Szent Erzsébet Út 171.
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax: +36 308488454
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fegyvernek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fegyvernek.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Startmunka program Fegyverneken 2019
Hivatkozási szám: EKR000706322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44113620-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Önkormányzati saját forrásból beszerzendő tételek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14212000-0
További tárgyak:44113620-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5231 Fegyvernek közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ssz. Megnevezése Egység Mennyiség
1. aszfalt (BM-es külön forrás) t 400
2. zúzott kő t 108
3. sóder m3 29
4. sóder m3 7
5. sóder m3 227
6. cement q 730
7. emulzió (BM -es külön forrás) kg 5 000
8. Egerfelnémeti zúzott kő to 250
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15285 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Önkormányzati saját forrásból beszerzendő tételek
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Célbeton Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73667920
Postai cím: Vasút Út 5/a 425/24
Város: Kenderes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5331
Ország: Magyarország
E-mail: celbeton@gmail.com
Telefon: +36 309535369
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19935720
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44113620-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14212000-0
További tárgyak:44113620-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5231 Fegyvernek közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ssz. Megnevezése Egység Mennyiség
1. aszfalt (BM-es külön forrás) t 400
2. zúzott kő t 108
3. sóder m3 29
4. sóder m3 7
5. sóder m3 227
6. cement q 730
7. emulzió (BM -es külön forrás) kg 5 000
8. Egerfelnémeti zúzott kő to 250
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23012720
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Célbeton Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73667920
Postai cím: Vasút Út 5/a 425/24
Város: Kenderes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5331
Ország: Magyarország
E-mail: celbeton@gmail.com
Telefon: +36 309535369
Internetcím(ek): (URL) www.celbeton.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés b) szakaszára tekintettel az alábbi módosításokat rögzítik.
A módosítások kizárólag a 3. ajánlati rész Önkormányzati saját forrásból beszerzendő tételek körében áll fenn, az 1. és 2. ajánlati rész vonatkozásában a Szállító a teljesítéseket határidőben elvégezte.
A 3. ajánlati rész Önkormányzati saját forrásból beszerzendő tételek körében vonatkozásában megrendelt további anyagok (pótmunka megrendelése) és azok költsége:
Pénzügyi adatok HUF egységben
Ssz. Tétel megnevezése Mennyiség Egység Nettó egységár Nettó összesen
1. 0-24 sóder 108 tonna 4600 496.800.-
2. Zúzottkő (Eger-Felnémeti) 108 tonna 7600 820.800.-
3. Porlekötő emulzió C60 B1 5000 kg 215 1.075.000.-
4. Kohósalak cement CEM III/A32,5 R 25 q 3400 85.000.-
5. 1-2 sóder 4 m3 8800 35.200.-
6. 4-8 sóder 15 m3 7480 112.200.-
7. K2 2-4 zúzott kő 27 tonna 10000 270.000.-
8. 4-8 zúzott kő 28 tonna 6500 182.000.-
Nettó mindösszesen: 3.077.000.-
ÁFA (27%) mindösszesen: 830.790.-
Bruttó mindösszesen: 3.907.790.-
Az alapszerződés 2. sz. melléklete a fenti megrendeléssel egészül ki.
Eredeti szerződés szerinti szövegezés:
6. Szállítási határidő
Szállító vállalja, hogy a szerződés 1. sz. mellékletét képező termékeket (műszaki leírás) a Megrendelőnek a 2. sz. melléklet szerinti költségvetés szerinti áron a szerződéskötéstől számított 45 napon belül, azaz, a benyújtott ajánlatában vállaltan szállítja:
3. ajánlati rész: Önkormányzati saját forrásból beszerzendő tételek
Szállítási határidő pontos napja: 2019. év 09. hó 15. napja

Módosítás utáni szövegezés:
6. Szállítási határidő
Szállító vállalja, hogy a szerződés 1. sz. mellékletét képező termékeket (műszaki leírás) a Megrendelőnek a 2. sz. melléklet szerinti költségvetés szerinti áron a szerződéskötéstől számított 45 napon belül, azaz, a benyújtott ajánlatában vállaltan szállítja:
3. ajánlati rész: Önkormányzati saját forrásból beszerzendő tételek
Szállítási határidő pontos napja: 2020. év 07. hó 31. napja

Eredeti szerződés szerinti szövegezés:
4. Fizetési feltételek
Számlabenyújtás lehetősége:
Ajánlattevő egy végszámla benyújtására jogosult, részszámla kibocsátása nem megengedett.
A végszámla a szállítási teljesítések befejezését követően a próbaüzem lezárásával nyújtható be a végteljesítés igazolását követően.
Módosítás utáni szövegezés:
4. Fizetési feltételek
Számlabenyújtás lehetősége:
Ajánlattevő jogosult a 2019.08.07. napon megkötött alapszerződés szerint 2019.11.30. napig már leszállított anyagokról egy részszámlát kiállítani valamint a további szállítások körében valamennyi szállítást követően megrendelésenként egy-egy részámlát kibocsátani. A szállítások tárgyát Ajánlatkérő egy-egy megrendeléssel jelzi Szállító felé, a szállításokat legalább 3 meunkanappal megelőzően.
A végszámla a szállítási teljesítések befejezését követően az utolsó szállítás teljesítésével nyújtható be a végteljesítés igazolását követően.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a fenti tárgyban 2019.08.07. napon szállítási szerződést kötöttek, mely kapcsán Megrendelő 2019.09.10. napon közölt többletigényét jelentette be a szállítások körében. Szállító 2019.09.12.napon nyújtott tájékoztatása alapján a többletszállításopkat vállalva kezdeményezte a szerződés aktualizálását és a számlázási és szállítási metódusok átütemezését. Megrendelő 2019.09.17. napon Szállítóval tartott közös egyeztetésen a szállítási feltételek körét megtárgyalta és a szerződésmódosítás mellett határozott.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19935720 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 23012720 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben