Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:23937/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kisújbányai Vadászház Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:7694 Hosszúhetény, Kisújbánya u. 50. HRSZ: 1690
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mecseki Vöröskő Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisújbányai Vadászház Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59033804
Postai cím: Bárány Út 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Czéh-Tóth Márk
Telefon: +36 302635510
E-mail: megyeriut@gmail.com
Fax: +36 302635510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisujbanya.wordpress.com
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Falusi szálláshely bővítése (I.,II. ütem)
Hivatkozási szám: EKR000455682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Meglévő épület átalakítása/felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7694 Hosszúhetény, Kisújbánya u. 50. HRSZ: 1690
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bruttó alapterület: 144 m2
A meglévő konyha és étkező épület átalakítása.
A már meglévő épület kis mértékben átalakul, funkciója megváltozik. A földszinten új vendégszobák jönnek létre. 3 db két férőhelyes szoba, külön fürdőkkel, előtérrel és kis konyha blokkal. Az épület tetőterében pedig a személyzetnek alakítunk ki szociális részt. Ott kap majd helyet a dolgozói öltöző, vizes blokk, étkező és különböző raktárak.
Méretében, megjelenésében, anyaghasználatában az épület nem változik.
A beruházás építési engedély nélkül végezhető kivitelezési tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-6.4.1.-16 pályázat, 1844704244 iratazonosító

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16816 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Meglévő épület átalakítása/felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecseki Vöröskő Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72147243
Postai cím: Vöröskő Utva 46.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
E-mail: mecsekivorosko@gmail.com
Telefon: +36 204641186
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 18298280
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7694 Hosszúhetény, Kisújbánya u. 50. HRSZ: 1690
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bruttó alapterület: 266 m2
Új rendezvényterem.
Ez az épület teljesen új építésű, többfunkciós egység lesz. Közösségi tér, mely alkalmas kisebb-nagyobb rendezvények lebonyolítására, étkeztetésre, turisztikai célokra és a falu kulturális eseményinek is helyet ad majd egyaránt.
Rendezvény tér, konyha és kiszolgáló funkciók, bár és vizes blokkok kerülnek kialakításra.
Az ház építészeti karaktere teljesen környezetbe illő, alkalmazkodik a helyi hagyományokhoz és az építési szabályzathoz. Egyszerű geometria, fehér homlokzat, fa nyílászárók zsalugáter árnyékolókkal, nyeregtetős kialakítás, cserépfedés és tetőtéri fa ablakok jellemzik. Egy teljes szintet és részleges tetőtér beépítés foglal magába.
A beruházás építési engedéllyel végezhető kivitelezési tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23089317
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecseki Vöröskő Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72147243
Postai cím: Vöröskő Utva 46.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
E-mail: mecsekivorosko@gmail.com
Telefon: +36 204641186
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosítandó pontok, szövegrészek
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.) Vállalkozót az I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
nettó 18 104 706, - Ft, azaz nettó Tizennyolcmillió-hatszázhatvanötezer-négyszázhetvenegy forint
+ 4.888.271,- Ft (27 %ÁFA), bruttó 22.992.977,- Ft, azaz bruttó Huszonkettőmillió-kilencszázkilencvenkettőezer-kilencszázhetvenhét forint vállalkozói díj illeti meg.
VIII. HATÁRIDŐK
1.) Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 15 hónap. Felek egy hónap alatt 30 naptári napot értenek.
XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI
1.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően azok csatolása nélkül is az alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi dokumentáció” és kiegészítései
- Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott „Ajánlat”-a,
- Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
- Alvállalkozók bejelentése, kizáró okok nyilatkozatai.
A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.
Módosított pontok, szövegrészek
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
2.) Vállalkozót az I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
nettó 23.089.317, - Ft, azaz nettó Huszonhárommillió-nyolcvankilencezer-háromszáztizenhét forint
+ 6.234.116,- Ft (27 %ÁFA), bruttó 29.323.433,- Ft, azaz bruttó Huszonkilencmillió-háromszázhuszonháromezer-négyszázharminchárom forint vállalkozói díj illeti meg.
VIII. HATÁRIDŐK
1.) Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 18 hónap. Felek egy hónap alatt 30 naptári napot értenek.

XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI
2.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően azok csatolása nélkül is az alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi dokumentáció” és kiegészítései
- Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott „Ajánlat”-a,
- Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
- Alvállalkozók bejelentése, kizáró okok nyilatkozatai.
- A műszaki tartalom változásra adott és elfogadott vállalkozói ajánlat

A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: III. A módosítás indoka:
A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján megvizsgálták és rögzítik, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:
1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:
Teljesítési határidő változása:
A teljesítési határidő a munkavégzésre alkalmatlan munkanapok számával hosszabbodik meg.
Felek megállapodása értelmében munkavégzésre alkalmatlan azon munkanap, amikor a munkavégzést az időjárási körülmények vagy az építési helyszín megközelítésére szolgáló közlekedési úton folyó erdészeti munkák legalább napi 4 órát vagy azt meghaladó mértékben akadályozták vagy ellehetetlenítették.
Az időjárási körülmények (éves átlagot meghaladó csapadékos időszakok) miatt a projekt jelentős késedelmet szenvedett.
Karakterkorlát miatt folytatás a VII.1) További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 18298280 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 23089317 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az építési helyszín a Mecsekerdő Zrt. erdészeti munkavégzése miatt összességében 3 hetet meghaladóan nem volt megközelíthető.
A műszaki tartalom változása a jelen szerződésmódosítás mellékletében részletezettek szerint.
A vállalkozói díj tekintetében a módosítást a műszaki tartalom változása indokolja, vállalkozó tételes, részletes módosított és eredeti műszaki tartalomra adott összehasonlító árajánlatában foglaltak szerint.
2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:
A jelen szerződésmódosítással a szerződés jellege nem változik, a Miniszterelnökség https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=72645 Útmutatójának 11-12. oldalain is leírtakat figyelembe véve a szerződés jellege nem változik.
A megvalósítandó teljes – műszaki és gazdasági szempontból funkcionális egységet képező – eredmény változatlan a módosítás eredményeként is.
3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át:
A szerződésmódosítás a vállalkozói díjat nem módosítja az eredeti szerződés értékének 50%-át elérő mértékben.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben