Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:24421/2019
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Hőgyész Nagyközség Önkormányztata
Teljesítés helye:7191 Hőgyész, Kossuth tér 13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Spirit of Europe Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hőgyész Nagyközség Önkormányztata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53959065
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1.
Város: Hőgyész
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7191
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Botta György
Telefon: +36 74588060
E-mail: polgarmester.hogyesz@gmail.com
Fax: +36 74588060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hogyesz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hogyesz.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hőgyészi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001088162018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hőgyészi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45261410-1
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7191 Hőgyész, Kossuth tér 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- homlokzatok hőszigetelése 794,116 m2 felületen,
- padlásfödém hőszigetelése 857 m2 felületen,
- lapostető utólagos szigetelése 312,89 m2 felületen,
- gépészeti korszerűsítést nem érint,
- napelemes rendszer telepítése.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06073 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hőgyészi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Spirit of Europe Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35139186
Postai cím: Tüköry Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: peter.wilhelm@spiritofeurope.net
Telefon: +36 302775696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38536902
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45261410-1
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7191 Hőgyész, Kossuth tér 13.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- homlokzatok hőszigetelése 794,116 m2 felületen,
- padlásfödém hőszigetelése 857 m2 felületen,
- lapostető utólagos szigetelése 312,89 m2 felületen,
- gépészeti korszerűsítést nem érint,
- napelemes rendszer telepítése.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38536902
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Spirit of Europe Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35139186
Postai cím: Tüköry Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: peter.wilhelm@spiritofeurope.net
Telefon: +36 302775696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott teljesítési határidőt, a fentiekben részletezett akadályozó tényezők miatt 35 nappal meghosszabbítják, és a kivitelezési szerződés teljesítési határidejét 2019. december 31. napjában határozzák meg. Tehát akkor teljesít határidőben a Kivitelező, ha a műszaki átadás-átvételi eljárását meg lehet kezdeni és azt a Megrendelő által előírt határidőben (3 munkanap + 15 nap alatt) sikeresen le is lehet zárni legkésőbb az előírt teljesítési határidőig.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés során az alábbi, előre nem látható, a teljesítési határidejét akadályozó alábbi tényezők merültek fel:
1.1. A munkaterület átadását követően a Kivitelező elkezdte a munkákat. Az elvégezett munkák 2019. 09.30-án elérték a 75% -os készültségi fokot, és ennek megfelelően a Kivitelező benyújtotta a 75%-os részszámlát. A készültségi foknak megfelelő számlát a polgármester befogadta, és a teljesítés igazolást aláírta
1.2. Tekintettel azonban arra, hogy 2019. 10.13-án az önkormányzati választásokra került sor, így a korábbi polgármester nem érezte feljogosítva magát arra, hogy a választás előtt eszközöljön kifizetéseket, bár a műszaki készültség elérte a 90% -ot.
1.3. Az új képviselőtestület alakuló ülése 2019.10.17-én került megtartásra, 2019.10.21-én a kormányhivatal jelenlétében megtörtént az átadás-átvételi eljárás, és 2019.10.22-én a törzskönyvben az új polgármester, azaz Máté Szabolcs került bejegyzésre.
Folytatás a karakter korlátozásra tekintettel a VII.1. pontban!
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 38536902 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 38536902 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2. pont folytatása:
Ezt követően volt arra lehetőség tehát, hogy az új polgármester és képviselő testület a folyamatban lévő beruházásokat átvizsgálja. Mivel az önkormányzatnak több nagy értékű beruházása zajlott ebben az időszakban, így hosszabb időre volt szükség a teljes pénzügyi helyzet áttekintésére és a források átcsoportosítására.
Ezen időszak alatt, a valós helyzet feltárására való tekintettel, a Kivitelező és a Megrendelő szóbeli megállapodása alapján, a kivitelezési munka szünetelt.
A Kivitelező 2019. 10. 31. napján jelezte, hogy a teljesítési határidő legalább 35 nappal történő meghosszabbítását kéri, mivel a választások utáni hivatalos eljárások lefolytatása következtében a projekt megvalósítása szünetelt.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben foglaltakkal!
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben