Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0243/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Csaroda Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4844 Csaroda, HRSZ.: 46/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZABÓ DUNAI ÉPÍTŐIPARI Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csaroda Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99157371
Postai cím: Beregszászi Utca 14/B.
Város: Csaroda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4844
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@tendervilag.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: építési beruházás - egészségház
Hivatkozási szám: EKR001051292018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint
Az orvosi rendelő a Polgármesteri Hivatallal szemközt az út túloldalán helyezkedik el. Az épület szimmetrikus kialakítású harántfalas épület. Bejárata az épület tengelyében helyezkedik el. Az épület nyugati oldalán tornác kialakításával biztosított a nyári túlmelegedés elleni védelmet. A fedett tornácról nyílik a szélfogó, onnan jobbra és balra a körzeti orvosi rendelő és tanácsadó helyiségei. A két helyiségcsoport között helyezkednek el a vizes blokkok, ezek mögött pedig a személyzeti öltözők és vizes blokkok. A szervizút felől személybejáratot biztosított az öltözőbe, valamint padlásfeljáró lépcső a gépészet és a napelemek szerelése miatt. Az épület egyszerű tömegű nyeregtetős épület, kissé ívelt tetőeresszel a déli oldalon. Egyszerű, vakolt felületek, cseréptető.
Tervezett szintterület 176,02 m2
terasszal és nyitott fedett terekkel összesen 210,04 m2
Szerkezetépítés:
A főfalak alapozása monolit beton sávalap
Az épületben szerelt gipszkarton falak készülnek
A Rendelő födéme 20 cm vastagságban monolit vasbetonból készül, melyre 30 cm lépésálló ásványgyapot, majd 5 cm aljzatbeton kerül.
Az épület két szélén a fedélszék hagyományos ácsszerkezetű 35°-os hajlású nyeregtetős szerkezet.
Szigetelés
Csapadékvíz elvezetés
Az épület külső nyílászárói U=1,1W/m2K értékű műanyag profilú 2 rétegű meleg peremes hőszigetelő üvegezéssel ellátott fehér színű nyílászárók.
Az épület körüli járdaszakaszok a kereskedelmi forgalomban kapható térburkoló elemekből kavicsterítésre készülnek, illetve az utca felöli oldalon csak mosott kavics sor készül
Gépészet:
Az épület vízellátását az utcai közmű hálózatról tervezzük, telekhatáron belüli új vízóra kerül kiépítésre.
Az ingatlan jelenleg nem rendelkezik szenny-víz bekötéssel. Telekhatáron szennyvíz fogadó akna kiépítése szükséges.
Az épület fűtési hűtési és HMV energia ellátása split hűtő-fűtő klíma berendezéssel és elektromos bojlerrel történik
hővisszanyerős központi szellőző rendszer.
10 kVA-es Napelemes rendszer kiépítése 1 db Fronius Symo 10.03-M inverterrel 40 db 275 W-os napelemmel Ac-Dc szekrényekkel, vezetékeléssel, beüzemeléssel, E-ON jóváhagyással, készre szerelve komplett.
Az ingatlan az Országos közút útról járdán, valamint a Petőfi utcáról az 107/13-as telekről közelíthető meg.
Akadálymentes parkoló
11 darab gépkocsi parkolóhely, 2 darab kerékpár parkoló
A kivitelezés engedélyköteles. Az engedélyes tervdokumentációt, és jogerős engedélyeket, a kiviteli terveket a műszaki leírás tartalmazza.
A használatbavételi engedély megszerzése és az egyéb szakhatósági eljárások lefolytatása az Ajánlatkérő feladata.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, abban az esetben Ajánlatkérő minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” terméket is ért.
Tartalékkeret nem biztosított.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 56692912 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: orvosi rendelő, védőnői szolg épület kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4844 Csaroda, HRSZ.: 46/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint
Az orvosi rendelő a Polgármesteri Hivatallal szemközt az út túloldalán helyezkedik el. Az épület szimmetrikus kialakítású harántfalas épület. Bejárata az épület tengelyében helyezkedik el. Az épület nyugati oldalán tornác kialakításával biztosított a nyári túlmelegedés elleni védelmet. A fedett tornácról nyílik a szélfogó, onnan jobbra és balra a körzeti orvosi rendelő és tanácsadó helyiségei. A két helyiségcsoport között helyezkednek el a vizes blokkok, ezek mögött pedig a személyzeti öltözők és vizes blokkok. A szervizút felől személybejáratot biztosított az öltözőbe, valamint padlásfeljáró lépcső a gépészet és a napelemek szerelése miatt. Az épület egyszerű tömegű nyeregtetős épület, kissé ívelt tetőeresszel a déli oldalon. Egyszerű, vakolt felületek, cseréptető.
Tervezett szintterület 176,02 m2
terasszal és nyitott fedett terekkel összesen 210,04 m2
Szerkezetépítés:
A főfalak alapozása monolit beton sávalap
Az épületben szerelt gipszkarton falak készülnek
A Rendelő födéme 20 cm vastagságban monolit vasbetonból készül, melyre 30 cm lépésálló ásványgyapot, majd 5 cm aljzatbeton kerül.
Az épület két szélén a fedélszék hagyományos ácsszerkezetű 35°-os hajlású nyeregtetős szerkezet.
Szigetelés
Csapadékvíz elvezetés
Az épület külső nyílászárói U=1,1W/m2K értékű műanyag profilú 2 rétegű meleg peremes hőszigetelő üvegezéssel ellátott fehér színű nyílászárók.
Az épület körüli járdaszakaszok a kereskedelmi forgalomban kapható térburkoló elemekből kavicsterítésre készülnek, illetve az utca felöli oldalon csak mosott kavics sor készül
Gépészet:
Az épület vízellátását az utcai közmű hálózatról tervezzük, telekhatáron belüli új vízóra kerül kiépítésre.
Az ingatlan jelenleg nem rendelkezik szenny-víz bekötéssel. Telekhatáron szennyvíz fogadó akna kiépítése szükséges.
Az épület fűtési hűtési és HMV energia ellátása split hűtő-fűtő klíma berendezéssel és elektromos bojlerrel történik
hővisszanyerős központi szellőző rendszer.
10 kVA-es Napelemes rendszer kiépítése 1 db Fronius Symo 10.03-M inverterrel 40 db 275 W-os napelemmel Ac-Dc szekrényekkel, vezetékeléssel, beüzemeléssel, E-ON jóváhagyással, készre szerelve komplett.
Az ingatlan az Országos közút útról járdán, valamint a Petőfi utcáról az 107/13-as telekről közelíthető meg.
Akadálymentes parkoló
11 darab gépkocsi parkolóhely, 2 darab kerékpár parkoló
A kivitelezés engedélyköteles. Az engedélyes tervdokumentációt, és jogerős engedélyeket, a kiviteli terveket a műszaki leírás tartalmazza.
A használatbavételi engedély megszerzése és az egyéb szakhatósági eljárások lefolytatása az Ajánlatkérő feladata.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, abban az esetben Ajánlatkérő minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” terméket is ért.
Tartalékkeret nem biztosított.
II.2.5. pont folytatása:
Az 1. minőségi értékelési részszempont teljes szövege:
A jelen felhívás III.1.3. pont M1) pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje (A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat) felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (MV-É felelős műszaki vezetői feladatokkal egyenértékű tevékenység) (0 - 36 hónap)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jelen felhívás III.1.3. pont M1) pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó vállalkozói átalánydíj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: orvosi rendelő, védőnői szolg épület kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABÓ DUNAI ÉPÍTŐIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47894617
Postai cím: Mester Utca 26-28 B. lház. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: gusztav.szabo@freemail.hu
Telefon: +36 306234207
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26296496243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56692912
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZABÓ DUNAI ÉPÍTŐIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47894617
Postai cím: Mester Utca 26-28 B. lház. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26296496243

Hivatalos név: Lőrincz László EV
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16060333
Postai cím: Bessenyei György Út 24
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 73991331235

Hivatalos név: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22312770
Postai cím: Derekassy István Utca 26 1.ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25738795209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges