Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:24299/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Oroszi Erika
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerhez támogatási (support) szolgáltatás beszerzése 2018-2019. évre
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerhez támogatási (support) szolgáltatás beszerzése 2018-2019. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,
valamint a Kirendeltségek és a fenntartott intézmények.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
„CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerhez támogatási (support)
szolgáltatás beszerzése 2018-2019. évre”.
Szolgáltatás megrendelés.
Felhasználó szám: 2 500 fő.
Az alkalmazás támogatási (support) szolgáltatás az alábbi funkcionális területekre,
modulokra terjed ki:
- Pénzügyi és ÁFA nyilvántartó program,
- Főkönyvi könyvelési program,
- Költségvetés tervező modul,
- Kötelezettségvállalás nyilvántartó program,
- Rendelés és Szerződés nyilvántartó program,
- CT-Cash flow likviditás-menedzselő program,
- Tárgyi eszköznyilvántartó program,
- Anyag és kisértékű tárgyieszköz nyilvántartó program,
- Leltárkezelő program (vonalkódos leltár is),
- Letéti pénztár modul,
- Élelmezés és ebédjegy nyilvántartás,
- CT-EcoDIGIT elektronikus bizonylatkezelő és utalványozó program,
- Munkalap igénylő és nyilvántartó program,
- Gondozási díj nyilvántartó modul,
- Gépjármű nyilvántartás modul,
- CT-AutoUpdate modul (a programok automatikus frissítéséhez),
- CT-Management egységes törzsadatkezelő és lekérdező program.
Tanácsadói rendelkezésre állás, hibaelhárítás, folyamatos szoftverkövetés és
adatkarbantartás keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása:
- A jogszabályokban bekövetkezett változások követése és átvezetése a
programrendszerben,
- A bekövetkezett szervezeti változások lekövetése a rendszerben,
- Telefonos HelpDesk szolgáltatás biztosítása munkaidőben (8.00-16.30 óra között) egy központi telefonszámon,- Alkalmazás üzemeltetési támogatás, hibaelhárítás,
- Adatok vizsgálata, ellenőrzése, szükség szerinti korrekciója távoli hozzáférésen keresztül,
- Hibák kijavításának megkezdése a hiba bejelentésétől számított 2 munkaórán belül,
- Tanácsadás a rendszerrel kapcsolatosan felmerült pénzügyi, számviteli,
informatikai, felhasználói és rendszergazdai kérdések, problémák esetén,
- A rendszer folyamatos üzemeltetéséhez szükséges szoftveres támogatás
biztosítása.
O Monitorozó eszköz.
O Víruskereső.
- Szoftver komponensek szükség szerinti monitorozása,
- Szoftver frissítések telepítése: adatbázis-kezelő, gazdálkodási rendszer,
- A kliens oldali működtetéshez esetleg szükséges driverek telepítése,
- 7/24-es bejelentési rendelkezésre állás az elektronikus (ügyfélkapun keresztüli)bejelentő rendszeren keresztül. A bejelentett hibák vizsgálatának 2 munkaórán belül való megkezdése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/03/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 066 - 147236

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerhez támogatási (support) szolgáltatás beszerzése 2018-2019. évre
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 84. A. ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 128 208 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2019. december 9.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,
valamint a Kirendeltségek és a fenntartott intézmények.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
„CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerhez támogatási (support)
szolgáltatás beszerzése 2018-2019. évre”.
Szolgáltatás megrendelés.
Felhasználó szám: 2 500 fő.
Az alkalmazás támogatási (support) szolgáltatás az alábbi funkcionális területekre,
modulokra terjed ki:
- Pénzügyi és ÁFA nyilvántartó program,
- Főkönyvi könyvelési program,
- Költségvetés tervező modul,
- Kötelezettségvállalás nyilvántartó program,
- Rendelés és Szerződés nyilvántartó program,
- CT-Cash flow likviditás-menedzselő program,
- Tárgyi eszköznyilvántartó program,
- Anyag és kisértékű tárgyieszköz nyilvántartó program,
- Leltárkezelő program (vonalkódos leltár is),
- Letéti pénztár modul,
- Élelmezés és ebédjegy nyilvántartás,
- CT-EcoDIGIT elektronikus bizonylatkezelő és utalványozó program,
- Munkalap igénylő és nyilvántartó program,
- Gondozási díj nyilvántartó modul,
- Gépjármű nyilvántartás modul,
- CT-AutoUpdate modul (a programok automatikus frissítéséhez),
- CT-Management egységes törzsadatkezelő és lekérdező program.
Tanácsadói rendelkezésre állás, hibaelhárítás, folyamatos szoftverkövetés és
adatkarbantartás keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása:
- A jogszabályokban bekövetkezett változások követése és átvezetése a
programrendszerben,
- A bekövetkezett szervezeti változások lekövetése a rendszerben,
- Telefonos HelpDesk szolgáltatás biztosítása munkaidőben (8.00-16.30 óra között)egy központi telefonszámon,
- Alkalmazás üzemeltetési támogatás, hibaelhárítás,
- Adatok vizsgálata, ellenőrzése, szükség szerinti korrekciója távoli hozzáférésen keresztül,
- Hibák kijavításának megkezdése a hiba bejelentésétől számított 2 munkaórán belül,
- Tanácsadás a rendszerrel kapcsolatosan felmerült pénzügyi, számviteli,
informatikai, felhasználói és rendszergazdai kérdések, problémák esetén,
- A rendszer folyamatos üzemeltetéséhez szükséges szoftveres támogatás
biztosítása.
O Monitorozó eszköz.
O Víruskereső.
- Szoftver komponensek szükség szerinti monitorozása,
- Szoftver frissítések telepítése: adatbázis-kezelő, gazdálkodási rendszer,
- A kliens oldali működtetéshez esetleg szükséges driverek telepítése,
- 7/24-es bejelentési rendelkezésre állás az elektronikus (ügyfélkapun keresztüli)bejelentő rendszeren keresztül. A bejelentett hibák vizsgálatát 2 munkaórán belül való megkezdése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/03/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/29 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 138.892.000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 84. A. ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek cím 1. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:
„A vállalkozói díj mértéke: 138.892.000,- Ft + Áfa, azaz Százharmincnyolcmillió-nyolcszázkilencvenkettőezer forint + ÁFA”
A szerződés V. A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése cím 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Jelen szerződést a felek határozott időre, 2018. január 1. napjától 2020. február 29. napjáig terjedő Vállalkozói teljesítési időszakra kötik azzal, hogy amennyiben a szerződés 2018. január 1. napját követően kerül aláírásra, úgy a szerződés az aláírás napján lép hatályba.”
A módosítás megfelel Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdésekben foglalt jogszabályi feltételeknek, tekintettel arra, hogy
a) a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 10%-os mértéket,
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik annak eredeti jellegéhez, ugyanis csak az határozott időtartam módosítása okán felmerülő ellenérték változás kerül ezen körben rendezésre, továbbá
c) nem merül fel a Kbt. 141.§ (3) bekezdés második fordulatában meghatározott eset sem.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az alapszerződés 2019. december 31. napjáig van hatályban, azonban az ugyanezen tárgyban kezdeményezett, jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményeként ezen időpontig nem fog létrejönni a szerződés. Figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása Megrendelő alapfeladatának megfelelő ellátásához elengedhetetlen, ezért Megrendelő által a 2020-2021. időszakra kezdeményezésre kerülő közbeszerzési eljárása lezárásáig a határozott időtartamra kötött Szerződés Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdésekben foglalt módosítása vált szükségessé.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 128.208.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 138.892.000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben