Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2425/2019
CPV Kód:33140000-3
Ajánlatkérő:Állami Szívkórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Szívkórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53917881
Postai cím: Gyógy Tér 2
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Törökné Kaufmann Zsuzsanna
Telefon: +36 87584562
E-mail: gh@mail.bfkor.hu
Fax: +36 87584544
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfkor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hemodinamikai fogyóanyagok beszerzése 51-99rész
Hivatkozási szám: EKR000883232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés hemodinamikai fogyóanyagok beszerzésére 99 részben, kihelyezett áruraktár biztosításával.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 024607 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 003 - 002856
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 52
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
mennyiség: 200 db
1 db steril minta 3x15 mm vagy 3x16 mm méretből csatolása ajánlattal
műszaki minimum előírás:
PtCr platform
Gyárilag ballonra applikált (premounted)
Átmérő választék : < 2,25 mm – > 4 mm
Hossz választék : < 8 mm – > 38 mm
Tip profil (inch) < 0,018”
Cytostatikus hatású aktív (egy vagy kétféle gyógyszer választási lehetőség) bevonat.
Amennyiben releváns a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) és (5) bek-ben előírt "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni szükséges.
Helyesen:
mennyiség: 200 db
1 db steril minta 3x15 mm vagy 3x16 mm méretből csatolása ajánlattal
műszaki minimum előírás:
PtCr platform
Gyárilag ballonra applikált (premounted)
Átmérő választék : <= 2,25 mm – => 4 mm
Hossz választék : <= 8 mm – => 38 mm
Tip profil (inch) <= 0,018”
Cytostatikus hatású aktív (egy vagy kétféle gyógyszer választási lehetőség) bevonat.
Amennyiben releváns a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) és (5) bek-ben előírt "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni szükséges.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő ajánlati felhívást módosító korrigendumot (hirdetményt) ad fel a beérkezett kiegészítő tájékoztatások okán. A módosítás a szakmai ajánlati táblázat 52 részét érinti. A módosított szövegezést Ajánlatkérő eltérő színnel jelölte. A módosításban az ESPD III és IV szakaszát is érinti.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ