Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:24087/2019
CPV Kód:71322300-4
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.;MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fekete Tímea
Telefon: +36 703903569
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2015. évi hídfelújítások tervezési szolgáltatásai - 1. eljárás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71322300-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 2015. évi hídfelújítások tervezési szolgáltatásai - 1. eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71245000-7
71246000-4
71335000-5
71337000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
III. kerület, Flórián téri 2. és 1. jelű közúti felüljárók
(B-905 és B-906) felújításának, VI. kerületi Ferdinánd híd - MÁV vágányok felett (Nyugati pályaudvar) (P-901) felújításának,
valamint XX. kerület, Serény utca - MÁV vágányok feletti gyalogos híd (Helsinki út) (P-907) felújításának tervezési
szolgáltatásai (engedélyezési és kiviteli terv készítése, szükséges engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok és jóváhagyások
beszerzése), valamint kivitelezési ajánlatkérési dokumentáció leszállítása a közbeszerzési dokumentum részét képező
szerződéstervezetben rögzített példányszámban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 405
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 236 - 490698

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/08/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 10/a-b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 36.200.000,- Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. | adószám: 10867156-2-43)
2.SpeciálTerv - KÖZLEKEDÉS Konzorcium közös ajánlattevők [SpeciálTerv Építőmérnöki Kft. (1031 Budapest, Nimród utca 7. |
adószám: 11901486-2-41), „KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Kft.(1052 Budapest, Bécsi u. 5. V. em. 4-5. | adószám:
10336706-2-41)]
3.CEHTREN 2016 Konzorcium
közös ajánlattevők [CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zRt. (1112 Budapest, Dió utca 3-5. | adószám: 12014055-2-43),
TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.| adószám: 11861689-2-41)]
4.Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. | adószám: 13260534-2-43)
5.FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. közös ajánlattevők [FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.,
adószám: 13842217-2-41), MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10/a-b., adószám: 12017560-2-
42), 3. közös ajánlattevő: Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. (1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5., adószám:
12245136-2-43)].
Szerződésmódosítás időpontja: 2017.10.02., jogcíme: Kbt.141.§(4) bek.c) pontja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71322300-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71245000-7
71246000-4
71335000-5
71337000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
III. kerület, Flórián téri 2. és 1. jelű közúti felüljárók (B-905 és B-906) felújításának, VI. kerületi Ferdinánd híd - MÁV vágányok felett (Nyugati pályaudvar) (P-901) felújításának, valamint XX. kerület, Serény utca -
MÁV vágányok feletti gyalogos híd (Helsinki út) (P-907) felújításának tervezési
szolgáltatásai (engedélyezési és kiviteli terv készítése, szükséges engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok és jóváhagyások beszerzése), valamint kivitelezési ajánlatkérési dokumentáció leszállítása a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezetben rögzített példányszámban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 525
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 36.200.000,-
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 10/a-b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 4.1. pontja a következők szerint módosul:
„4.1. Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit jelen Szerződés hatálybalépésétől számított ötszázhuszönöt (525) napon belül köteles elvégezni az alábbi ütemezés szerint:
Kiviteli tervek benyújtása az illetékes Hatóság részére: A Szerződés hatálybalépésétől számított 465 nap
Hatósági jóváhagyás megszerzése a kiviteli tervdokumentációk vonatkozásában: A Szerződés hatálybalépésétől számított 485 nap.
Végleges kiviteli tervdokumentációk, kivitelezési tenderdokumentációk leszállítása: A Szerződés hatálybalépésétől számított 525 nap.
A 4.1.2, 4.1.4, és 4.1.6. pontban leírt határidők kötbérterhes határidők.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés 2.a) pontjában rögzített részfeladat - III. kerület Flórián tér 2. és 1. jelű közúti felüljárók - vonatkozásában: a hatóság az érintésvédelmi rendszerrel kapcsolatban kérte a Tervezőt további vizsgálatok elvégzésére, illetve fedvénytervek elkészítésére.A Szerződés 2.b) pontjában rögzített részfeladat - IV. kerületi Ferdinánd híd - MÁV vágányok felett - Nyugati pályaudvar - vonatkozásában: Az ELMŰ kábelszekrényét a kábel nyomvonalán kell áthelyezni, melyhez vezetékjogi engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. A vezetékjogi eljárás lefolytatásához a dokumentációt nem tudja a Vállalkozó az illetékes engedélyező hatósághoz határidőben benyújtani, mivel a földhivatali záradék nem áll rendelkezésre. A dokumentációt a földhivatali záradékolás, valamint a teljes körű tervzsűrit követően a Szolgáltató küldi meg a hatósághoz.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 36.200.000,- Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 36.200.000,- Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben