Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:24338/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Karcagi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ollári Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karcagi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53929512
Postai cím: Táncsics Mihály Körút 15
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pabar Ignác Roland
Telefon: +36 59795270
E-mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-4.1.2-17 projekt Tiszafüred építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000677262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00011 azonosítószámú, Tiszafüreden a Kossuth Lajos Gimnázium KossuthLajos Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése című projektben építési beruházási feladatok ellátása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 340140516 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-4.1.2-17 projekt Tiszafüred építési beruházás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45261210-9
45261300-7
45261400-8
45262100-2
45262500-6
45421100-5
45432113-9
45432130-4
45442100-8
45443000-4
45315000-8
45315100-9
45231300-8
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 2. (Hrsz.:347)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-4.1.2-17-2017-00011,Tiszafüreden Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése c.projektben építési beruházási feladatok ellátása.
A kivitelezés építési engedélyköteles.A felújítandó épület nettó alapterülete:2167,72m².Az épület védelmi státusza, helyi védett.
Épület felújítás munkanemei,főbb mennyiségi jellemzői:
Építőmesteri munkák:
- Tetőfelújítás,magastető héjazat cserével, figyelemmel az itt élő denevér kolóniára és a faanyagvédelmi szakértő előírásaira. Magastető 1600 m², azbeszt mentesítés 1350m²,állványozás hálóval 1850m²
- Lapostetős rész,hő és vízszigetelése 75m²,
- Az udvar felőli terasz teljes külső határoló szerkezetek átépítése 32,02m²
- Részleges külső fa nyílászáró csere (37 db),vegyes méretű, hőtechnikai megfelelőséggel
- Részleges belső fa nyílászáró csere (25 db),vegyes méretű, összes munkáival
- Padlásfödém hőszigetelés,780m²,
- Külső homlokzat teljes felújítása,javítása,színezése 2000m² és lábazat 150m²,
- Állványozás hálóval 1850m²,
- Külső belső teljes akadálymentesítés
- Részleges belső padló-és falburkolat cserék ~ 1 993m²-en, parketta felújítás, csiszolás, lakkozás ~ 724m²-en,
- Vakolatcserék 810m²,javítások,villamos munkák horony javításai közb.dokumentum szerint,
- Fal és mennyezet festések,előkészítéssel ~ 7500m²
- Akadálymentes WC-k kialakítása előtérrel 1db a földszinten és 1db az emeleten a rehab előírásoknak megfelelően
Villamos munkák:
- Teljes vezetékhálózat csere,elosztókkal
- Részleges világítás korszerűsítés,vegyes méretű 47db lámpatest,37db fénycső csere
- Napelem HMKE méretben napelem telj.13,5KWp,3 fázisú 15KW inverter teljesítmény
Gyengeáramú hálózatok tűzjelző:
- Tűzjelző kiépítése,teljes épületben
- Video rendszer kiépítése,
- Informatikai hálózat kiépítése
- Épületgépészeti munkák:
- Központi fűtési hálózat rekonstrukció 3x67,6=202,8 KW kondenzációs gázkazán hőtermelővel,részleges radiátor cserével és vezeték építéssel,
- Földgázellátás kiépítése meglévő hálózatról az új kazánokig új mérőhellyel,
- A természettudományi labor munkaállomásainak kialakítása Pb gázellátása 21db munkaállomással
- Víz szennyvíz szerelési munkák a vizesblokkoknál és az új természettudományi labor munkaállomásain,
- Szellőzés szerelési munkák,vizesblokkoknál időkésleltetésű elszívó ventilátorokkal és temészettudományi labornál a gáz bunzenégők használatának időszakában a gázellátással reteszelten üzemeltetve.
AKM rehab munkák:
- AKM parkoló kialakítás közterületen 1db, 36,5m²
- Főbejárati rámpa 20m²,21cm szint és lépcsőjáró 58cm szint áthidalásra kialakítása,
- AKM lift építés, 8 személy,vagy 630kg,
- AKM WC-k 2 db,rehab szabályok szerinti,
- Külső belső teljes akadálymentesítés,vezetősávokkal,infó táblákkal,hurokkal stb. a rehab mérnöki munkarész szerint.
Út közmű építési munkák:
- AKM parkoló közterületen építve,36,5m² térkővel
- Udvar, közösségi tér burkolat rekonstrukció vonalmenti vízelvezetéssel,szivárogtató műben történőelszivárogtatással.Aszfalt burkolat 817m²,térkő burkolat 270m²
- Vízellátás és szennyvíz elvezetés a kazánokhoz,épület egyéb részeiről szennyvíz elvezetése.
- Új csapadékvíz hálózat kialakítása szivárogtatóval,mely 17,3m³ térfogatú
Az összes elvégzendő feladat,teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)-re tekintettel AK felhívja figyelmet,amennyiben a közbeszerzéstárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre, személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást,a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és megnevezés mellett a «vagy azzal egyenértékű» minden esetben értendő.AK felhívja a figyelmet,hogy,egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell igazolnia.
Karakterkorlát miatt folytatás VI.4.3)pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kivitelezési munkákra vonatkozó kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
2 III.1.3)M1.alk.köv.-t igazoló szakember épület v.építmény építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai többlettapasztalata(0db-max.5 db szerződés) 10
3 III.1.3)M3.alk.követelményt igazoló szakember épület v.építmény villamossági kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata(0 db-max.5 db szerződés) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00011
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban a 12 hónap a szerződés hatályba lépésétől kezdődően értendő.Nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés Felek aláírásával lép hatályba,azzal,hogy az EU-s források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított,támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 130 - 317873
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2019/05/É/03886-1 Rész száma: Elnevezés: EFOP-4.1.2-17 projekt Tiszafüred építési beruházás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ollári Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60534013
Postai cím: Kossuth Lajos Út 65.
Város: Tomajmonostora
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5324
Ország: Magyarország
E-mail: ollariroland@gmail.com
Telefon: +36 209743113
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 340140516
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É felelős műszaki vezetői feladatok ellátása,kőműves munkálatok,MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1.1.) Ollári Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 5324 Tomajmonostora, Kossuth Lajos Út 65., adószáma: 26597340-2-16)
1.2.) PETAGORAS Mérnöki, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 3530 Miskolc Rákóczi Ferenc Utca 1., adószáma: 26562582-2-05)
2.) A közbeszerzési eljárást érintően környezetvédelmi vagy szociális szempontok értékelési szempontként, a műszaki leírás részeként, alkalmassági feltételként nem került figyelembevételre, míg szerződéses feltételként figyelembe vételre kerültek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)