Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0240/2019
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Váradi Márk
Telefon: +36 12934225
E-mail: Mark.Varadi@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolgálatvez. rendsz. a HungaroControl Zrt. rész.
Hivatkozási szám: EKR000760542018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Új szolgálatvezénylési rendszer fejlesztése, bevezetése és támogatása a HungaroControl Zrt. részére vállalkozási szerződés keretében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 19583 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 236 - 540087
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jelentkezőszám korlátozásának szempontjai
A következő helyett:
Az Ajánlattevők keretszáma 3 (három), azaz ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közül legfeljebb három alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőnek küld ajánlattételi felhívást.
Ajánlatkérő az érvényes részvételi jelentkezést benyújtókat az M.1. alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására benyújtott referenciák alapján állítja sorba.
A részvételre jelentkező által beadott max. három referencia kerül pontozásra az alábbiak alapján és a három, legtöbb pontot elérő jelentkező jut tovább az ajánlattételi szakaszba (Pontazonosság esetén a referenciák értéke dönt – a nagyobb előnyösebb, holtverseny esetén az összes érintett részvételre jelentkezőnek megküldésre kerül az ajánlattételi felhívás)
1. Ajánlatkérő előnyben részesíti azokat a Részvételre jelentkezőket, amelyeknek a bemutatott referencia rendszere több, a szolgálatvezénylési rendszerrel szemben támasztott alapvető funkciót is magába foglalt.
• A rendszer rendelkezett olyan funkcióval, amely megszakítás nélkül vagy többműszakos rendben üzemelő munkáltató munkavállalóinak munkaidő-beosztásának tervezésére szolgált 10 pont
• A rendszer rendelkezett olyan funkcióval, amelyek a humán erőforrás napon belüli felhasználásának tervezésére, rögzítésre szolgált (beültetés) 20 pont
• A rendszer tartalmazott interface-t vállalatirányítási vagy más HR rendszerrel (10 pont)
Amennyiben egy bemutatott rendszer több, a fentiekben felsorolt funkcióval is rendelkezett, úgy az egyes funkciókra adott pontok összeadódnak.
2. Ajánlatkérő előnyben részesíti azokat a Részvételre jelentkezőket, akik referenciaként csatolt
projektként olyan egyedileg fejlesztett rendszert mutatnak be, amelyek kiszolgált felhasználószáma magasabb.
10 fő vagy kevesebb a kiszolgált felhasználók száma:5 pont
11-80 fő a kiszolgált felhasználók száma:10 pont
81 - 200 fő a kiszolgált felhasználók száma:20 pont
201 fő felette a kiszolgált felhasználók száma: 30 pont
Több becsatolt referencia esetén a pontok összeadódnak.
3. A résztvevők közül Ajánlatkérő előnyben részesíti a nagyobb értékű projekteket (referencia nagysága)
10-39.99 millió forint: 10 pont
40-79.99 millió forint: 20 pont
80 millió forint felett: 30 pont
Több becsatolt referencia esetén a pontok összeadódnak.
Helyesen:
Az Ajánlattevők keretszáma 3 (három), azaz ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közül legfeljebb három alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőnek küld ajánlattételi felhívást.
A részvételre jelentkező által beadott max. három referencia kerül pontozásra az alábbiak alapján és a három, legtöbb pontot elérő jelentkező jut tovább az ajánlattételi szakaszba (Pontazonosság esetén a referenciák értéke dönt – a nagyobb előnyösebb, holtverseny esetén az összes érintett részvételre jelentkezőnek megküldésre kerül az ajánlattételi felhívás)
1. Ajánlatkérő előnyben részesíti azokat a Részvételre jelentkezőket, amelyeknek a bemutatott referencia rendszere több, a szolgálatvezénylési rendszerrel szemben támasztott alapvető funkciót is magába foglalt.
• A rendszer rendelkezett olyan funkcióval, amely megszakítás nélkül vagy többműszakos rendben üzemelő munkáltató munkavállalóinak munkaidő-beosztásának tervezésére szolgált 10 pont
• A rendszer rendelkezett olyan funkcióval, amelyek a humán erőforrás napon belüli felhasználásának tervezésére, rögzítésre szolgált (beültetés) 20 pont
• A rendszer tartalmazott interface-t vállalatirányítási vagy más HR rendszerrel (10 pont)
Amennyiben egy bemutatott rendszer több, a fentiekben felsorolt funkcióval is rendelkezett, úgy az egyes funkciókra adott pontok összeadódnak.
2. Ajánlatkérő előnyben részesíti azokat a Részvételre jelentkezőket, akik referenciaként csatolt
projektként olyan egyedileg fejlesztett rendszert mutatnak be, amelyek kiszolgált felhasználószáma magasabb.
10 fő vagy kevesebb a kiszolgált felhasználók száma:5 pont
11-80 fő a kiszolgált felhasználók száma:10 pont
81 - 200 fő a kiszolgált felhasználók száma:20 pont
201 fő felette a kiszolgált felhasználók száma: 30 pont
Több becsatolt referencia esetén a pontok összeadódnak.
3. A résztvevők közül Ajánlatkérő előnyben részesíti a nagyobb értékű projekteket (referencia nagysága)
10-39.99 millió forint: 10 pont
40-79.99 millió forint: 20 pont
80 millió forint felett: 30 pont
Több becsatolt referencia esetén a pontok összeadódnak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Felhívás megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:
2019/02/04
Helyesen:
2019/02/15
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. rendelkezéseivel.
2. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019.01.09. napja 12:00 óra Hely: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(5) és (7) bekezdését alkalmazza.
3. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). A részvételi jelentkezés megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 10. § rendelkezéseire.
4. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobb ár-érték arány.
Ajánlatkérő a a II.2.5) pontban meghatározott „Ár” szempont alatt az alábbiakat érti:
1. Teljes ajánlati ár (direkt TCO, nettó HUF (súlyszám: 50)
2. A szakmai ajánlat (súlyszám: 50) alatt az alábbiakat érti:
2.1. A rendszer fejlesztésének, bevezetésének módszertana (súlyszám: 10)
2.2. Fejlesztési projekt részletes terve (súlyszám: 10)
2.3. Technológia és a tervezett megoldás bemutatása (súlyszám:10)
2.4. Üzleti probléma megértése (súlyszám: 20)
Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás; 2. értékelési szempont: sorbarendezést követő pontkiosztás. A pontskála alsó és felső határa: 1-10 pont.
5. Tájékoztatásul az AT szakaszhoz: a tárgyalások tárgyát képezi a Műszaki Leírásban, a szerződéstervezetben meghatározott feltételek, ajánlattevők szakmai és pénzügyi ajánlatai.
6. AK az alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
7. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71. § (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
10. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
11. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
12. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz.
13. FAKSZ: Dr. Süvöltős András, lajstromszám: 00170.
14. Jelentkezés elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot a jelentkezőknek kell viselnie.

Helyesen:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. rendelkezéseivel.
2. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019.01.21. napja 15:00 óra Hely: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(5) és (7) bekezdését alkalmazza.
3. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). A részvételi jelentkezés megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 10. § rendelkezéseire.
4. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobb ár-érték arány.
Ajánlatkérő a a II.2.5) pontban meghatározott „Ár” szempont alatt az alábbiakat érti:
1. Teljes ajánlati ár (direkt TCO, nettó HUF (súlyszám: 50)
2. A szakmai ajánlat (súlyszám: 50) alatt az alábbiakat érti:
2.1. A rendszer fejlesztésének, bevezetésének módszertana (súlyszám: 10)
2.2. Fejlesztési projekt részletes terve (súlyszám: 10)
2.3. Technológia és a tervezett megoldás bemutatása (súlyszám:10)
2.4. Üzleti probléma megértése (súlyszám: 20)
Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás; 2. értékelési szempont: sorbarendezést követő pontkiosztás. A pontskála alsó és felső határa: 1-10 pont.
5. Tájékoztatásul az AT szakaszhoz: a tárgyalások tárgyát képezi a Műszaki Leírásban, a szerződéstervezetben meghatározott feltételek, ajánlattevők szakmai és pénzügyi ajánlatai.
6. AK az alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
7. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71. § (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
10. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
11. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
12. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz.
13. FAKSZ: Dr. Süvöltős András, lajstromszám: 00170.
14. Jelentkezés elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot a jelentkezőknek kell viselnie.

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ