Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:24190/2019
CPV Kód:19640000-4
Ajánlatkérő:Zöld Híd B.I.G.G Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zöld Híd B.I.G.G Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53907642
Postai cím: Dózsa György Út 69.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hartman Mátyás
Telefon: +36 28561250
E-mail: zoldhidtitkarsag@zoldhid.hu
Fax: +36 28561251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoldhid.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése”
Hivatkozási szám: EKR000841302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése
Keretszerződés alapján kommunális és szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékgyűjtő zsákok szállítása a Zöld Híd B.I.G.G. NKft részére 12 hónapos időtartamban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „ Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2144 Kerepes, Ökörtelek-völgy 0115/2 hrsz. Hulladékkezelő
Központ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés az alábbi típusú hulladékgyűjtő zsákok szállítására a Zöld Híd B.I.G.G. NKft részére 12 hónapos időtartamban. Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a tervezett mennyiség 70%-ának lehívására a keretszerződés időtartama alatt. Keretszerződés értéke: nettó 291.800.000,-Ft.
Tájékoztató adatok a várható zsák mennyiségekről:
Biológiailag lebomló zsákok : 1 200 000 db
Szelektív zsák: 3 500 000 db
Többlethulladék zsák: 170 000 db
Összesen: 4.870.000 db

1) Biológiailag lebomló zsák
Paraméterek: 70x100 cm
Szín: zöld vagy natúr, átlátszó, behúzó nélkül
Fekete felirattal: ami a klisén szerepel, natúr zsák szín esetében zöld felirat
Vastagság: 35 mikron ( ±20%),
Csomagolási rend: külön van csomagolva (nem tekercsben), 1 csomagban 200 db bio zsák van,
Anyag összetétel: A zsák alapanyaga nem lehet fosszilis eredetű (pl. PE) kizárólag 385/2014 (XII.31.) korm. rendelet 4.§ (6) bekezdését módosító 15.§ (3) bekezdésében előírt és az MSZ EN 13432:2002 szabványnak megfelelő biológiailag lebomló természetes anyag felhasználásával készülhet a szállítani kívánt termék.
2) Szelektív zsák
Paraméterek: 60x120 cm
Szín: színtelen, átlátszó, behúzó nélkül
Fekete felirattal: ami a klisén szerepel
Vastagság: 35 mikron ( ±20%),
Anyag összetétel: PE (polietilén) kivéve, ha Ajánlattevő a környezetvédelmi bírálati részszempontra tett megajánlása alapján újrahasznosított műanyag alapanyag használatát vállalta. Ebben az esetben a megengedett és elvárt, hogy a zsák alapanyag legalább 50%-ban műanyagok újrahasznosításából készült alapanyag.
Csomagolási rend: külön van csomagolva (nem tekercsben), 1 csomagban 200 db szelektív zsák van, amely ötvenesével van hajtogatva
Újrahasznosított műanyag alapanyag használata esetén PE alapanyagú zsák tulajdonságaival egyenértékű minőséget kell biztosítani.
Egyenértékűnek tekinti az Ajánlatkérő ha a mechanikai paraméterek megegyeznek a 100%-os PE alapanyagból készült műanyag zsák tulajdonságaival, melyet minőségbizonyítvánnyal, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolni.
3) "Többlethulladék" zsák
Paraméterek: 60x100 cm
Szín: fekete, behúzóval
Fehér felirattal: ami a klisén szerepel
Vastagság: 45 mikron ( ±20%),
Csomagolási rend: külön van csomagolva (nem tekercsben), 1 csomagban 200 db többlet hulladék zsák van, vagy 26db / egységcsomag 260 db / csomagolási egység
Anyag összetétel: PE (polietilén).
További feltételek:
Egyszerre minimum 50.000 db, maximum pedig 150.000 db zsák hívható le – egy termékből, azaz zsák típusonként.
A termékdíjat a Szállítónak kell fizetnie, a megajánlott ajánlati árnak azt tartalmaznia kell.
A zsákok nyomásához, feliratozásához szükséges eszközök/ klisék, sziták, nyomó egységek gyártása a nyertes ajánlattevő költségét képezi. A zsákokat feliratozva kell leszállítani. A feliratokat Ajánlatkérő biztosítja elektronikus verzióban (1:1 méretben) nyertes ajánlattevő részére. A zsákokra kerülő feliratok látványterveit a közbeszerzési dokumentumok részét képező külön file-ok (3 db) tartalmazzák.
A zsákok szállításának helyszíne: Kerepes, Ökörtelek-völgyi Regionális Hulladékkezelő Központ, 2144 Kerepes 0115/2 hrsz. A nyertes ajánlattevőt a szállításért semmilyen egyéb díj nem illeti meg, a szállítás költsége a zsákok egységárában benne foglaltatik.
Mivel a fentiek értelmében nem csak a polietilén alapanyagok az elfogadhatóak, erre tekintettel alkalmazza ajánlatkérő a CA17-1 kódot is. Az ajánlatkérő azért alkalmazza a polietilén alapanyagra utaló 19640000-4 CPV kódot, mert a 213/2008/EK Rendelet alapján ez az egy kód vonatkoztatható jelen közbeszerzés tárgyára.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Késedelmi kötbér mértéke %/nap (min. 0,5%/nap legkedvezőbb szintje 3%/nap) 5
2 3. Szelektív zsákok körében min. 50% mértékben újrahasznosított műanyag alapanyag használata (igen/nem) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a rész ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja mert az a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető, mivel ajánlatkérő érvényesíteni kívánja a nagyobb mennyiségű gyártatásból (nagy szériaszám) származó árelőnyt továbbá megállapította , hogy a piaci szereplők gyártják valamennyi tervezett zsák típust így a rész ajánlattétel kizárása nem eredményez versenykorlátozást.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 145 - 356326
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: „ Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 013750 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés c) pontja alapján.„Kbt. 75.§ (2) c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;”Ajánlatkérő a Kbt. 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatal részére 2019. november 06-án, mert a közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését alapos okkal feltételezte , tekintettel arra, hogy az alábbi két ajánlattevő ajánlatában olyan jellegű tartalmi és grafikai azonosságokat talált melyek az ajánlatkérőknek késztett GVH Oktatási anyag 23. oldal 4.2.2. pontja 19.) pont a) alpontja szerinti narancssárga riasztási kategóriába tartozik mely mérlegelés nélkül bejelentési kötelezettséget jelent ajánlatkérő számára:
A jogsértéssel érintett gazdasági szereplők:
• PARAINESIS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9081 Győrújbarát, Kákostóu.7.)
• Szabó-Fólia Műanyaggyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8553 Lovászpatona, Rákóczi utca 24.)1.)A Szabó Fólia Kft ajánlatában a „ Nyilatkozat felelős fordításról” címet viselő dokumentumban Cseh Tibor neve szerepel mint a Szabó Fólia Kft. kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, miközben Cseh Tibor a másik ajánlattevő Parainesis Kft. önálló cégjegyzési joggal rendelkező képviselője .
2.)A Szabó Fólia Kft. ajánlatában a „ Nyilatkozat kizáró okok tekintetében” című iratban Cseh Tibor neve szerepel mint a Szabó Fólia Kft kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, miközben Cseh Tibor a másik ajánlattevő Parainesis Kft. önálló cégjegyzési joggal rendelkező képviselője . 3.)További formai azonosság a két ajánlat között , hogy a „ Nyilatkozat felelős fordításról” című irat alján ott felejtették egy másik nyilatkozatminta sorszámát („IV.6.sz. melléklet” az ott felejtett szöveg) .4.)Formai azonosság továbbá a két ajánlat között , hogy mindkét gazdasági szereplő a „ Szakmai ajánlat dokumentuma Nyilatkozat a megajánlott termékek műszaki paramétereiről ” címet viselő szakmai ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatában nem tüntette fel a zsák típusok nevét és ha van a terméknek akkor az azonosító számát egyik megajánlott zsák típus esetén sem , nem tüntette fel továbbá a biológiailag lebomló zsák esetén egyik ajánlattevő sem, hogy milyen színű zsákot szándékozik nyertessége esetén pontosan szállítani a lehetséges zöld vagy natúr közül, helyette mindketten azonos módon idézték a kiírás szövegét. Ugyanezen nyilatkozat tetejéről mindkét ajánlattevő esetén egyformán hiányzik (egyformán törlésre került) , hogy hányas számú melléklet volt az eredeti iratminta a közbeszerzési dokumentációban, miközben minden más nyilatkozat esetén rajta hagyta mindkét cég a nyilatkozatok eredeti sorszámát azaz, hogy hányas számú mellékletek voltak, csak erről az egyről törölték mindketten egyformán.
Ajánlattevők:
1.EuroPlastik Kereskedelmi Kft, Székh: 6230 Soltvadkert Hrsz. 09/127/A. Asz:11697097-2-03
2.Matechtrade Hungary Zrt,Székh: 2045 Törökbálint FSD Park 1.Asz: 26225069-2-13.
3. PARAINESIS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,Székh: 9081 Győrújbarát Kákostó Utca 7.Asz:11402657-2-08
4.PoliCell Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.Szék: 3796 Borsodszirák Petőfi Utca 43.Asz:10397969-2-05
5.Sarrét Plast Vagyonkezelő Zrt.Székh: 7000 Sárbogárd Ady Endre Út 229-231Asz:25352122-2-07
6.Szabó-Fólia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,Székh: 8553 Lovászpatona Rákóczi Utca 24.Asz:12688054-2-19
Környezetvédelmi szempont megnevezése:szelektív zsákok körében min. 50% mértékben újrahasznosított műanyag alapanyag használata (igen/nem) súlyszám 25
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)