Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2451/2019
CPV Kód:66512200-4
Ajánlatkérő:Gazdasági Versenyhivatal
Teljesítés helye:Budapest közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Medicover Försakrings AB (publ) Magyarországi Fióktelepe
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gazdasági Versenyhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK02588
Postai cím: Alkotmány utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kéri István
Telefon: +36 14728907
E-mail: KERI.Istvan@gvh.hu
Fax: +36 14728998
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gvh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Gazdasági Versenyhivatal munkatársai (130 fő) részére visszavásárlási értékkel nem rendelkező, jövedelmet nem pótló, önrész-mentes, szolgáltatásalapú csoportos betegségbiztosítás nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66512200-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Gazdasági Versenyhivatal munkatársai (130 fő) részére visszavásárlási értékkel nem rendelkező, jövedelmet nem pótló, önrész-mentes, szolgáltatásalapú csoportos betegségbiztosítás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66512200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A betegségbiztosítási alapszolgáltatás nyújtása Budapesten: a biztosítási szolgáltatás kiterjed a sztochasztikusan (véletlenszerűen, váratlanul) bekövetkező betegségekre, állapotokra (mint biztosítási eseményekre). A Biztosító a biztosítási fedezetet az előzménybetegségek kizárása nélkül nyújtja, mind a járó beteg szakellátás, mind a diagnosztikai vizsgálatok, mind a kórházi ellátás vonatkozásában. A biztosítási fedezet alá tartozó, elérhető szolgáltatások mennyiségi vagy összegszerű korlátozás (továbbiakban: limit) nélkül legalább a következő egészségügyi szolgáltatási körre kell kiterjedjen:
- várólista nélküli, magas színvonalú és teljes körű járóbeteg-ellátásba tartozó szakorvosi vizsgálatok biztosítása Budapesten,
- diagnosztikai vizsgálatok elvégzésének biztosítása Budapesten,
- szakvizsgálat és receptírás a járóbeteg-szakrendeléseken,
- Call Centeres időpont-egyeztetés és foglalás, 24 órás telefonos egészségügyi tanácsadó vonal rendelkezésre állása,
- influenza elleni védőoltás éves egyszeri biztosítása (oltóanyagra és az oltás beadására is kiterjedően ingyenesen),
- évente egyszer fogászati felülvizsgálat (röntgennel),
- Évente egyszer prevenciós jellegű személyre szabott, nem- és korfüggő kockázatok szerint összeállított szűrővizsgálati csomag igénybevétele, állapotfelmérés az egyéni anamnézis, családi öröklődő betegségek, egyéni rizikófaktorok alapján összeállítva.
- Kórházi ellátás legalább a következő szolgáltatásokra kiterjedően: teljeskörű fekvőbeteg-ellátás és műtéti ellátás a sebészet, az ortopédia, a nőgyógyászat, a fül-orr-gégészet, szemészet és az urológia területén.
Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy Ajánlatkérő biztosítási fedezettel érintett munkavállalója a jelen szerződés tárgyát képező járóbeteg- és kórházi ellátásra, valamint diagnosztikai vizsgálatokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1) pontja szerinti közeli hozzátartozóra legalább a járóbeteg ellátásra vonatkozóan a biztosítását kiterjeszthesse az Ajánlattevő ajánlatában szereplő egy főre eső éves biztosítási díj megfizetése mellett.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a telefonon történő bejelentkezést követő legkésőbb 5 munkanapon belül, sürgős ellátást igénylő esetben 3 naptári napon belül vizsgálati időpont kerül kiajánlásra a Biztosított részére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13498 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Gazdasági Versenyhivatal munkatársai (130 fő) részére visszavásárlási értékkel nem rendelkező, jövedelmet nem pótló, önrész-mentes, szolgáltatásalapú csoportos betegségbiztosítás nyújtása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medicover Försakrings AB (publ) Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54756000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66512200-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A betegségbiztosítási alapszolgáltatás nyújtása Budapesten: a biztosítási szolgáltatás kiterjed a sztochasztikusan (véletlenszerűen, váratlanul) bekövetkező betegségekre, állapotokra (mint biztosítási eseményekre). A Biztosító a biztosítási fedezetet az előzménybetegségek kizárása nélkül nyújtja, mind a járó beteg szakellátás, mind a diagnosztikai vizsgálatok, mind a kórházi ellátás vonatkozásában. A biztosítási fedezet alá tartozó, elérhető szolgáltatások mennyiségi vagy összegszerű korlátozás (továbbiakban: limit) nélkül legalább a következő egészségügyi szolgáltatási körre kell kiterjedjen:
- várólista nélküli, magas színvonalú és teljes körű járóbeteg-ellátásba tartozó szakorvosi vizsgálatok biztosítása Budapesten,
- diagnosztikai vizsgálatok elvégzésének biztosítása Budapesten,
- szakvizsgálat és receptírás a járóbeteg-szakrendeléseken,
- Call Centeres időpont-egyeztetés és foglalás, 24 órás telefonos egészségügyi tanácsadó vonal rendelkezésre állása,
- influenza elleni védőoltás éves egyszeri biztosítása (oltóanyagra és az oltás beadására is kiterjedően ingyenesen),
- évente egyszer fogászati felülvizsgálat (röntgennel),
- Évente egyszer prevenciós jellegű személyre szabott, nem- és korfüggő kockázatok szerint összeállított szűrővizsgálati csomag igénybevétele, állapotfelmérés az egyéni anamnézis, családi öröklődő betegségek, egyéni rizikófaktorok alapján összeállítva.
- Kórházi ellátás legalább a következő szolgáltatásokra kiterjedően: teljeskörű fekvőbeteg-ellátás és műtéti ellátás a sebészet, az ortopédia, a nőgyógyászat, a fül-orr-gégészet, szemészet és az urológia területén.
Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy Ajánlatkérő biztosítási fedezettel érintett munkavállalója a jelen szerződés tárgyát képező járóbeteg- és kórházi ellátásra, valamint diagnosztikai vizsgálatokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1) pontja szerinti közeli hozzátartozóra legalább a járóbeteg ellátásra vonatkozóan a biztosítását kiterjeszthesse az Ajánlattevő ajánlatában szereplő egy főre eső éves biztosítási díj megfizetése mellett.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a telefonon történő bejelentkezést követő legkésőbb 5 munkanapon belül, sürgős ellátást igénylő esetben 3 naptári napon belül vizsgálati időpont kerül kiajánlásra a Biztosított részére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54756000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medicover Försakrings AB (publ) Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek a Szerződés 5.1. pontját közös megegyezéssel módosítják az alábbiak szerint:
„5.1. A fenti tárgyban lefolytatott beszerzési eljárásban az összeségében legelőnyösebb ellenszolgáltatás kiválasztása volt a cél, amelyet Biztosító 11 700,- Ft/fő/hó azaz Tizenegyezer-hétszáz forint/fő/hó biztosítási díj megfizetése mellett vállalt.
A szerződésben foglalt biztosítás éves díja 130 fő biztosított esetén összesen:
Biztosítási díj egy évre és egy főre: 140 400,- Ft, azaz száznegyvenezer-négyszáz forint, amely magában foglalja a Spring White csomagot 98 400,- Forint értékben, illetve a Kórház Plus csomagot 42 000,- Forint értékben. Az éves biztosítási díj figyelembevételével a 130 főre számított negyedéves biztosítási díj 4.563.000,- Ft, azaz Négymillió-ötszázhatvanháromezer forint, amelynek alapján az egy évre eső 130 főre számított biztosítási díj 18 252 000,- Ft, azaz Tizennyolcmillió-kettőszázötvenkettőezer forint.
Ajánlattevő a biztosítási csomagba tartozó szolgáltatásokat a Hivatal biztosított munkatársainak családtagjai (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) részére a Kórház Plus csomag nélkül nyújtja a biztosítás kiterjesztésének biztosított munkavállaló általi kezdeményezése esetén 98 400,- Forint/fő/év (8 200,- Ft/fő/hó) díjon, amelyet a Hivatal biztosított munkatársa közvetlenül fizet meg a Biztosító felé.”
2. Felek a Szerződés 6.1. és 6.2. pontját közös megegyezéssel módosítják az alábbiak szerint:
6.1. A biztosítási díj megfizetésére naptári negyedéves részletben kerül sor. Biztosító a számlát a 6.2. pontban foglalt fizetési határidő lejártát 8 nappal megelőzően nyújtja be a Szerződő fél nevére és címére kiállítva.
6.2. A negyedéves biztosítási díjat a Szerződő fél előre és egy összegben, a naptári negyedév első hónapját megelőző hónap 25-éig, magyar forintban, banki átutalással egyenlíti ki.”
3. A Szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 54756000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 54756000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben