Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2393/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Krasznokvajda Község Önkormányzata Homrogd község Önkormányzata;Gagyvendégi Községi Önkormányzat;Monaj Község Önkormányzata;Kiskinizs Községi Önkormányzat;Selyeb Község Önkormányzata;Fáj Község Önkormányzata;Beret Község Önkormányzata;Rásonysápberencs Községi Önkormányzat;Büttös Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Krasznokvajda, Homrogd, Büttös, Gagyvendégi, Monaj, Kiskinizs, Selyeb, Fáj, Rásonysápberencs és Beret települések közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Savic Consulting Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Krasznokvajda Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78946251
Postai cím: Scholtz Albin Tér 3.
Város: Krasznokvajda
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3821
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kerékgyártó Judit
Telefon: +36 46458116
E-mail: hivatal@krasznokvajda.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.krasznokvajda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.krasznokvajda.hu/
 
Hivatalos név: Homrogd község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47712366
Postai cím: Rákóczi Utca 4.
Város: Homrogd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3812
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Gábor
Telefon: +36 46454101
E-mail: homrogd2@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.homrogd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.homrogd.hu/

Hivatalos név: Gagyvendégi Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85643723
Postai cím: Báthori Út 14.
Város: Gagyvendégi
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3816
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nevelős Zita
Telefon: +36 46446102
E-mail: gagyvendegihivatal@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szeporszag.hu/Gagyvendegi.telepules
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szeporszag.hu/Gagyvendegi.telepules

Hivatalos név: Monaj Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74610183
Postai cím: Béke U. 20.
Város: Monaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3812
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nevelős Zita
Telefon: +36 46454104
E-mail: postmaster@monaj.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szeporszag.hu/Monaj.telepules
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szeporszag.hu/Monaj.telepules

Hivatalos név: Kiskinizs Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89411821
Postai cím: Rákóczi Út 58
Város: Kiskinizs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3843
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Miklósné
Telefon: +36 46474205
E-mail: kiskinizs@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kiskinizs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kiskinizs.hu/

Hivatalos név: Selyeb Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91666253
Postai cím: Hunyadi Utca 21
Város: Selyeb
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3809
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nevelős Zita
Telefon: +36 46468154
E-mail: korjegyzoseg.selyeb@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://selyebinfo.oldalunk.hu/site.php?sd=selyebinfo&page=gzIMiHz5tF
A felhasználói oldal címe (URL): http://selyebinfo.oldalunk.hu/site.php?sd=selyebinfo&page=gzIMiHz5tF

Hivatalos név: Fáj Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77596071
Postai cím: Fő Utca 32.
Város: Fáj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3865
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dávid József
Telefon: +36 46470121
E-mail: fajhivatal@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.faj.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.faj.hu/

Hivatalos név: Beret Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90168011
Postai cím: Rákóczi Út 40/b.
Város: Beret
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3834
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalma Júlia
Telefon: +36 46421651
E-mail: berethiv@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.beret.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.beret.hu/

Hivatalos név: Rásonysápberencs Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17248190
Postai cím: Rákóczi Út 99
Város: Rásonysápberencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3833
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga-Jancsó Réka
Telefon: +36 46474278
E-mail: rasonysapberencs@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kazsmarkikozoshivatal.webnode.hu/rasonysapberencs/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kazsmarkikozoshivatal.webnode.hu/rasonysapberencs/

Hivatalos név: Büttös Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28449126
Postai cím: Dózsa György U. 12.
Város: Büttös
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3821
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vaszily István
Telefon: +36 46454101
E-mail: kvajda@citromail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szeporszag.hu/Buttos.telepules
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szeporszag.hu/Buttos.telepules
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Krasznokvajda Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Humán kapacitások fejlesztése az Abaúji térségben
Hivatkozási szám: EKR000955252018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgya: Humán kapacitások fejlesztése az Abaúji térségben
Mennyisége: Humán szolgáltatások programjainak bonyolítása Krasznokvajda, Homrogd, Büttös, Gagyvendégi, Monaj, Kiskinizs, Selyeb, Fáj, Rásonysápberencs és Beret településeken.
Rendezvényszervezés: a rendezvény résztvevőinek, valamint minden programelemének teljes körű szervezése, biztosítása (helyszín, időpont egyeztetések, meghívók, fotódokumentációk, kommunikációtechnika, rendezvényszervező, illetve a rendezvény jellegének megfelelő szakember, előadó, oktató, művészek, műsorvezető biztosítása,).
Projekt nyitó-bemutató rendezvény településenként 1 alkalom, összesen 10 db (min 10 fő),
Projekt záró rendezvény településenként 1 alkalom, összesen 10 db (min 10 fő),
Szakmaközi konferenciák 12 alkalom (min 15-20 fő),
Szakmai műhelyek köznevelés, egészségügy, kulturális és szociális 24 alkalom (min 10-15 fő),
Jó gyakorlat 10 alkalom (min 20 fő),
Fenntartható fejlődés tematikus „A” hét 15 alkalom (min 70-100 fő),
Fenntartható fejlődés tematikus „B” hét 15 alkalom (min 50-70 fő),
Nyelvi témahét „ A” 10 alkalom (min 20-40 fő)
Nyelvi témahét „ B” 10 alkalom (min 10-20 fő)
Egészségnap 20 alkalom (min 80-200 fő)
Sportnap 20 alkalom (min 80-200 fő)
Tudatos pénzügyi magatartás előadássorozat 30 alkalom (min 30 fő)
Tehetséggondozó kör komplex lebonyolítás 1 alkalom folyamatos (minimum 40 fő)
Catering biztosítása a rendezvényekhez: minimum 1 fő kiszolgáló személyzettel.
A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Humán kapacitások fejlesztése az Abaúji térségben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Krasznokvajda, Homrogd, Büttös, Gagyvendégi, Monaj, Kiskinizs, Selyeb, Fáj, Rásonysápberencs és Beret települések közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége: Humán szolgáltatások programjainak bonyolítása Krasznokvajda, Homrogd, Büttös, Gagyvendégi, Monaj, Kiskinizs, Selyeb, Fáj, Rásonysápberencs és Beret településeken.
Rendezvényszervezés: a rendezvény résztvevőinek, valamint minden programelemének teljes körű szervezése, biztosítása (helyszín, időpont egyeztetések, meghívók, fotódokumentációk, kommunikációtechnika, rendezvényszervező, illetve a rendezvény jellegének megfelelő szakember, előadó, oktató, művészek, műsorvezető biztosítása,).
Projekt nyitó-bemutató rendezvény településenként 1 alkalom, összesen 10 db (min 10 fő),
Projekt záró rendezvény településenként 1 alkalom, összesen 10 db (min 10 fő),
Szakmaközi konferenciák 12 alkalom (min 15-20 fő),
Szakmai műhelyek köznevelés, egészségügy, kulturális és szociális 24 alkalom (min 10-15 fő),
Jó gyakorlat 10 alkalom (min 20 fő),
Fenntartható fejlődés tematikus „A” hét 15 alkalom (min 70-100 fő),
Fenntartható fejlődés tematikus „B” hét 15 alkalom (min 50-70 fő),
Nyelvi témahét „ A” 10 alkalom (min 20-40 fő)
Nyelvi témahét „ B” 10 alkalom (min 10-20 fő)
Egészségnap 20 alkalom (min 80-200 fő)
Sportnap 20 alkalom (min 80-200 fő)
Tudatos pénzügyi magatartás előadássorozat 30 alkalom (min 30 fő)
Tehetséggondozó kör komplex lebonyolítás 1 alkalom folyamatos (minimum 40 fő)
Catering biztosítása a rendezvényekhez: minimum 1 fő kiszolgáló személyzettel.
A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember alkalmassági követelményben előírt 12 hónapon felüli rendezvényszervezési tevékenységének gyakorlati ideje, szakmai tapasztalata (min 0, max 48 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összérték (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00029.
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.7. ponthoz Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített kezdő időpont a jelen közbeszerzési eljárásra irányadó jogszabályokban előírt határidők figyelembe vételével kalkulált tervezett időpont, mely tervezett időpont a tárgyi közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Humán kapacitások fejlesztése az Abaúji térségben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Savic Consulting Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43204391
Postai cím: Vászonfehérítő Utca 36 Fsz/3
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
E-mail: szabolcs.dobai@savicgroup.hu
Telefon: +36 202032002
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23028746205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28900000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Rendezvények, tematikus napok szervezése.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Savic Consulting Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43204391
Postai cím: Vászonfehérítő Utca 36 Fsz/3
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23028746205

Hivatalos név: Coaches Communication Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67695496
Postai cím: Szobránc Köz 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23877179242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges