Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:24030/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kiskunfélegyháza, 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi lakótelep Hrsz: 2907/121,
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32777240
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gyuricza Gergő
Telefon: +36 76562065
E-mail: gyuricza.gergo@kiskunfelegyhaza.hu
Fax: +36 76462252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunfelegyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kiskunfelegyhaza.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Petőfi lakótelep és Kaffka Margit utcai játszótér
Hivatkozási szám: EKR000178172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Petőfi lakótelep fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211360-0
További tárgyak:45236210-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kiskunfélegyháza, 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi lakótelep Hrsz: 2907/121,
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Petőfi lakótelep fejlesztéséhez szükséges munkák elvégzésére az alábbiak, illetve az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint:
• Bontási munkák
• Burkolatépítési munkák
• Berendezések
• Kertépítési munkák
• Ivóvíz bekötés
• Belső vízvezeték
• Elektromos munkák
• Növények
A Petőfi lakótelep tervezési területén belül a térszerkezet jelentősen módosul. A területen a tervezett állapot szerint is a sport és játék funkciók dominálnak majd, azonban nagyobb hangsúlyt kap a rekreáció és reprezentáció is. A következő, jól elkülöníthető térszerkezeti egységek alakulnak ki:
• Központi tér
• Játszótér
• Street Workout
• Sportpálya
• Pihenő rét
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-007-1

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07642 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Petőfi lakótelep fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56895416
Postai cím: Izabella Utca 27/a. fsz. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: utepker@utepker.hu
Telefon: +36 305653763
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76461638
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 139731322
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211360-0
További tárgyak:45236210-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kiskunfélegyháza, 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi lakótelep Hrsz: 2907/121,
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Petőfi lakótelep fejlesztéséhez szükséges munkák elvégzésére az alábbiak, illetve az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint:
• Bontási munkák
• Burkolatépítési munkák
• Berendezések
• Kertépítési munkák
• Ivóvíz bekötés
• Belső vízvezeték
• Elektromos munkák
• Növények
A Petőfi lakótelep tervezési területén belül a térszerkezet jelentősen módosul. A területen a tervezett állapot szerint is a sport és játék funkciók dominálnak majd, azonban nagyobb hangsúlyt kap a rekreáció és reprezentáció is. A következő, jól elkülöníthető térszerkezeti egységek alakulnak ki:
• Központi tér
• Játszótér
• Street Workout
• Sportpálya
• Pihenő rét
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 144515816
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56895416
Postai cím: Izabella Utca 27/a. fsz. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: utepker@utepker.hu
Telefon: +36 305653763
Internetcím(ek): (URL) www.utepker.hu
Fax: +36 76461638
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1) Szerződő felek a Szerződést és annak érintett mellékleteit jelen módosításban foglaltak szerint módosítják. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben foglalt műszaki tartalom a jelen Szerződésmódosítás mellékletében foglalt kivitelezési munkálatokkal egészül ki. A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés további új tételekkel egészül ki, a jelen szerződésmódosítás 1. mellékletében foglaltak szerint.
2) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítás 2.1. pontjában foglalt munkálatok - Vállalkozó ajánlata alapján – meghatározott ellenértékeként az alábbiak szerint módosítják, a Szerződés 2.1. pontját.
„A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 144.515.816 Ft, + Áfa, azaz bruttó 183.535.086 forint. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A vállalkozási díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás az ajánlattételi dokumentáció, az árazott költségvetési kiírás a Vállalkozó ajánlatának részét képezi. A jelen Szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja átalányár, mely tartalmazza a Vállalkozó összes munkavégzéssel, egyéb járulékos szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő költségét és fedezetét (így különösen anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, felvonulási terület, mintavételezés és ellenőrzés költségei, hatósági eljárási költségek, Vállalkozó által felhasznált energiaköltségek stb.). A vállalkozási díj az ajánlatban, a szerződésben és a Műszaki dokumentációban foglalt mennyiségi és minőségi követelmények figyelembevételével került meghatározásra, és biztosítja a létesítmény, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre történő átadását Megrendelőnek."
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződés módosításának az indoklása a karakterkorlátra tekintettel a felhívás VII.1) pontjában található. A szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kerül módosításra.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 139731322 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 144515816 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. Szerződő felek a Szerződés műszaki tartalmát, valamint a Szerződés 2.1. pontját a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Szerződés tárgyát képező létesítménnyel kapcsolatos Megrendelői pótmunka igényekre tekintettel módosítják.
A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, figyelemmel az alábbiakra:
• A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – illetve a korábbi módosítás szerinti ellenérték növekedéssel összesített növekedése - nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 15 %-át sem.
• A módosítás az eredeti szerződésben szereplő tartalom egyes elemeinek szám szerinti, valamint minőségi szempontú növelésére irányul, így illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, azt nem változtatja meg.
• A módosítás továbbá csak a szerződésnek csak az érték változásával összefüggő elemeire terjed ki.
A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező megrendelt munkák többlet értéke nettó 4.784.494,- Ft. (a továbbiakban „Ellenérték Növekedés”).
Az eredeti szerződéses érték nettó 139.731.322 Ft.
Az uniós értékhatár 1.723.541.680,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázhuszonhárommillió-ötszáznegyvenegyezer-hatszáznyolcvan forint.
Az Ellenérték Növekedés mértéke nem éri el az uniós értékhatárt, így a módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti követelménynek, továbbá az Összesített Ellenérték Növekedés mértéke az eredeti szerződéses érték 3,424 %-a, tehát nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át sem.
A módosítás továbbá a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjával is összhangban van, mely szerint a szerződés – bizonyos, a Kbt. 141. (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – építési beruházás esetén nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.
A módosítás tárgyát képező munkák különösen szoros összefüggésben vannak a Szerződésnek eredetileg is részét képező munkarészekkel, rendszerekkel.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a jelen Szerződésmódosítás tárgyát képező munkák ugyanazon cél megvalósítását szolgálják, jellegüket tekintve illeszkednek a Szerződésnek eredetileg is részét képező műszaki tartalomhoz, megvalósításuk azzal összhangban történik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben