Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2409/2019
CPV Kód:34928500-3
Ajánlatkérő:Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Kiskunlacháza közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ENERIN ESCO Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20756556
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kiskunlacháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2340
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sződi Károly
Telefon: +36 203905713
E-mail: szodi.karoly@kiskunlachaza.hu
Fax: +36 24519830
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunlachaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bérleti szerződés Kiskunlacháza Nagyközség közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek ajánlattevő saját költségén történő korszerűsítésére, a korszerűsített eszközök bérbe vételére, 180 hónapos felmondási tilalommal.
Hivatkozási szám: EKR001072312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevő saját költségén történő korszerűsítés
Bontandó lámpatestek: Mennyiség Összes felvett teljesítmény [kW]
ALTRA 36W 113 db 5,085
ATTASÉ 36W 1114 db 50,13
AX 70W 2 db 0,174
ECLATEC 70W 11 db 0,957
FLORIDA 36W 4 db 0,18
GLOB 70W 6 db 0,522
MC2 150W 1 db 0,174
MINIEKA 70W 2 db 0,174
MYRA 100W 223 db 26,091
MYRA 150W 10 db 1,74
ONYX 150W 10 db 1,74
PHILIPS 36W 1 db 0,045
STIL 36W 4 db 0,18
UNIVERZÁLIS 70W 1 db 0,087
Z2 150W 4 db 0,696
Z2 150W (MOL) 3 db 0,522
ZAFÍR 70W 1 db 0,087
ZAFÍR 100W 14 db 1,638
ZAFÍR 150W 2 db 0,348
Bontandó összesen: 1526 db 90,57
Meglévő megmaradó lámpatestek:
ECLATEC 70W (MÁV parkoló) 18 db 1,566
IDEGEN 70W (Kastély) 5 db 0,435
PHILIPS BGP 303 LED122 75W (MOL) 3 db 0,225
REFLEKTOR 100W (Díszvilágítás) 1 db 0,117
REFLEKTOR LED 30W (Díszvilágítás) 1 db 0,03
Meglévő, megmaradó összesen: 28 db 2,373
Bontandó+meglévő, megmaradó lámpatestek össz.: 1554 db 92,943
Tervezett lámpatest (korszerűsítés):
BUDAVÁR MIDI/16LED/3200lm/28W/WW 4 db 0,112
KAZU/24LED/3600lm/28W/WW 16 db 0,448
TECEO S/24LED/6700lm/46W/NW 86 db 3,956
TECEO 1/40LED/11800lm/91W/NW 156 db 14,196
TECEO 1/40LED/11800lm/91W/NW MOL 3 db 0,273
TECEO 1/48LED/14200lm/107W/NW 17 db 1,819
VOLTANA 1/8LED/2200lm/20W/NW 868 db 17,36
VOLTANA 1/8LED+/4700lm/40W/NW 370 db 14,8
VOLTANA 2/16LED/5900lm/58W/NW 4 db 0,232
VOLTANA 3/24LED/8500lm/85W/NW 1 db 0,085
NEOS 2/48LED/7900lm/53W/NW 1 db 0,053
Tervezett lámpatest (sűrítés):
TECEO 1/40LED/11800lm/91W/NW 1 db 0,091
TECEO 1/48LED/14200lm/107W/NW 1 db 0,107
VOLTANA 1/8LED/2200lm/20W/NW 9 db 0,18
VOLTANA 1/8LED+/4700lm/40W/NW 47 db 1,88
VOLTANA 2/16LED/5900lm/58W/NW 4 db 0,232
TECEO S/24LED/6700lm/46W/NW 13 db 0,598
NEOS 3/64LED/13900lm/99W/NW 4 db 0,396
Tervezett lámpatest (bővítés):
4 db B10-4 betonoszlop állítása 180m vezetékke
VOLTANA 1/8LED/2200lm/20W/NW 4 db 0,08
Tervezett lámpatestek összesen: 1609 db 56,898
Tervezett + megmaradó lámpatestek összesen: 1637 db 59,271
Megtakarítás:
Jelenlegi beépített teljesítmény [kW]: 90,57
Tervezett beépített teljesítmény [kW]: 56,898
Meglévő megmaradó teljesítmény [kW]: 2,373
Jövőbeni beépített teljesítmény maximum [kW]: 59,271
Elvárt megtakarítás összesen [kW]: 31,299
Elvárt megtakarítás összesen [%]: 34,55%
Ajánlattevő feladata folyamatos ügyfélszolgálat működtetése a bérbeadás időszakban.
A település jelenlegi közvilágítás díjai: (nettó) Villamos energia díj: 4421559 Ft/év
Rendszerhasználati díj, zöldenergia, energiaadó (jogszabály szerint meghatározott íjak): 8598418Ft/év
Karbantartási költségek: 3932117Ft/év
Az ajánlatkérő elvárása, hogy az éves költsége összességében a fejlesztést követően se haladja meg az eddig évente felmerült összes fentebb megadott közvilágítással kapcsolatos kiadását.
Ajánlatkérő a villamos energia díját közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg. Ajánlatkérő az üzemeltetésre külön szerződést köt.
A nyertes ajánlattevő feladata a beruházás tervezése (kiviteli), kivitelezése és a szükséges engedélyek beszerzése. Ajánlatkérő megrendelte a tervezést, melynek összege: 4827000Ft + Áfa. Ezt az összeget minden ajánlattevő építse be az ajánlatába. A nyertes ajánlattevőnek legalább erre az összegre kell a tervezővel a szerződést megkötnie, és a tervezői díjat megfizetnie. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kiadott tervektől eltérő típusú lámpatesteket alkalmaz, az ebből adódó többlet költség, tervek átdolgoztatásának, újra terveztetésének költségei is Ajánlattevőt terhelik. Újra tervezés esetén nem kötelező a jelenlegi tervező igénybevétele, de a jelenlegi tervező által elkészített dokumentációhoz csatolt anyagokat fenti áron ebben az esetben is ki kell fizetnie A tervező ismert alvállalkozónak minősül. A tervező nem tartozik a kizáró okok alá. Ahol a dokumentációban konkrét típus megjelölés szerepel (pl.tervek) az „azzal egyenértékű” típusok elfogadottak, melyet a tervtől való eltérés esetén részletesen be kell mutatni a szakmai ajánlatban, melynek része a beárazott költségvetés is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14297268 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítási rendszer bérlete –Kiskunlacháza 2018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
További tárgyak:50232110-4
45316110-9
65320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Kiskunlacháza közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő saját költségén történő korszerűsítés
Bontandó lámpatestek:
Mennyiség Összes felvett teljesítmény [kW]
ALTRA 36W 113 db 5,085
ATTASÉ 36W 1114 db 50,13
AX 70W 2 db 0,174
ECLATEC 70W 11 db 0,957
FLORIDA 36W 4 db 0,18
GLOB 70W 6 db 0,522
MC2 150W 1 db 0,174
MINIEKA 70W 2 db 0,174
MYRA 100W 223 db 26,091
MYRA 150W 10 db 1,74
ONYX 150W 10 db 1,74
PHILIPS 36W 1 db 0,045
STIL 36W 4 db 0,18
UNIVERZÁLIS 70W 1 db 0,087
Z2 150W 4 db 0,696
Z2 150W (MOL) 3 db 0,522
ZAFÍR 70W 1 db 0,087
ZAFÍR 100W 14 db 1,638
ZAFÍR 150W 2 db 0,348
Bontandó összesen: 1526 db 90,57
Meglévő megmaradó lámpatestek:
ECLATEC 70W (MÁV parkoló) 18 db 1,566
IDEGEN 70W (Kastély) 5 db 0,435
PHILIPS BGP 303 LED122 75W (MOL) 3 db 0,225
REFLEKTOR 100W (Díszvilágítás) 1 db 0,117
REFLEKTOR LED 30W (Díszvilágítás) 1 db 0,03
Meglévő, megmaradó összesen: 28 db 2,373
Bontandó+meglévő, megmaradó lámpatestek össz.: 1554 db 92,943
Tervezett lámpatest (korszerűsítés):
BUDAVÁR MIDI /16LED/3200lm/28W/WW 4 db 0,112
KAZU/24LED/3600lm/28W/WW 16 db 0,448
TECEO S/24LED/6700lm/46W/NW 86 db 3,956
TECEO 1/40LED/11800lm/91W/NW 156 db 14,196
TECEO 1/40LED/11800lm/91W/NW MOL 3 db 0,273
TECEO 1/48LED/14200lm/107W/NW 17 db 1,819
VOLTANA 1/8LED/2200lm/20W/NW 868 db 17,36
VOLTANA 1/8LED+/4700lm/40W/NW 370 db 14,8
VOLTANA 2/16LED/5900lm/58W/NW 4 db 0,232
VOLTANA 3/24LED/8500lm/85W/NW 1 db 0,085
NEOS 2/48LED/7900lm/53W/NW 1 db 0,053
Tervezett lámpatest (sűrítés):
TECEO 1/40LED/11800lm/91W/NW 1 db 0,091
TECEO 1/48LED/14200lm/107W/NW 1 db 0,107
VOLTANA 1/8LED/2200lm/20W/NW 9 db 0,18
VOLTANA 1/8LED+/4700lm/40W/NW 47 db 1,88
VOLTANA 2/16LED/5900lm/58W/NW 4 db 0,232
TECEO S/24LED/6700lm/46W/NW 13 db 0,598
NEOS 3/64LED/13900lm/99W/NW 4 db 0,396
Tervezett lámpatest (bővítés):
4 db B10-4 betonoszlop állítása 180m vezetékkel
VOLTANA 1/8LED/2200lm/20W/NW 4 db 0,08
Tervezett lámpatestek összesen: 1609 db 56,898
Tervezett + megmaradó lámpatestek összesen: 1637 db 59,271
Megtakarítás: Jelenlegi beépített teljesítmény [kW]: 90,57
Tervezett beépített teljesítmény [kW]: 56,898
Meglévő megmaradó teljesítmény [kW]: 2,373
Jövőbeni beépített teljesítmény maximum [kW]: 59,271
Elvárt megtakarítás összesen [kW]: 31,299
Elvárt megtakarítás összesen [%]: 34,55%
Ajánlattevő feladata folyamatos ügyfélszolgálat működtetése a bérbeadás időszakban.
A település jelenlegi közvilágítás díjai: (nettó)
Villamos energia díj: 4421559 Ft/év
Rendszerhasználati díj, zöldenergia, energiaadó (jogszabály szerint meghatározott íjak): 8598418Ft/év
Karbantartási költségek: 3932117Ft/év
Az ajánlatkérő elvárása, hogy az éves költsége összességében a fejlesztést követően se haladja meg az eddig évente felmerült összes fentebb megadott közvilágítással kapcsolatos kiadását. Ajánlatkérő a villamos energia díját közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg. Ajánlatkérő az üzemeltetésre külön szerződést köt. A nyertes ajánlattevő feladata a beruházás tervezése (kiviteli), kivitelezése és a szükséges engedélyek beszerzése.
Ajánlatkérő megrendelte a tervezést, melynek összege: 4827000Ft + Áfa.
Ezt az összeget minden ajánlattevő építse be az ajánlatába.
A nyertes ajánlattevőnek legalább erre az összegre kell a tervezővel a szerződést megkötnie, és a tervezői díjat megfizetnie. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kiadott tervektől eltérő típusú lámpatesteket alkalmaz, az ebből adódó többlet költség, tervek átdolgoztatásának, újra terveztetésének költségei is Ajánlattevőt terhelik. Újra tervezés esetén nem kötelező a jelenlegi tervező igénybevétele, de a jelenlegi tervező által elkészített dokumentációhoz csatolt anyagokat fenti áron ebben az esetben is ki kell fizetnie A tervező ismert alvállalkozónak minősül. A tervező nem tartozik a kizáró okok alá.
Ahol a dokumentációban konkrét típus megjelölés szerepel (pl.tervek) az „azzal egyenértékű” típusok elfogadottak, melyet a tervtől való eltérés esetén részletesen be kell mutatni a szakmai ajánlatban, melynek része a beárazott költségvetés is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációban az elvárásait egyértelműen megfogalmazta a korszerűsítéssel kapcsolatosan, így az áron kívül egyéb feltételt nem kíván értékelni. A szerződés határozatlan idejű 180 hónap felmondási tilalommal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közvilágítási rendszer bérlete –Kiskunlacháza 2018
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ENERIN ESCO Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98413517
Postai cím: Petőfi Utca 1
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: erika.dombai@enerin.hu
Telefon: +36 304854940
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26353267220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57189072
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14297268
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az ajánlattevő által bérbe adandó közvilágítási hálózat megépítése során a lámpák felszerelése. Alvállalkozó és a megvalósítás aránya nem ismert.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ENERIN ESCO Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98413517
Postai cím: Petőfi Utca 1
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26353267220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Határozatlan idejű szerződés, a becsült érték 48 hónapra került meghatározásra. A szerződéses érték a hirdetményben egy év díját mutatja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges