Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2397/2019
CPV Kód:42994200-2;42000000-6
Ajánlatkérő:"BOVIRA" Termelési és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:6754 Újszentiván, Rózsa u. 42/B;6754 Újszentiván, Rózsa u. 42/B;6754 Újszentiván, Rózsa u. 42/B;6754 Újszentiván, Rózsa u. 42/B
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TERKIKER Műszaki Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Betéti Társaság;TERKIKER Műszaki Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Betéti Társaság;TERKIKER Műszaki Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Betéti Társaság;TERKIKER Műszaki Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:műanyagipar
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "BOVIRA" Termelési és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25907302
Postai cím: Rózsa Út 42. B. ép.
Város: Újszentiván
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6754
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Talpai Zoltán
Telefon: +36 302396634
E-mail: bovira@bovira.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bovira.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: műanyagipar
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés - GINOP-1.2.7- 17-2017-00028 Eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000823892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42994200-2
További tárgyak:42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Műanyagipari gépek beszerzése négy részben: 1. rész: Technológiai – teszt gőz előállító berendezések 2. rész: Polystirolból terméket előállító gépek 3. rész: Hajlító, vágó, hegesztő egyedi gyártású gépek 4. rész: Felület kezeléshez kapcsolódó berendezések
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 344994000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Technológiai – teszt gőz előállító berendezések
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42994200-2
További tárgyak:42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6754 Újszentiván, Rózsa u. 42/B
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Technológiai – teszt gőz előállító berendezések (ipari gépek):
• Telített gőzgyártó központ 2db
A központ feladata Ajánlatkérő által legyártott alkatrészek, gépegységek és berendezések gőznyomás alatti valódi üzemi körülmények közötti minőségi próbája. A berendezés dinamikus terhelést gyakorol a formaprés, fröccsöntő csőkígyó puffertartály formahabosító egységekre.
• Vákuum központ 1db
A vákuum központ a gyártmányok minőségi próbájára szolgál. A próbával a tömörséget, szilárdságot, dinamikus igénybevételt mérjük hideg és meleg állapotban. A következő részekből áll: - vízgyűrűs vákuum szivattyú 15 kW/h, - vákuum puffer tartály 1000 l, Házi vízmű tartállyal 200 l, - vízhűtő kalorifer 10 kW/h, - moduláris konténerbe építve, szerelvényekkel és csatlakozási pontokkal.
• Sűrített levegő központ 1db
A központ a gyártógépek működtetésére szolgáló sűrített levegőt állít elő, hűtve-szárítva. A berendezés stabil elhelyezésű-beépítésű rendszer. A berendezés főbb részei: - csavarkompresszor, - hűtve-szárító egység, - légtartály 400 l, installált csőhálózat a fogyasztókig, nyomásbeállítókkal és gépcsatlakozásokkal.
Nyertes Ajánlattevő feladata a berendezések leszállítása és üzembe helyezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.7- 17-2017-00028
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Polystirolból terméket előállító gépek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42994200-2
További tárgyak:42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6754 Újszentiván, Rózsa u. 42/B
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. Polystirolból terméket előállító ipari gépek:
• Lágy öntőforma készítő 1db
A berendezéssel egy teljesen új eljárással lágy öntőformák készíthetőek. A lágy öntőformák 1-5mm PVC fóliából készülnek. A berendezéssel nagy teherbírású magas példányszámú öntőformák készíthetőek Purcell alakos idomok öntésére.
A berendezés magas hőmérsékletű telített gőzzel működik, kétoldali emisszióval. A gőznyomás 1-2bar-on 160°C-on működik.
Hevítés után a formaoldali gőznyomás megszűntetésével egyidejűleg az erős szívóhatású vákuum ráhúzza a lágy fóliát a formára. Az előkészített lágy öntőformák felhasználási területe a műanyag, főleg PURCELL habbal készült formatestek sorozatgyártása.
• LOST FOAM - Fém öntőmag készítő berendezés 2db
Az illanó hab elven működő berendezés az alakos alámetszési ponttal rendelkező öntőmagok készítésére szolgál. Az öntőformák alacsony illanóponttal (200°C) rendelkező PS granulátumból készülnek, szemcseméretük 0,1-0,25mm.
• Viaszoló berendezés 1db
A berendezés elsősorban a műanyaggyártás folyamán használt színezőanyagot gyárt. Holland-Color alapanyagból. Másodsorban alumínium alkatrészek gépalkatrészek öntésénél használatos viaszmagos előállítását végzi. A berendezés magas nyomáson és hőmérsékleten működik. A viasz öntőforma zsugorodása 0,1-0,07mm.
• Alumínium kasírozó gép 1db
Alkatrészek alumínium fólia kasírozására szolgál. Főleg IB karton gyártásánál. A berendezés főleg PU olvadékot használ. A kasírozás folyamatos gyártásban történik párhuzamos tekercseléssel. A berendezés teljesen automata működésű emberi felügyelet mellet. A szóró berendezés manuális és automata üzemmódban működik. A gép hűtőgépek szendvicspanel alkatrészek gyártására szolgál. A gép alkalmas IB karton alumínium kasírozására is. A gép tartozéka egy nagyteljesítményű min.: 1,3kg/h olvasztási kapacitású PU olvadék gyártó berendezés.
Nyertes Ajánlattevő feladata a berendezések leszállítása és üzembe helyezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.7- 17-2017-00028
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hajlító, vágó, hegesztő egyedi gyártású gépek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6754 Újszentiván, Rózsa u. 42/B
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. Szerelést segítő, hajlító, vágó, hegesztő egyedi gyártású ipari célgépek
• Csőkígyó gyártó berendezés 1db
A berendezés gőzfejlesztő hőcserélő csőkigyó rendszer gyártására szolgál 800 – 1200mm átmérőben. Maximális varratmentes acélcső átmérője 1Col. A berendezés számítógép vezérlés által hideg sajtoslással előre definiált paraméterekkel működik. A berendezés a következő részből áll. A részek összeszerelve egy komplett gyártó berendezést képeznek.
- Elektromosan meghajtott erős váz szerkezet.
- Cserélhető csévélő dob
- Hegesztő berendezés
- Horizontális csőtároló
- PLC vezérlő rendszer
- Hegesztési varrat ellenőrző berendezés
- Duplasoros csőkígyó rendszer összeállító berendezés részegység
- Orbitális csőhegesztő berendezés részegység
• EPS formaprésgép blokk összeállító és gyártó berendezés 1db
A gép az előre méretre legyártott alkatrészeket nagypontossággal összeilleszti és rögzíti.
• CNC - WIN maró berendezés 1db
A berendezés alumínium fröccsöntő formaszerszámok gyártására szolgál 1000x600x150mm méretben. A berendezés előre megszerkesztett marási program alapján elkészíti a 3D öntő szerszámot. A gyártás nagypontosságú formák előkészítésére alkalmas.
• CNC automata csőköteg hegesztő berendezés 2db
A berendezés csőköteges hőcserélők hegesztését végzi cnc automata vezérléssel. A berendezés a hőcserélő alsó és felső térelválasztó részét heggeszti össze a csőkötegeket horizontális módban. A berendezés teljesen automatikus emberi felügyelet mellet.
• Vízsugaras vágógép berendezés 1db
Alkalmas 2048mm*1375mm XY irányú vágás tartományban többféle anyag különösen fém, legfeljebb 8cm vastag, lemezek vágására szerszám csere nélkül. A berendezéssel az előre beprogramozott rajz alapján, 0,076mm pontossággal, alkalmas minták sorozat vágására.
Nyertes Ajánlattevő feladata a berendezések leszállítása és üzembe helyezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.7- 17-2017-00028
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Felület kezeléshez kapcsolódó berendezések
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42994200-2
További tárgyak:42924200-1
39236000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6754 Újszentiván, Rózsa u. 42/B
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. Felület kezeléshez kapcsolódó berendezések (ipari gépek)
• Homokszóró berendezés 1db
A berendezés magasnyomású sűrített levegővel, szárított, osztályozott homok, szacsma, vagy más tisztítóanyag segítségével fém felületek festés előtti tisztítására szolgál.
A berendezés teljesen zárt üzemű, moduláris konténerbe helyezzük, poelszívóval, légutánpótlással felszerelve.
• Festő kabin 1db
A berendezéssel a tiszta, zsírtalanított gépalkatrészeket lehet lefesteni környezetbarát festékkel. A berendezés nagy teljesítményű és a következő részekből áll:
Festő kabin pontosan 6000*2400*2500mm konténer modul
Szárító kabin 6000*2400*2500mm konténer modul
Magas hőmérsékletű szárító egység
Festő berendezés fém felületre, levegőmentes működéssel, alacsony és magas nyomású
Tároló, szárító állványzat
Nyertes Ajánlattevő feladata a berendezések leszállítása és üzembe helyezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.7- 17-2017-00028
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Technológiai – teszt gőz előállító berendezések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TERKIKER Műszaki Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63371567
Postai cím: Rákosi Út 6
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
E-mail: terkiker@gmail.com
Telefon: +36 305164744
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21694129206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93535333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 89686000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TERKIKER Műszaki Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63371567
Postai cím: Rákosi Út 6
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21694129206

Hivatalos név: Hyperion-Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23350603
Postai cím: Gyár Utca 43
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14321618206

Hivatalos név: GOBI-SK s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10965762
Postai cím: F.Fegyvernekiho 1/471
Város: Sahy
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 93601
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2023209650

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Polystirolból terméket előállító gépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TERKIKER Műszaki Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63371567
Postai cím: Rákosi Út 6
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
E-mail: terkiker@gmail.com
Telefon: +36 305164744
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21694129206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 106960000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 102960000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GOBI-SK s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10965762
Postai cím: F.Fegyvernekiho 1/471
Város: Sahy
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 93601
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2023209650

Hivatalos név: TERKIKER Műszaki Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63371567
Postai cím: Rákosi Út 6
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21694129206

Hivatalos név: Hyperion-Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23350603
Postai cím: Gyár Utca 43
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14321618206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Hajlító, vágó, hegesztő egyedi gyártású gépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TERKIKER Műszaki Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63371567
Postai cím: Rákosi Út 6
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
E-mail: terkiker@gmail.com
Telefon: +36 305164744
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21694129206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 129250000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 123970000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GOBI-SK s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10965762
Postai cím: F.Fegyvernekiho 1/471
Város: Sahy
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 93601
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2023209650

Hivatalos név: TERKIKER Műszaki Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63371567
Postai cím: Rákosi Út 6
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21694129206

Hivatalos név: Hyperion-Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23350603
Postai cím: Gyár Utca 43
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14321618206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Felület kezeléshez kapcsolódó berendezések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TERKIKER Műszaki Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63371567
Postai cím: Rákosi Út 6
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
E-mail: terkiker@gmail.com
Telefon: +36 305164744
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21694129206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29324333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28378000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GOBI-SK s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10965762
Postai cím: F.Fegyvernekiho 1/471
Város: Sahy
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 93601
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2023209650

Hivatalos név: TERKIKER Műszaki Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63371567
Postai cím: Rákosi Út 6
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21694129206

Hivatalos név: Hyperion-Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23350603
Postai cím: Gyár Utca 43
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14321618206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges