Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:2448/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Decs Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:7144 Decs, Ady E. u. 4-6.; 702/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27644652
Postai cím: Szent István Tér 11-13
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga-Stadler Gábor
Telefon: +36 74505630
E-mail: varga.stadler@tolnamegye.hu
Fax: +36 74505630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Decs Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85104057
Postai cím: Fő Utca 23
Város: Decs
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7144
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antal Zsolt
Telefon: +36 74595903
E-mail: phdecs@decs.hu
Fax: +36 74595903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.decs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Decsi Idősek Otthona és Óvoda energetika"
Hivatkozási szám: EKR000117012018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Decsi Idősek Otthona
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45111200-0
45260000-7
45261400-8
45262500-6
45321000-3
45331000-6
45400000-1
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7144 Decs, Ady E. u. 4-6.; 702/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlati kör: Decsi Idősek Otthona
Az Idősek Otthona épületének komplex energetikai fejlesztése keretében szigetelésre, külső nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, napelemes rendszer létesítésére, valamint projektarányos akadálymentesítésre kerül sor.
Szigetelésre kerül a padlásfödém, a külső falak, valamint a lábazat. A szigeteléshez kapcsolódnak kiegészítő munkálatok a csatolt műszaki dokumentáció szerint. A külső nyílászárók egy részét korábban már kicserélték, a jelen fejlesztés keretében a régi nyílászárók cseréje történik meg, modern, a TNM rendeletben foglaltaknak megfelelő, fahatású, műanyag nyílászárókra. A fűtési rendszer korszerűsítésre kerül: kazáncsere, hőleadók és csővezetékek cseréje a szükséges kiegészítő gépészeti munkálatokkal. A saját villamosenergia-igény kielégítése céljából 39 kVA-es teljesítményű háztartási méretű kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítására kerül sor. Az akadálymentesítés projektarányosan valósul meg, érintve az épület bejárati ajtaját, a bejárathoz vezető rámpát, a bejárattól az akadálymentes mosdóig vezetősávok kialakítását, valamint akadálymentes mosdó kialakítását.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13471 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Decsi Idősek Otthona
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76755457
Postai cím: Tartsay Vilmos Utca 30
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@szpluszcstudio.hu
Telefon: +3674511833
Internetcím(ek): (URL) http://szpluszcstudio.hu/
Fax: +3670511836
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90848234
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45111200-0
45260000-7
45261400-8
45262500-6
45321000-3
45331000-6
45400000-1
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7144 Decs, Ady E. u. 4-6.; 702/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlati kör: Decsi Idősek Otthona
Az Idősek Otthona épületének komplex energetikai fejlesztése keretében szigetelésre, külső nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, napelemes rendszer létesítésére, valamint projektarányos akadálymentesítésre kerül sor.
Szigetelésre kerül a padlásfödém, a külső falak, valamint a lábazat. A szigeteléshez kapcsolódnak kiegészítő munkálatok a csatolt műszaki dokumentáció szerint. A külső nyílászárók egy részét korábban már kicserélték, a jelen fejlesztés keretében a régi nyílászárók cseréje történik meg, modern, a TNM rendeletben foglaltaknak megfelelő, fahatású, műanyag nyílászárókra. A fűtési rendszer korszerűsítésre kerül: kazáncsere, hőleadók és csővezetékek cseréje a szükséges kiegészítő gépészeti munkálatokkal. A saját villamosenergia-igény kielégítése céljából 39 kVA-es teljesítményű háztartási méretű kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítására kerül sor. Az akadálymentesítés projektarányosan valósul meg, érintve az épület bejárati ajtaját, a bejárathoz vezető rámpát, a bejárattól az akadálymentes mosdóig vezetősávok kialakítását, valamint akadálymentes mosdó kialakítását.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90848234
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76755457
Postai cím: Tartsay Vilmos Utca 30
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@szpluszcstudio.hu
Telefon: +36 74511833
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74511836
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II.1. Decs Nagyközség Önkormányzata "Decsi Idősek Otthona és Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése" projektje vonatkozásában a kivitelezés során az Idősek Otthona akadálymentes mosdó átalakítása módosult.
A projekt keretében az Idősek Otthona akadálymentes mosdó kialakítása a meglévő vizesblokk egység (női wc, férfi wc, akadálymentes mosdó) átalakításával történik annak érdekében, hogy az előírásoknak megfelelő akadálymentes mosdó álljon rendelkezésre.
A Vállalkozó az átalakítást az 5. (75 %-os készültséget elérő) mérföldkő időszaka alatt kezdte meg.
A bontási munkálatok megkezdésekor Vállalkozó megállapította, hogy
- egyrészt az É01 Tervezett földszinti alaprajzon a női wc és a férfi wc elnevezés a tényleges funkciókhoz képest felcserélve szerepel;
- másrészt a takarító szertár célra kialakításra tervezett helyiség tervezett ajtaja vonalában villamos biztosíték tábla helyezkedik el és kapcsolódó villamos fővezetékek futnak, melyek nem jelennek meg a tervdokumentációban, és kiváltásuk/áthelyezésük nem képezi sem a kivitelezésre létrejött vállalkozási szerződés, sem a projekt műszaki-pénzügyi részét.
A tervező megvizsgálta a tervdokumentációt, és megállapította, hogy az áthelyezés nem képezi a projekt műszaki-pénzügyi részét, továbbá az áthelyezés tervezési, műszaki és pénzügyi szempontból is indokolatlan. Ezek értelmében átdolgozta az É01 Tervezett földszinti alaprajzot azzal, hogy az előírásoknak megfelelő akadálymentes mosdó kialakítására a meglévő akadálymentes mosdó bővítésével kerül sor.
A Vállalkozó a módosított tervdokumentációban foglaltak szerint végzi el a vizesblokk egység átalakítását.

A módosított költségvetést tartalmazó pénzügyi kimutatásból (5. sz. melléklet) egyértelműen megállapítható, hogy az elmaradó költségvetési tételek összköltsége teljes mértékben, többletköltség és maradvány nélkül fedezi a plusz tételek összköltségét.
A Megrendelő által megkért műszaki ellenőri nyilatkozat (4. sz. melléklet) tanúsítja, hogy a módosítások műszaki szempontból elfogadhatóak, valamint összeegyeztethetők a rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozatot is magában foglaló akadálymentes tervfejezettel (3. sz. melléklet).
II.2. A felek a szerződésmódosítás II.1. pontja tekintetében rögzíteni kívánják, hogy a szerződés feltételeitől való eltérés automatikusan a gazdasági egyensúlyra nincs hatással, csak akkor, ha a műszaki tartalom csökkenéséhez vezet és azt nem követi az ellenszolgáltatás arányos módosítása.
Ezt követően a Megrendelő és a műszaki ellenőr is megvizsgálta, hogy a II.1. pontban meghatározott és jelen szerződésmódosítás mellékleteiben részletezett, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalomtól való eltérés kihatással volt-e a szerződés gazdasági egyensúlyára és a szerződés mellékletét képező nyilatkozatok alapján megállapította, hogy az egyenértékű eltérések a műszaki tartalom változásához és csökkenéséhez nem vezettek, a II.1. pontban meghatározott és jelen szerződésmódosítás mellékleteiben részletezett, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalomtól való eltérés a Vállalkozó javára nem változtatatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát az alábbi indokokra tekintettel.
A Megrendelő jelen szerződésmódosítás mellékletét képező dokumentumokkal elvégezte a műszaki tartalomtól való eltérések pénzügyi és gazdasági vizsgálatát, amely alapján megállapítható, hogy a II.1. pontban meghatározott és jelen szerződésmódosítás mellékleteiben részletezett eltérések a szerződés gazdasági egyensúlyára nem voltak kihatással.
A Ptk. 6:34. §-a szerint a szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni.
A Kbt. és a Ptk. rendelkezései együttes értelmezése alapján a feleknek a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, a szerződéstervezet és az ajánlat tartalmának megfelelően kell a szerződést megkötni és azt teljesíteni. Amennyiben ezen feltételeket a felek módosítják, azt a szerződés módosításával tehetik meg a módosítási korlátok figyelembe vételéve
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II.1. Decs Nagyközség Önkormányzata "Decsi Idősek Otthona és Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése" projektje vonatkozásában a kivitelezés során az Idősek Otthona akadálymentes mosdó átalakítása módosult.
A projekt keretében az Idősek Otthona akadálymentes mosdó kialakítása a meglévő vizesblokk egység (női wc, férfi wc, akadálymentes mosdó) átalakításával történik annak érdekében, hogy az előírásoknak megfelelő akadálymentes mosdó álljon rendelkezésre.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 90848234 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 90848234 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben