Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2405/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:1. Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban; 2. Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti park
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezet- és természetvédelmi igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13675730
Postai cím: Tengerszem Oldal 1.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hordós-Nagy Zsuzsa
Telefon: +36 48506000
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com
Fax: +36 48506001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nemzeti park
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Környezet- és természetvédelmi igazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság által megvalósításra kerülő SKHU/1601/1.1/035 és SKHU/1601/1.1/038 azonosító számú projektek keretében elvégzendő építési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000422662018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI) által megvalósítandó
1. „Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban (Medical/wellness tourism development in the world heritage caves of the Aggtelek and Slovak Karst)” SKHU/1601/1.1/035 projekthez kapcsolódó magasépítészeti kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a szerződésben előírt határidőben, az elvárt magas színvonalon.
2. „Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén (Creation of a water amusement trail on the river Bodrog and its tributaries)” SKHU/1601/1.1/038 projekthez kapcsolódó magasépítészeti kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a szerződésben előírt határidőben, az elvárt magas színvonalon.
Részletes feladat meghatározás:
1. Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban
Kiviteli tervezés
• Aggteleki tároló épület kiviteli tervezése
Kivitelezési munkák
• Aggteleki tároló épület kivitelezési munkálatai
• Baradla barlang hangversenyterem felújítási munkálatai
• Róka-ági egykori laboratórium felújítási munkálatai
• Jósvafői egykori szanatóriumi épület bontási munkálatai
2. Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén
Kiviteli tervezés
• 4 db épület rekonstrukciós munkáinak kiviteli tervezése
Kivitelezési munkák
• Long-erdei tájház rekonstrukciójának kivitelezési munkálatai
• Sárospataki oktató és látogatóközpont rekonstrukciójának kivitelezési munkálatai
• Zalkodi vízibázis rekonstrukciójának kivitelezési munkálatai
• Szegi méhesház rekonstrukciójának kivitelezési munkálatai
• 2 db csónaktároló szín építése (Tokajban és Felsőbereckiben)
• 9 db jurta alapozási munkálatai Tokajban, Szegiben, Zalkodon és Felsőbereckiben
Az egyes projektelemek részletesebb feladatleírásait a csatolt Műszaki leírások tartalmazzák.
CPV kódok:
45000000-7 Építési munkák
45100000-8 Terep-előkészítő munkák
45112000-5 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000-2 Magasépítési munka
45220000-5 Mérnöki és építési munkák
45300000-0 Épületszerelési munka
45310000-3 Villamos szerelési munka
45320000-6 Szigetelési munka
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45340000-2 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
71240000-2 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 735718 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Építési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45112000-5
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 1. Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban; 2. Vízi
élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI) által megvalósítandó
1. „Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban (Medical/wellness tourism development in the world heritage caves of the Aggtelek and Slovak Karst)” SKHU/1601/1.1/035 projekthez kapcsolódó magasépítészeti kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a szerződésben előírt határidőben, az elvárt magas színvonalon.
2. „Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén (Creation of a water amusement trail on the river Bodrog and its tributaries)” SKHU/1601/1.1/038 projekthez kapcsolódó magasépítészeti kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a szerződésben előírt határidőben, az elvárt magas színvonalon.
Részletes feladat meghatározás:
1. Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban kiviteli tervezés:
Aggteleki tároló épület kiviteli tervezése
Kivitelezési munkák:
- Aggteleki tároló épület kivitelezési munkálatai
- Baradla barlang hangversenyterem felújítási munkálatai
- Róka-ági egykori laboratórium felújítási munkálatai
- Jósvafői egykori szanatóriumi épület bontási munkálatai
2. Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén kiviteli tervezés:
4 db épület rekonstrukciós munkáinak kiviteli tervezése
Kivitelezési munkák:
- Long-erdei tájház rekonstrukciójának kivitelezési munkálatai
- Sárospataki oktató és látogatóközpont rekonstrukciójának kivitelezési munkálatai
- Zalkodi vízibázis rekonstrukciójának kivitelezési munkálatai
- Szegi méhesház rekonstrukciójának kivitelezési munkálatai
- 2 db csónaktároló szín építése (Tokajban és Felsőbereckiben)
- 9 db jurta alapozási munkálatai Tokajban, Szegiben, Zalkodon és Felsőbereckiben
Az egyes projektelemek részletesebb feladatleírásait a csatolt Műszaki leírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2.a) alkalmassági követelménynek megfelelő többlet szakember száma (fő, értékelt maximum 2 fő)  10
2 Az M/2.d) alkalmassági követelménynek megfelelő többlet szakemberek száma (fő, értékelt maximum: 2 fő)  10
3 Vállalt előteljesítési határidő (maximum: 20 nap)  5
4 A 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott kedvezményezett településen élő, a szerződés teljesítése során foglalkoztatott munkavállalók száma (fő, értékelt maximum: 5 fő)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó EURO) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1601/1.1/035 és SKHU/1601/1.1/038
II.2.9) További információ:
II.1.5) ponthoz kiegészítés:
A szerződés mindkét fél által aláírásának napján lép hatályba. Teljesítési határidő: hatálybalépéstől számított 230 naptári nap, de legkésőbb 2019. október 31., amely a projekt zárásnak időpontja. A vállalt előteljesítés mértéke értékelési részszempont.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Építési feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45138254
Postai cím: Széchenyi Utca 37. II/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@pekabau.hu
Telefon: +36 703331935
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12513712205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 735718
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kőműves munkák, nyílászárók beépítése, tetőszerkezeti munkálatok, kültéri munkálatok, elektromos munkák, bontási munkálatok kivitelezése, gépészeti feladatok elvégzése, hőszigetelési munkálatok, közmű kivitelezése, felelős műszaki vezetők biztosítása, szakipari munkák, teljes kivitelezés alatt, teljeskörű szakmai felügyelet és koordináció
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45138254
Postai cím: Széchenyi Utca 37. II/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12513712205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Alvállalkozók:
Z-Plusz Electric Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 115.) - Adószám: 26102542-2-42
Konstrukta-Max Kft. (3526 Miskolc, Szeles u. 84. 3/2.) - Adószám: 14990643-2-05
NOVA-ALPIN Kft. (3762 Budapest, Ipari terület 017/17.) - Adószám: 10352638-2-05
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges