Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:24229/2019
CPV Kód:33140000-3
Ajánlatkérő:Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204 Budapest, Köves u. 1.;Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204 Budapest, Köves u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Anamed Kft.;Anamed Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33057813
Postai cím: Köves Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakonyi-Szabó Krisztina
Telefon: +36 12896255
E-mail: kozbeszerzes@delpestikorhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jahndelpest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jahndelpest.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Koaguláló és kőzúzó rendszer fogyóanyagai
Hivatkozási szám: EKR000652292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Határozott idejű, 12 hónapos adás-vételi szerződés keretei között koaguláló rendszer és kőzúzó rendszer fogyóanyagainak beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével, az alábbiak szerint:
1. rész: koaguláló rendszer fogyóanyagai
A kézi eszköz képes legyen ultrahangos és bipoláris nagyfrekvenciás energia szimultán leadására. Az eszközön külön gombbal aktiválható a szimultán ultrahangos-bipoláris és a csak bipoláris energia. Recézett kiképzésű fejrész a stabilabb szövetfogás érdekében. Billenőfejes kiképzés a passzív fejrészen a stabilabb szövetfogás érdekében. Kavitáció csökkentő kialakítású ultrahangos szonda. A kézi eszköz steril és egyhasználatos legyen.
1. Laparoszkopos kézieszköz: Hosszúság: 35cm, Átmérő: 5 mm, Fej mérete: 16 mm, Teljesen (360 fokban) körbeforgatható fejrész:301 db
2. Nyitott kézieszköz: Hosszúság: 20 cm; Átmérő: 9 mm; Fej mérete: 20 mm; Teljesen (360 fokban) körbeforgatható fejrész: 106 db
3. Strumma kézieszköz: Hosszúság: 9 cm; Fej mérete: 16 mm: 27 db
A jelenleg használt eszköz melyhez a fogyóanyagnak kompatibilisnek kell lennie:
THUNDERBEAT ultrahangos vágó/bipoláris koaguláló rendszer
Gyártó: Olympus, Gyártási szám: 14076W13005
2. rész kőzúzó rendszer fogyóanyagai
1.ShockPulse litotripsziás szonda: 396 mm x 3,76 Fr: 15 db
2.ShockPulse litotripsziás szonda: 564 mm x 1,50 Fr: 8 db
Minimum műszaki előírás
Technologiai alapelv: Állandó ultrahanghullám (300 Hz-es), szakaszos működésű ballisztikus lökéshullám energiával: igen
Szondák egyszerhasználatosak:
ShockPulse litotripsziás szonda, steril,egyszerhasználatos 396x3,76 mm (11,3 Fr)
ShockPulse litotripsziás szonda, steril, egyszerhasználatos 564x1,50 mm (4,5 Fr)
A jelenleg használt eszköz melyhez a fogyóanyagnak kompatibilisnek kell lennie:
1 db Ultrahangos Kőzúzó berendezés, típus: LUS-2, gyártó: Olympus Winter & Ibe GmbH
Opció: + 10 % részenként
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a betegellátás során a teljes mennyiség nem elég, a teljes összmennyiségtől az opcióként megjelölt mennyiséggel több rendelésére jogosult az Ajánlatkérő változatlan feltételek mellett.
Konszignációs raktár alapkészlete:
1. rész esetén:
1. Laparoszkopos kézieszköz: 20 db
2. Nyitott kézieszköz: 20 db
3. Strumma kézieszköz: 5 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 61462000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Koaguláló rendszer fogyóanyagainak beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204 Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Határozott idejű, 12 hónapos adás-vételi szerződés keretei között koaguláló rendszer és kőzúzó rendszer fogyóanyagainak beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével, az alábbiak szerint:
1. rész: koaguláló rendszer fogyóanyagai
A kézi eszköz képes legyen ultrahangos és bipoláris nagyfrekvenciás energia szimultán leadására. Az eszközön külön gombbal aktiválható a szimultán ultrahangos-bipoláris és a csak bipoláris energia. Recézett kiképzésű fejrész a stabilabb szövetfogás érdekében. Billenőfejes kiképzés a passzív fejrészen a stabilabb szövetfogás érdekében. Kavitáció csökkentő kialakítású ultrahangos szonda. A kézi eszköz steril és egyhasználatos legyen.
1. Laparoszkopos kézieszköz: Hosszúság: 35cm, Átmérő: 5 mm, Fej mérete: 16 mm, Teljesen (360 fokban) körbeforgatható fejrész:301 db
2. Nyitott kézieszköz: Hosszúság: 20 cm; Átmérő: 9 mm; Fej mérete: 20 mm; Teljesen (360 fokban) körbeforgatható fejrész: 106 db
3. Strumma kézieszköz: Hosszúság: 9 cm; Fej mérete: 16 mm: 27 db
A jelenleg használt eszköz melyhez a fogyóanyagnak kompatibilisnek kell lennie:
THUNDERBEAT ultrahangos vágó/bipoláris koaguláló rendszer
Gyártó: Olympus, Gyártási szám: 14076W13005
hnologiai alapelv: Állandó ultrahanghullám (300 Hz-es), szakaszos működésű ballisztikus lökéshullám energiával: igen
Konszignációs raktár alapkészlete:
1. rész:
1. Laparoszkopos kézieszköz: 20 db
2. Nyitott kézieszköz: 20 db
3. Strumma kézieszköz: 5 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár(Ft)(előny a kevesebb) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opció: + 10 % részenként
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a betegellátás során a teljes mennyiség nem elég, a teljes összmennyiségtől az opcióként megjelölt mennyiséggel több rendelésére jogosult az Ajánlatkérő változatlan feltételek mellett.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját

II.2.1)
Elnevezés: Kőzúzó rendszer fogyóanyagainak beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33153000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204 Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Határozott idejű, 12 hónapos adás-vételi szerződés keretei között koaguláló rendszer és kőzúzó rendszer fogyóanyagainak beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével, az alábbiak szerint:
2. rész kőzúzó rendszer fogyóanyagai
1.ShockPulse litotripsziás szonda: 396 mm x 3,76 Fr: 15 db
2.ShockPulse litotripsziás szonda: 564 mm x 1,50 Fr: 8 db
Minimum műszaki előírás
Technologiai alapelv: Állandó ultrahanghullám (300 Hz-es), szakaszos működésű ballisztikus lökéshullám energiával: igen
Szondák egyszerhasználatosak:
ShockPulse litotripsziás szonda, steril,egyszerhasználatos 396x3,76 mm (11,3 Fr)
ShockPulse litotripsziás szonda, steril, egyszerhasználatos 564x1,50 mm (4,5 Fr)
A jelenleg használt eszköz melyhez a fogyóanyagnak kompatibilisnek kell lennie:
1 db Ultrahangos Kőzúzó berendezés, típus: LUS-2, gyártó: Olympus Winter & Ibe GmbH
Konszignációs raktár alapkészlete:
1.ShockPulse litotripsziás szonda: 396 mm x 3,76 Fr: 5 db
2.ShockPulse litotripsziás szonda: 564 mm x 1,50 Fr: 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft (előny a kevesebb) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opció: + 10 % részenként
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a betegellátás során a teljes mennyiség nem elég, a teljes összmennyiségtől az opcióként megjelölt mennyiséggel több rendelésére jogosult az Ajánlatkérő változatlan feltételek mellett.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Koaguláló rendszer fogyóanyagainak beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@anamed.hu
Telefon: +36 12209236
Internetcím(ek): (URL) www.anamed.hu
Fax: +36 12215531
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 63381056
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59024000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kőzúzó rendszer fogyóanyagainak beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@anamed.hu
Telefon: +36 12209236
Internetcím(ek): (URL) www.anamed.hu
Fax: +36 12215531
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2427990
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2438000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevő: I. rész esetében:
Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
Címe:1144 Budapest, Kőszeg u.29.
adószám: 1073756-2-42
II. rész esetében:
Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
Címe:1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
adószám: 1073756-2-42
Nyertes Ajánlattevő:
I. rész esetében:
Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
Címe:1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
adószám: 1073756-2-42
II. rész esetében:
Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
Címe:1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
adószám: 1073756-2-42
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges