Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:24554/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kisvárda Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kékcse-Kisvárda, Városmajor utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KERMI-SZOLG Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15981091
Postai cím: Szent László Utca 7-11
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leleszi Tibor
Telefon: +36 45500700
E-mail: hivatal@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kékcse-Kisvárda kerékpárút
Hivatkozási szám: EKR000807652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kékcse-Kisvárda kerékpárút kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kékcse-Kisvárda, Városmajor utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az I. ütem nyomvonala az Aldi Áruház bejáró útjára történő rácsatlakozástól indul és a 381. számú főút északi oldala mentén halad a 4. számú főút irányába. A gyalog- és kerékpárút a 4. számú főutat a meglévő körforgalmi csomópont mentén keresztezi a főút 47+237 km szelvényében. A 4. számú főút keresztezését követően a gyalog- és kerékpárút nyomvonala a 4149. számú összekötő út mentén, annak déli oldalában halad tovább Kisvárda irányába. A gyalog- és kerékpárút elérve a Tesco Áruházhoz kiépített körforgalmi csomópontot keresztezi annak az áruház felé kilépő ágát, majd a 4149. számú összekötő utat. A gyalog- és kerékpárút a Belfő csatorna hídja előtt a 4149. számú összekötőút 0+216 km szelvényében ér véget. A TESCO Áruház kiépített körforgalmi csomópontjától a 4149. sz. ök. út jobboldalában egy 1,50 m széles járdát is tervezünk a felújított hídon keresztül a Top-Shop Áruház bejáró útjáig, mely a közút 0+325 km szelvényében van. A gyalog- és kerékpárút hídra való rávezetése előtt a 0179/2 hrsz.-ú ingatlan kapubehajtóját át kell helyezni. Az új kapubejáró a híd tervezett nyugati szélétől 10,0 m-re a 4-es főút irányába épüljön. A 0179/2 hrsz.-ú ingatlan híd melletti jelenlegi kapubehajtóját el kell bontani. A 381. számú főút érintett szakaszának szabályozási szélessége 17,0 m, burkolata 10,5 m széles járműosztályozó, a 4. számú főút körforgalmi csomópontjához csatlakozik. A 4149. számú összekötőút (Városmajor utca) érintett szakaszának szabályozási szélessége 16,0 m, burkolata 7,5 m széles.
Elvégezendő feladatok:
- Közlekedésbiztonságot javító beavatkozás, körforgalmak korszerűsítése gyalogos-kerékpár utak átvezetésének biztosításával
- TESCO körforgalomba létesítendő gyalogátkelőknek és kerékpáros átvezetésének, az út kategóriájának megfelelő közvilágításának biztosítása
- Kisvárda, 4149 számú összekötő út (Városmajor utca) 0+500 km szelvényében gyalogátkelő helyek, buszöböl, buszperon és járda építése
- Városmajor úton létesítendő gyalogátkelőhelyek megvilágításához közvilágítási hálózatok megépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18913 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kékcse-Kisvárda kerékpárút kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29378795
Postai cím: Rákóczi Utca 32
Város: Nyírtura
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4532
Ország: Magyarország
E-mail: kerekeslevelek@gmail.com
Telefon: +36 302053980
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96525473
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kékcse-Kisvárda, Városmajor utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az I. ütem nyomvonala az Aldi Áruház bejáró útjára történő rácsatlakozástól indul és a 381. számú főút északi oldala mentén halad a 4. számú főút irányába. A gyalog- és kerékpárút a 4. számú főutat a meglévő körforgalmi csomópont mentén keresztezi a főút 47+237 km szelvényében. A 4. számú főút keresztezését követően a gyalog- és kerékpárút nyomvonala a 4149. számú összekötő út mentén, annak déli oldalában halad tovább Kisvárda irányába. A gyalog- és kerékpárút elérve a Tesco Áruházhoz kiépített körforgalmi csomópontot keresztezi annak az áruház felé kilépő ágát, majd a 4149. számú összekötő utat. A gyalog- és kerékpárút a Belfő csatorna hídja előtt a 4149. számú összekötőút 0+216 km szelvényében ér véget. A TESCO Áruház kiépített körforgalmi csomópontjától a 4149. sz. ök. út jobboldalában egy 1,50 m széles járdát is tervezünk a felújított hídon keresztül a Top-Shop Áruház bejáró útjáig, mely a közút 0+325 km szelvényében van. A gyalog- és kerékpárút hídra való rávezetése előtt a 0179/2 hrsz.-ú ingatlan kapubehajtóját át kell helyezni. Az új kapubejáró a híd tervezett nyugati szélétől 10,0 m-re a 4-es főút irányába épüljön. A 0179/2 hrsz.-ú ingatlan híd melletti jelenlegi kapubehajtóját el kell bontani. A 381. számú főút érintett szakaszának szabályozási szélessége 17,0 m, burkolata 10,5 m széles járműosztályozó, a 4. számú főút körforgalmi csomópontjához csatlakozik. A 4149. számú összekötőút (Városmajor utca) érintett szakaszának szabályozási szélessége 16,0 m, burkolata 7,5 m széles.
Elvégezendő feladatok:
- Közlekedésbiztonságot javító beavatkozás, körforgalmak korszerűsítése gyalogos-kerékpár utak átvezetésének biztosításával
- TESCO körforgalomba létesítendő gyalogátkelőknek és kerékpáros átvezetésének, az út kategóriájának megfelelő közvilágításának biztosítása
- Kisvárda, 4149 számú összekötő út (Városmajor utca) 0+500 km szelvényében gyalogátkelő helyek, buszöböl, buszperon és járda építése
- Városmajor úton létesítendő gyalogátkelőhelyek megvilágításához közvilágítási hálózatok megépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96525473
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29378795
Postai cím: Rákóczi Utca 32
Város: Nyírtura
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4532
Ország: Magyarország
E-mail: kerekeslevelek@gmail.com
Telefon: +36 302053980
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az alapszerződés 15.8.2. pontja szerinti mellékletét jelen szerződés módosítás melléklete alapján módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 28§-a (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak le a következő tétel vonatkozásában:
„Gyalogátkelőhelyek, buszöböl, buszperon és járda kialakítás” -tárgyú költségvetés cseréje.
A buszöbölbe eredetileg tervezett aszfalt pályaszerkezet beépítése – a téliesre fordult időjárási körülmények miatt– nem lehetséges.
Megrendelő azzal a kéréssel fordult a Tervezőhöz, hogy járuljon hozzá a buszöböl bazaltbeton pályaszerkezettel történő kialakításához.
Módosult bazaltbeton pályaszerkezet:
-18 cm CP 4/2.7-S1-XD3-XF4 bazalt pályaburkolati beton réteg 3m-enként vasalt vakhézaggal
- 1rtg. PE fólia elválasztó réteg
- 20 cm C-12/15 beton alapréteg feszültségmentesítéssel
- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció fagyvédő és talajjavító réteg
- tömörített földmű
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 96525473 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 96525473 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben