Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:23752/2019
CPV Kód:45310000-3
Ajánlatkérő:Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium
Teljesítés helye:2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AlbaNet Informatika Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55911672
Postai cím: Nagykovácsi Út 3
Város: Remeteszőlős
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kissné Simkó Judit
Telefon: +36 13913595
E-mail: simko.judit@arszg.hu
Fax: +36 13913592
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.arszg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.arszg.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Napelemes kiserőmű tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000228112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Napelemes kiserőmű tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az intézmény területén létesülő 500 kWa teljesítményű napelemes kiserőmű tervezése és kivitelezése
Mennyiség: 1 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16398 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Napelemes kiserőmű tervezése és kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AlbaNet Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38461547
Postai cím: Uzsoki Utca 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: granasi.janos@albanet.hu
Telefon: +36-209460174
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 189741150
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az intézmény területén létesülő 500 kWa teljesítményű napelemes kiserőmű tervezése és kivitelezése
Mennyiség: 1 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 189741150
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AlbaNet Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38461547
Postai cím: Uzsoki Utca 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: granasi.janos@albanet.hu
Telefon: +36-209460174
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a szerződés 10. pontot közös megegyezéssel a következők szerint módosítják:
A 2. megvalósítási szakasz („Napelem és inverter elhelyezés”) 2019. február 20. határidő helyett 2019. március 12-ig valósul meg.
A 3. (záró) mérföldkő tervezett elérése („beüzemelés, próbaüzem) 2019. március 10. helyett 2019. április 10. határidővel történik.
Fentiek alapján a munkavégzés befejezésének határideje (készrejelentés) 2019. március 10. helyett 2019. április 10.
Az átadás-átvétel időpontja: 2019. március 20. helyett 2019. április 19.
A Szerződés 15. pontjában meghatározott vállalkozási díj összege változatlan maradt, számlázási ütemezése azonban következők szerint módosul:
A 4. részszámlához tartozó elvégzett feladat, megvalósítási szakasz vége: 2019. február 20-ról 2019. március 20-ra módosul.
A végszámla kiállításához kapcsolódó megvalósítási szakasz 2019. március 10. helyett 2019. április 10.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés megkötésekor előzetesen megállapított megvalósítási szakaszok az időjárási, és egyéb nem várt, előre nem tervezhető műszaki okok (fa kivágás okozta kár és annak helyreállítása, statikai felülvizsgálat) miatt változnak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 189741150 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 189741150 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben