Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:24510/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Mohácsi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:7752 Versend, Kossuth Lajos u. 1. Hrsz.: 1/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Archibend Építészeti és Mérnöki Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mohácsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67921157
Postai cím: Szabadság Utca 4-6.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Käszné Lebő Zsuzsanna
Telefon: +36 69795206
E-mail: mohacs@kk.gov.hu
Fax: +36 69795206
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/mohacs
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu/mohacs
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: (2)EFOP-4.1.3-17-2017-00030/31/32/33/35/36/37
Hivatkozási szám: EKR000376192018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Versend EFOP-4.1.3-17-2017-00030
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44621100-0
További tárgyak:45112700-2
45210000-2
45233250-6
45261310-0
45261910-6
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331100-7
45410000-4
45420000-7
45442100-8
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7752 Versend, Kossuth Lajos u. 1. Hrsz.: 1/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Versendi Általános Iskola felújítása A felújítandó épület alapterülete 601 m2 - Nedvesedő falak külső és belső felújítása 331 m2 - Közlekedőfolyosó (tornác) zárttá tétele 300 m2 - Tetőfelújítás: a szerkezet javítása, héjalás csere, bádogozás: 1105 m2 - Fejlesztő szoba kialakítása a meglévő épületen belül: 26,38 m2 - Tanári felújítás, padlóburkolat csere, festés-mázolás, nyílászáró javítás 35 m2 - Központi fűtés teljes körű felújítása 546,87 m2-es épületben. - Bejárat akadálymentesítése rámpa építésével - Udvarrendezés, zöldfelületi növénypótlás 10 db - Tornatermi épület bádogos munkák, konvektor csere és szennyvízgyűjtő akna felújítás - Függőereszcsatorna, lefolyócső, falszegély, kéményszegély és hajlatbádogozás szerelése összesen 314 fm hosszban A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az építési-szerelési munkák elvégzése, a rendeltetésszerű és biztonságos, üzemeltethető állapotú végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) kivitelezése és átadása, a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyek beszerzése, ha szükséges tervek elkészítése, valamint a kivitelezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése, továbbá a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások elvégzése és engedélyek megszerzése, amely feladatokban benne értendő szükség szerint a régészeti dokumentáció vagy az egészségvédelmi dokumentáció is. Az épületgépészet költségvetési kiírás 80. munkanem 2. tétel tartalmazza a gáz-fűtés tervezés tételt, amely a nyertes ajánlattevő kivitelező feladata és költsége. A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű. Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem engedélyköteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00030

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17853 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Versend EFOP-4.1.3-17-2017-00030
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Archibend Építészeti és Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44327217
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 91/1
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: bendeguz.meszaros@gmail.com
Telefon: +36 203703709
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47150108
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44621100-0
További tárgyak:45112700-2
45210000-2
45233250-6
45261310-0
45261910-6
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331100-7
45410000-4
45420000-7
45442100-8
71322000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7752 Versend, Kossuth Lajos u. 1. Hrsz.: 1/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Versendi Általános Iskola felújítása A felújítandó épület alapterülete 601 m2 - Nedvesedő falak külső és belső felújítása 331 m2 - Közlekedőfolyosó (tornác) zárttá tétele 300 m2 - Tetőfelújítás: a szerkezet javítása, héjalás csere, bádogozás: 1105 m2 - Fejlesztő szoba kialakítása a meglévő épületen belül: 26,38 m2 - Tanári felújítás, padlóburkolat csere, festés-mázolás, nyílászáró javítás 35 m2 - Központi fűtés teljes körű felújítása 546,87 m2-es épületben. - Bejárat akadálymentesítése rámpa építésével - Udvarrendezés, zöldfelületi növénypótlás 10 db - Tornatermi épület bádogos munkák, konvektor csere és szennyvízgyűjtő akna felújítás - Függőereszcsatorna, lefolyócső, falszegély, kéményszegély és hajlatbádogozás szerelése összesen 314 fm hosszban A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az építési-szerelési munkák elvégzése, a rendeltetésszerű és biztonságos, üzemeltethető állapotú végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) kivitelezése és átadása, a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyek beszerzése, ha szükséges tervek elkészítése, valamint a kivitelezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése, továbbá a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások elvégzése és engedélyek megszerzése, amely feladatokban benne értendő szükség szerint a régészeti dokumentáció vagy az egészségvédelmi dokumentáció is. Az épületgépészet költségvetési kiírás 80. munkanem 2. tétel tartalmazza a gáz-fűtés tervezés tételt, amely a nyertes ajánlattevő kivitelező feladata és költsége. A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű. Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem engedélyköteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47339693
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Archibend Építészeti és Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44327217
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 91/1
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: bendeguz.meszaros@gmail.com
Telefon: +36 203703709
Internetcím(ek): (URL) www.archibend.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz. módosítás
Eredeti szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljesítésének határideje: legkésőbb 2018. október 20. - a szerződés aláírásától számítva azzal, hogy az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Módosult szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2018. november 30. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
2. sz. módosítás
Eredeti szerződéses feltételek:
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen nettó 47.150.108,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 59.880.637,- forint illeti meg, melyből a kiviteli tervezési feladatok ellenértéke nettó 355000,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 450850 forint,a kivitelezési feladatok ellenértéke nettó 46795108,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 59429787 forint.
Módosult szerződéses feltételek:
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen nettó 47.339.693,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 60.121.410,- forint illeti meg, melyből a kiviteli tervezési feladatok ellenértéke nettó 355.000,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 450.850 forint,a kivitelezési feladatok ellenértéke nettó 46.984.693,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 59.670.560. forint.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés 3.2. pontja alapján Vállalkozótól pótmunka elszámolásáról szóló igény jelentett a Megrendelőhöz, gyidejűleg a pótmunka indokoltsáának elbírálásához szükséges dokumentumokat a Megrendelő és a Megrendelő Műszaki Ellenőrének átadta.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 47150108 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 47339693 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Tekintettel arra, hogy az EKR rendszer egyes részajánlati körök alapján kötött szerződések módosítását egyidejűleg nem engedi módosítani, így jelen hirdetmény az alábbi részajánlati körök alapján kötött szerződés módosítására azonos módon vonatkozik:
2 - Kitaibel EFOP-4.1.3-17-2017-00031. 53 000 000 HUF:
Eredeti szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljesítésének határideje: legkésőbb 2018. október 20. - a szerződés aláírásától számítva azzal, hogy az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Módosult szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2018. december 15. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
3 - Szederkény EFOP-4.1.3-17-2017-00032: VI.2.3) Áremelkedés: Szerződésmódosítást megelőző érték ÁFA nélkül: 69321212 HUF, Teljes szerződéses érték a módosítást követően ÁFA nélkül: 70853622 HUF.
4 - Frey János EFOP-4.1.3-17-2017-00033: VI.2.3) Áremelkedés: Szerződésmódosítást megelőző érték ÁFA nélkül: 33000332 HUF, Teljes szerződéses érték a módosítást követően ÁFA nélkül: 33596072 HUF.
6 - Egyházasharaszti EFOP-4.1.3-17-2017-00035: Eredeti szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljesítésének határideje: legkésőbb 2018. október 20. - a szerződés aláírásától számítva azzal, hogy az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Módosult szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2019. március 31. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
7 - Lippó EFOP-4.1.3-17-2017-00036: VI.2.3) Áremelkedés: Szerződésmódosítást megelőző érték ÁFA nélkül: 25700530 HUF, Teljes szerződéses érték a módosítást követően ÁFA nélkül: 27211153 HUF.
9 - Dunaszekcső EFOP-4.1.3-17-2017-00037: Eredeti szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljesítésének határideje: legkésőbb 2018. október 20. - a szerződés aláírásától számítva azzal, hogy az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Módosult szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2019. március 31. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben