Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:23958/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Tiszakerecseny Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 48., 383/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Haklik Mérnöki Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszakerecseny Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66274575
Postai cím: Árpád Utca 48
Város: Tiszakerecseny
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4834
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tég Attila Bálint
Telefon: +36 703347098
E-mail: kerecseny.hiv@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hivatal épületenergetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000976372018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hivatal épületenergetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 48., 383/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanon az Ajánlatkérő a Polgármesteri Hivatal meglévő épületét kívánja fejleszteni a jelen kor elvárásainak megfelelő esztétikai és műszaki tartalommal. Ehhez az Építtető a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:
Az épület hőszigetelése: Az energetikai felújítás során a homlokzati falak 14 cm Rockwool Frontrock MAX homlokzati hőszigetelő rendszert, míg a lábazatok 10 cm Austrotherm XPS TOP 30 hőszigetelő lemezt kapnak. A szigetelés után a felújítandó épületrészen új homlokzati és lábazati vakolt felületképzés készül.
A zárófödém padlásterénél 28 cm Ursa SF38 üveggyapot hőszigetelés vagy ezzel egyenértékű kerül elhelyezésre. A fejépület beépített tetőterébe 10 cm vastag Ursa DF39 üveggyapot hőszigetetelés, vagy ezzel egyenértékű kerül. A hőszigetelés elhelyezése belülről fog történni, a jelenlegi oldalfal és mennyezeti gipszkarton visszabontásával.
• Az épület fűtéskorszerűsítése: Az épület helyiségeinek fűtését jelenleg fatüzelésű biomassza kazán és bojler biztosítja. A felújítás után az épület fűtés-hűtési rendszerét a nyugati oldalon lévő kazánház helyíség homlokzati falára szerelt 2 db VAILLANT aroTHERM VWL 155/2 típusú levegő-víz hőszivattyú, és a kazánházba szerelt VAILENT MEH 60 típusú elektromos fűtőpatron, illetve a hőszivattyúk közé beépített 200 literes puffer tároló fogja ellátni. A hőleadók acéllemez lapradiátorok, valamint SOLARONICS SVFM típusú 2 csöves burkolatos oldalfali fan-coilok lesznek homloklapi légbeszívással. Az épület új fűtésrendszere a gépészeti tervek szerint lesz kialakítva, és új falazott kémény nem épül! A nyugati homlokzatra szerelt 2 db hőszivattyú rögzítésénél megfelelő körültekintéssel kell eljárni, és be kell tartani a készülék szerelési útmutatóját!
• Nyílászárócsere: Az épület meglévő homlokzati fa nyílászórói nem biztosítják a jelenkor épületfizakia elvárásait, így azok helyett új hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag nyílászárószerkezetek kerülnek beépítésre, amelyek 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezővel rendelkeznek.
• Fedélszerkezet, tetőhéjazat: A felújításnál a fejépülethez csatlakozó földszint + magastetős (a Lenin utcával párhuzamos) hosszanti épületrészre napelemek fognak kerülni. Ez a tetőszerkezetre plussz terhelést jelent. Statikus szakvélemyényben leírtak szerint a fedélszerkezet korhadt illetve károsodott elemeit ki kell cserélni, valamint a fa csomópontokat ki kell javítani. Az elvégzett javítási munkákat a műszaki ellenőrnek és a statikusnak ellenőriznie kell. A javítási munkálatok elvgézése után a telepítendő napelemes rendszer nem haladja meg a fa tetőszerkezet határteherbírását. Ugyan ennél az épületrésznél a régi síkpala fedése elbontásra kerül, és új cserepes fémlemezfedés kerül a helyére, új tető- és ellenlécezéssel és tetőfóliával.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00077

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06431 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hivatal épületenergetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Haklik Mérnöki Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40052227
Postai cím: Táncsics M. Út 16
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
E-mail: haklik88@gmail.com
Telefon: +36 706147437
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44850000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 48., 383/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanon az Ajánlatkérő a Polgármesteri Hivatal meglévő épületét kívánja fejleszteni a jelen kor elvárásainak megfelelő esztétikai és műszaki tartalommal. Ehhez az Építtető a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:
Az épület hőszigetelése: Az energetikai felújítás során a homlokzati falak 14 cm Rockwool Frontrock MAX homlokzati hőszigetelő rendszert, míg a lábazatok 10 cm Austrotherm XPS TOP 30 hőszigetelő lemezt kapnak. A szigetelés után a felújítandó épületrészen új homlokzati és lábazati vakolt felületképzés készül.
A zárófödém padlásterénél 28 cm Ursa SF38 üveggyapot hőszigetelés vagy ezzel egyenértékű kerül elhelyezésre. A fejépület beépített tetőterébe 10 cm vastag Ursa DF39 üveggyapot hőszigetetelés, vagy ezzel egyenértékű kerül. A hőszigetelés elhelyezése belülről fog történni, a jelenlegi oldalfal és mennyezeti gipszkarton visszabontásával.
• Az épület fűtéskorszerűsítése: Az épület helyiségeinek fűtését jelenleg fatüzelésű biomassza kazán és bojler biztosítja. A felújítás után az épület fűtés-hűtési rendszerét a nyugati oldalon lévő kazánház helyíség homlokzati falára szerelt 2 db VAILLANT aroTHERM VWL 155/2 típusú levegő-víz hőszivattyú, és a kazánházba szerelt VAILENT MEH 60 típusú elektromos fűtőpatron, illetve a hőszivattyúk közé beépített 200 literes puffer tároló fogja ellátni. A hőleadók acéllemez lapradiátorok, valamint SOLARONICS SVFM típusú 2 csöves burkolatos oldalfali fan-coilok lesznek homloklapi légbeszívással. Az épület új fűtésrendszere a gépészeti tervek szerint lesz kialakítva, és új falazott kémény nem épül! A nyugati homlokzatra szerelt 2 db hőszivattyú rögzítésénél megfelelő körültekintéssel kell eljárni, és be kell tartani a készülék szerelési útmutatóját!
• Nyílászárócsere: Az épület meglévő homlokzati fa nyílászórói nem biztosítják a jelenkor épületfizakia elvárásait, így azok helyett új hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag nyílászárószerkezetek kerülnek beépítésre, amelyek 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezővel rendelkeznek.
• Fedélszerkezet, tetőhéjazat: A felújításnál a fejépülethez csatlakozó földszint + magastetős (a Lenin utcával párhuzamos) hosszanti épületrészre napelemek fognak kerülni. Ez a tetőszerkezetre plussz terhelést jelent. Statikus szakvélemyényben leírtak szerint a fedélszerkezet korhadt illetve károsodott elemeit ki kell cserélni, valamint a fa csomópontokat ki kell javítani. Az elvégzett javítási munkákat a műszaki ellenőrnek és a statikusnak ellenőriznie kell. A javítási munkálatok elvgézése után a telepítendő napelemes rendszer nem haladja meg a fa tetőszerkezet határteherbírását. Ugyan ennél az épületrésznél a régi síkpala fedése elbontásra kerül, és új cserepes fémlemezfedés kerül a helyére, új tető- és ellenlécezéssel és tetőfóliával.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44850000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Haklik Mérnöki Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40052227
Postai cím: Táncsics M. Út 16
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
E-mail: haklik88@gmail.com
Telefon: +36 706147437
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosítása azon körülmény miatt vált szükségessé, hogy Vállalkozói jelzés történt arról, hogy a kivitelezés során derült fény arra, hogy a napelemekkel terhelendő tetőnél nem elég a csomópontok megerősítése.
A palafedés lebontása után látszott csak, hogy a teljes fa szerkezetet cserélni kell.
E mellett vállalkozói jelzés történt arról, hogy a napelem esetében egyenértékű terméket kíván megajánlani a mellékletben csatolt kimutatás alapján.
Mindezek alapján módosul a szerződés mellékletét képező költségvetés.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2019. március 25. napján megkötött Vállalkozási szerződés módosítása olyan körülmények miatt vált szükségessé, amelyek a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merültek fel.
A szerződés módosítása azon körülmény miatt vált szükségessé, hogy Vállalkozói jelzés történt arról, hogy a kivitelezés során derült fény arra, hogy a napelemekkel terhelendő tetőnél nem elég a csomópontok megerősítése.
A palafedés lebontása után látszott csak, hogy a teljes fa szerkezetet cserélni kell.
E mellett vállalkozói jelzés történt arról, hogy a napelem esetében egyenértékű terméket kíván megajánlani a mellékletben csatolt kimutatás alapján.
Mindezek alapján módosul a szerződés mellékletét képező költségvetés.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 44850000 Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 44850000 Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben