Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2456/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mogyorósbánya Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Mogyorósbánya, Árok 245/1 hrsz és Mogyorósbánya, Hősök tere 274. hrsz. és Mogyorósbánya, belterületi út 565/17. hrsz. és Mogyorósbánya, patakot érintő önkormányzati ingatlan 248. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kiszi-Kő Plusz Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mogyorósbánya Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05171
Postai cím: Szőlősor utca 1.
Város: Mogyorósbánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2535
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Havrancsik Tibor
Telefon: +36 33507856
E-mail: polgarmester@mogyorosbanya.hu
Fax: +36-33507855
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mogyorosbanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mogyorosbanya.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mogyorósbánya Alkotmány utca - Petőfi utca faluközpont hídig terjedő vízkár elhárítás fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00017 azonosító számú projekt
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mogyorósbánya Alkotmány utca - Petőfi utca faluközpont hídig terjedő vízkár elhárítás fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00017 azonosító számú projekt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232410-9
További tárgyak:45232130-2
45247000-0
45247130-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Mogyorósbánya, Árok 245/1 hrsz és Mogyorósbánya, Hősök tere 274. hrsz. és Mogyorósbánya, belterületi út 565/17. hrsz. és Mogyorósbánya, patakot érintő önkormányzati ingatlan 248. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mogyorósbánya Alkotmány utca - Petőfi utca faluközpont hídig terjedő vízkár elhárítás fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00017 azonosító számú kódszámú pályázatból elnyert támogatásból megvalósítani kívánt csatorna építési, hídbontási és az elbontott híd helyén útburkolat helyreállítási építési kivitelezési munkáinak (a továbbiakban: Munka) elvégzése a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok előírásainak, továbbá a Közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki leírásnak megfelelően, valamint a Támogatási szerződésben és a jogerős hídbontási engedélyben, valamint a jogerős vízjogi létesítési engedélyben meghatározottak szerint Mogyorósbánya, Árok 245/1 hrsz és Mogyorósbánya, Hősök tere 274. hrsz. és Mogyorósbánya, belterületi út 565/17. hrsz. és Mogyorósbánya, patakot érintő önkormányzati ingatlan 248. hrsz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00017

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2285 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Annavölgy
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2525
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 144510171
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232410-9
További tárgyak:45247000-0
45247130-0
45232130-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Mogyorósbánya, Árok 245/1 hrsz és Mogyorósbánya, Hősök tere 274. hrsz. és Mogyorósbánya, belterületi út 565/17. hrsz. és Mogyorósbánya, patakot érintő önkormányzati ingatlan 248. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mogyorósbánya Alkotmány utca - Petőfi utca faluközpont hídig terjedő vízkár elhárítás fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00017 azonosító számú kódszámú pályázatból elnyert támogatásból megvalósítani kívánt csatorna építési, hídbontási és az elbontott híd helyén útburkolat helyreállítási építési kivitelezési munkáinak (a továbbiakban: Munka) elvégzése a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok előírásainak, továbbá a Közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki leírásnak megfelelően, valamint a Támogatási szerződésben és a jogerős hídbontási engedélyben, valamint a jogerős vízjogi létesítési engedélyben meghatározottak szerint Mogyorósbánya, Árok 245/1 hrsz és Mogyorósbánya, Hősök tere 274. hrsz. és Mogyorósbánya, belterületi út 565/17. hrsz. és Mogyorósbánya, patakot érintő önkormányzati ingatlan 248. hrsz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 144510171
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Annavölgy
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2525
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 2018. október 11. napján az illetékes vízügyi hatósághoz benyújtott jogerős vízjogi üzemeltetési engedély kiadása nem történt meg, ezért Vállalkozó az 1. számú melléklet szerinti akadályközléssel élt, ami miatt a határidők módosítása vált szükségessé 2019. február 28. napjára.
Megrendelő megvizsgálta a Kbt. 141. §-ában foglalt előírásokat, melynek eredményeként megállapította, hogy a Módosítás V. megfelel az 1. pontban a Kbt. 141. § (6) bekezdésének, a 2. pontban megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének és a 3-5. pontokban megfelel a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy nem érint lényegi elemet, továbbá a Szerződés 4.5-4.6. pontja lehetővé teszi az akadályközlés alapján és az abban foglalt indokok szerint a Szerződés módosítását.
1. 3.1. Felek közös megegyezéssel módosítják a IV. Módosítás Indokát és e helyen rögzítik, hogy a IV: Módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján történt, figyelemmel arra, hogy a IV. Módosítás során csak műszaki tartalom helyettesítés történt, költség változás nem, mivel a Vállalkozó a csatolt együttes (Vállalkozó - Műszaki ellenőr) Nyilatkozat alapján a Vállalkozó vállalta "többlet költséget nem jelent"
2. 3.2. Felek az elszámolás során szembesültek azzal, hogy eltérés mutatkozik a számlák értékében a részszámlák ÁFA-jának kerekítéseinek összessége okán, melyre figyelemmel Szerződés érteke mindösszesen az alábbi ütemezéseknek megfelelően került véglegesítésre, melyre tekintettel a Szerződés 9.5. pontja és a 8.3. pontja egyezően az alábbiak szerint alakul, bruttó 1,- Ft, azaz egy forinttal változtatva meg a Szerződés eredeti értékét, amely módosítás a nettó értéket így nem érinti:
1. részszámla 7.225.509,- Ft + 27% áfa (számolt = 9.176.396,- Ft bruttó)
2. részszámla 36.127.543,- Ft + 27% áfa (számolt = 45.881.980,- Ft bruttó)
3. részszámla 36.127.543,- Ft + 27% áfa (számolt = 45.881.980,- Ft bruttó)
4. részszámla 36.127.543,- Ft + 27% áfa (számolt = 45.881.980,- Ft bruttó)
5. részszámla (végszámla) 28.902.033,- Ft + 27% áfa (számolt = 36.705.582,- Ft bruttó)
3-5. Teljesítés határidők módosítása az akadályközlése tekintettel.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2018. október 11. napján az illetékes vízügyi hatósághoz benyújtott jogerős vízjogi üzemeltetési engedély kiadása nem történt meg, ezért Vállalkozó az 1. számú melléklet szerinti akadályközléssel élt, ami miatt a határidők módosítása vált szükségessé.
Megrendelő megvizsgálta a Kbt. 141. §-ában foglalt előírásokat, melynek eredményeként megállapította, hogy a Módosítás V. megfelel az 1. pontban a Kbt. 141. § (6) bekezdésének, a 2. pontban megfelel a Kbt. 141. § (2) és (6) bekezdésének és a 3-5. pontokban megfelel a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy nem érint lényegi elemet, továbbá a Szerződés 4.5-4.6. pontja lehetővé teszi az akadályközlés alapján és az abban foglalt indokok szerint a Szerződés módosítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 144510171 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 144510171 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben