Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2404/2019
CPV Kód:34928500-3
Ajánlatkérő:Balatonlelle Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Balatonlelle város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ENERIN ESCO Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonlelle Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69511244
Postai cím: Petőfi Utca 2.
Város: Balatonlelle
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8638
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kenéz István
Telefon: +36 85554930
E-mail: polgarmester@balatonlelle.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://balatonlelle.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bérleti és vállalkozási szerződés Balatonlelle város közigazgatási területén található közvilágítási lámpatestek ajánlattevő saját költségén történő korszerűsítésére, az eszközök bérbe adására, üzemeltetésére, 168 hónapos felmondási tilalommal.
Hivatkozási szám: EKR001021882018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevő saját költségén történő korszerűsítés, majd ezt követő bérbeadás
Korszerűsítés előtti lámpatestek típusa, darabszáma:
Leszerelendő lámpatestek száma, típusa db
HgLi 80W 15 db
HgLi 125W 9 db
NA 70W 280 db
NA 100W 154 db
NA 150W 209 db
NA 250W 1 db
NA 400W 2 db
Kompakt 36W 827 db
Kompakt 23W 96 db
Kompakt 11W 34 db
Összesen 1627 db
Meglévő megmaradó lámpatestek: db
HOFEKA TWEET s1 LED 80W (m.) 3 db
LED lámpatest 10W (maradó) 5 db
Fényvető 30 W LED (maradó) 1 db
Összesen 9 db
Jelenlegi beépített teljesítmény: 122,939 kW
Korszerűsítés utáni lámpatestek típusa, darabszáma:
Felszerelendő (bérbe adandó) lámpatestek száma, típusa db
Hofeka Glória LED 36 (44W) 4000K 5 db
BGP203 LED20-4S/740 185 db
BGP203 LED30-4S/740 443 db
BGP203 LED40-4S/740 245 db
BGP203 LED50-4S/740 138 db
BGP203 LED59-4S/740 90 db
BGP203 LED79-4S/740 61 db
BGP203 LED90-4S/740 31 db
BGP203 LED100-4S/740 93 db
BGP203 LED120-4S/740 173 db
BGP203 LED139-4S/740 37 db
BGP203 LED149-4S/740 8 db
HOFEKA KŐRÖS LED 18(24W) 4000K 56 db
HOFEKA KŐRÖS LED 36(44W) 4000K 6 db
HOFEKA Glória LED 18(24W) 4000K 9 db
HOFEKA ORION SPOT 200W LED fényv. 2 db
E27 LED 13,5W 4000K fényforrás csere 96 db
összesen 1678 db
Meglévő megmaradó lámpatestek: db
HOFEKA TWEET s1 LED 80W (m.) 3 db
LED lámpatest 10W (maradó) 5 db
Fényvető 30 W LED (maradó) 1 db
összesen 9 db
Tervezett beépített teljesítmény: 57,394 kW
Elvárt megtakarítás (beépített teljesítmény csökkenés):
Teljesítmény megtakarítás minimum: 53,32 % 65,545 kW
Üzemeltetendő lámpatestek száma, típusa műszaki átadást követően.
Típus db
Hofeka Glória LED 36 (44W) 4000K 5 db
BGP203 LED20-4S/740 185 db
BGP203 LED30-4S/740 443 db
BGP203 LED40-4S/740 245 db
BGP203 LED50-4S/740 138 db
BGP203 LED59-4S/740 90 db
BGP203 LED79-4S/740 61 db
BGP203 LED90-4S/740 31 db
BGP203 LED100-4S/740 93 db
BGP203 LED120-4S/740 173 db
BGP203 LED139-4S/740 37 db
BGP203 LED149-4S/740 8 db
HOFEKA KŐRÖS LED 18(24W) 4000K 56 db
HOFEKA KŐRÖS LED 36(44W) 4000K 6 db
HOFEKA Glória LED 18(24W) 4000K 9 db
HOFEKA ORION SPOT 200W LED fényv. 2 db
E27 LED 13,5W 4000K fényforrás csere 96 db
HOFEKA TWEET S1 LED 80 (m.) 3 db
LED lámpatest 10W (maradó) 5 db
Fényvető 30 W LED (maradó) 1 db
Üzemeltetendő lámpatestek összesen: 1687
Az üzemeltetés kezdő időpontja a műszaki átadást követő hónap első napja.
Ügyfélszolgálat működtetése az üzemeltetési időszakban.
A település jelenlegi közvilágítás díjai: (nettó)
Villamos energia díj: 6 821 639Ft/év
Rendszerhasználati díj, zöldenergia, energiaadó (jogszabály szerint meghatározott díjak): 11 372 306Ft/év
Karbantartási költségek: 3 337 440Ft/év
Az ajánlatkérő elvárása, hogy az éves költsége összességében a fejlesztést követően se haladja meg az eddig évente felmerült összes fentebb megadott közvilágítással kapcsolatos kiadását.
Ajánlatkérő a villamos energia díját közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg.
A nyertes ajánlattevő feladata a beruházás tervezése (kiviteli), kivitelezése és a szükséges engedélyek beszerzése.
Ajánlatkérő megrendelte a tervezést, melynek összege: 5 034 000Ft + Áfa. Ezt az összeget minden ajánlattevő építse be az ajánlatába. A nyertes ajánlattevőnek legalább erre az összegre kell
a tervezővel a szerződést megkötnie, és a tervezői díjat megfizetnie. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kiadott tervektől eltérő típusú lámpatesteket alkalmaz, az ebből adódó többlet költség, tervek átdolgoztatásának, újra terveztetésének költségei is Ajánlattevőt terhelik. Újra tervezés esetén nem kötelező a jelenlegi tervező igénybevétele, de a jelenlegi tervező által elkészített, dokumentációhoz csatolt anyagokat fenti áron ebben az esetben is ki kell fizetnie Ajánlattevőnek. Felhívjuk figyelmüket, hogy a tervező ismert alvállalkozónak minősül.
A tervező nem tartozik a kizáró okok alá.
Ahol a dokumentációban konkrét típus megjelölés szerepel (pl.tervek) az „azzal egyenértékű” típusok elfogadottak, melyet a tervtől való eltérés esetén részletesen be kell mutatni a szakmai ajánlatban, melynek része a beárazott költségvetés is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15597360 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítási rendszer bérlete – Balatonlelle 2018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
További tárgyak:45316110-9
50232110-4
65320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Balatonlelle város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő saját költségén történő korszerűsítés, majd ezt követő bérbeadás
Korszerűsítés előtti lámpatestek típusa, darabszáma:
Leszerelendő lámpatestek száma, típusa db
HgLi 80W 15 db
HgLi 125W 9 db
NA 70W 280 db
NA 100W 154 db
NA 150W 209 db
NA 250W 1 db
NA 400W 2 db
Kompakt 36W 827 db
Kompakt 23W 96 db
Kompakt 11W 34 db
Összesen 1627 db
Meglévő megmaradó lámpatestek: db
HOFEKA TWEET s1 LED 80W (m.) 3 db
LED lámpatest 10W (maradó) 5 db
Fényvető 30 W LED (maradó) 1 db
Összesen 9 db
Jelenlegi beépített teljesítmény: 122,939 kW
Korszerűsítés utáni lámpatestek típusa, darabszáma:
Felszerelendő (bérbe adandó) lámpatestek száma, típusa db
Hofeka Glória LED 36 (44W) 4000K 5 db
BGP203 LED20-4S/740 185 db
BGP203 LED30-4S/740 443 db
BGP203 LED40-4S/740 245 db
BGP203 LED50-4S/740 138 db
BGP203 LED59-4S/740 90 db
BGP203 LED79-4S/740 61 db
BGP203 LED90-4S/740 31 db
BGP203 LED100-4S/740 93 db
BGP203 LED120-4S/740 173 db
BGP203 LED139-4S/740 37 db
BGP203 LED149-4S/740 8 db
HOFEKA KŐRÖS LED 18(24W) 4000K 56 db
HOFEKA KŐRÖS LED 36(44W) 4000K 6 db
HOFEKA Glória LED 18(24W) 4000K 9 db
HOFEKA ORION SPOT 200W LED fényv. 2 db
E27 LED 13,5W 4000K fényforrás csere 96 db
összesen 1678 db
Meglévő megmaradó lámpatestek: db
HOFEKA TWEET s1 LED 80W (m.) 3 db
LED lámpatest 10W (maradó) 5 db
Fényvető 30 W LED (maradó) 1 db
összesen 9 db
Tervezett beépített teljesítmény: 57,394 kW
Elvárt megtakarítás (beépített teljesítmény csökkenés):
Teljesítmény megtakarítás minimum: 53,32 % 65,545 kW
Üzemeltetendő lámpatestek száma, típusa műszaki átadást követően.
Típus db
Hofeka Glória LED 36 (44W) 4000K 5 db
BGP203 LED20-4S/740 185 db
BGP203 LED30-4S/740 443 db
BGP203 LED40-4S/740 245 db
BGP203 LED50-4S/740 138 db
BGP203 LED59-4S/740 90 db
BGP203 LED79-4S/740 61 db
BGP203 LED90-4S/740 31 db
BGP203 LED100-4S/740 93 db
BGP203 LED120-4S/740 173 db
BGP203 LED139-4S/740 37 db
BGP203 LED149-4S/740 8 db
HOFEKA KŐRÖS LED 18(24W) 4000K 56 db
HOFEKA KŐRÖS LED 36(44W) 4000K 6 db
HOFEKA Glória LED 18(24W) 4000K 9 db
HOFEKA ORION SPOT 200W LED fényv. 2 db
E27 LED 13,5W 4000K fényforrás csere 96 db
HOFEKA TWEET S1 LED 80 (m.) 3 db
LED lámpatest 10W (maradó) 5 db
Fényvető 30 W LED (maradó) 1 db
Üzemeltetendő lámpatestek összesen: 1687
Az üzemeltetés kezdő időpontja a műszaki átadást követő hónap első napja.
Ügyfélszolgálat működtetése az üzemeltetési időszakban.
A település jelenlegi közvilágítás díjai: (nettó)
Villamos energia díj: 6 821 639Ft/év
Rendszerhasználati díj, zöldenergia, energiaadó (jogszabály szerint meghatározott díjak): 11 372 306Ft/év
Karbantartási költségek: 3 337 440Ft/év
Az ajánlatkérő elvárása, hogy az éves költsége összességében a fejlesztést követően se haladja meg az eddig évente felmerült összes fentebb megadott közvilágítással kapcsolatos kiadását.
Ajánlatkérő a villamos energia díját közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg.
A nyertes ajánlattevő feladata a beruházás tervezése (kiviteli), kivitelezése és a szükséges engedélyek beszerzése.
Ajánlatkérő megrendelte a tervezést, melynek összege: 5 034 000Ft + Áfa. Ezt az összeget minden ajánlattevő építse be az ajánlatába. A nyertes ajánlattevőnek legalább erre az összegre kell
a tervezővel a szerződést megkötnie, és a tervezői díjat megfizetnie. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kiadott tervektől eltérő típusú lámpatesteket alkalmaz, az ebből adódó többlet költség, tervek átdolgoztatásának, újra terveztetésének költségei is Ajánlattevőt terhelik. Újra tervezés esetén nem kötelező a jelenlegi tervező igénybevétele, de a jelenlegi tervező által elkészített, dokumentációhoz csatolt anyagokat fenti áron ebben az esetben is ki kell fizetnie Ajánlattevőnek. Felhívjuk figyelmüket, hogy a tervező ismert alvállalkozónak minősül.
A tervező nem tartozik a kizáró okok alá.
Ahol a dokumentációban konkrét típus megjelölés szerepel (pl.tervek) az „azzal egyenértékű” típusok elfogadottak, melyet a tervtől való eltérés esetén részletesen be kell mutatni a szakmai ajánlatban, melynek része a beárazott költségvetés is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációban az elvárásait egyértelműen megfogalmazta a korszerűsítéssel kapcsolatosan, így az áron kívül egyéb feltételt nem kíván értékelni. A szerződés határozatlan idejű 168 hónap felmondási tilalommal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közvilágítási rendszer bérlete – Balatonlelle 2018
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ENERIN ESCO Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98413517
Postai cím: Petőfi Utca 1
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: erika.dombai@enerin.hu
Telefon: +36 304854940
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26353267220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55304004
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15597360
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az ajánlattevő által bérbe adandó közvilágítási hálózat megépítése során a lámpák felszerelése. Alvállalkozó és a megvalósítás aránya nem ismert.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ENERIN ESCO Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98413517
Postai cím: Petőfi Utca 1
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26353267220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Határozatlan idejű szerződés miatt, a becsült érték 48 hónapra került meghatározásra. A szerződéses érték egy év díját mutatja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges