Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2458/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 68. helyrajzi száma: 113
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ARM INVESTRADE Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK21266
Postai cím: Kossuth utca 85
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3916
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Májer József
Telefon: +36 47396002
E-mail: bodkerhi@t-online.hu
Fax: +36 47396002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bodrogkeresztur.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda korszerűsítése és bölcsőde kialakítása, családbarát foglalkoztatás lehetőségének biztosítása Bodrogkeresztúron
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Óvoda korszerűsítése és bölcsőde kialakítása, családbarát foglalkoztatás lehetőségének biztosítása Bodrogkeresztúron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45262700-8
45321000-3
45421100-5
45300000-0
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 68. helyrajzi száma: 113
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Építtető tulajdonában lévő Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 68. alatti ingatlanon (hrsz: 133) a meglévő épületet szeretné átalakítani, felújítani, bővíteni és bölcsődei csoportot kialakítani.
A meglévő építmény orvosi rendelő, védőnői szolgálat és óvoda elhelyezésére szolgál, 50-60 éves épület, amely többszöri átalakításon és bővítésen esett át.
Az Önkormányzat az óvodai épületrész korszerűsítését és bővítését, valamint egy új épületrészben bölcsőde létesítését határozta el, amelynek során a meglévő épület hasznos alapterületét növelve kell biztosítani a két fő oktatási-nevelési funkció, az óvoda és a bölcsőde egymástól elkülönített használatát, és egyben meg kell oldani az épület projekt-arányos akadálymentesítését is.
Az érintett telek nagysága 1314 m2, az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, egészségház és óvoda”-ként van nyilvántartva. A telek nagyjából téglalap alaprajzú. A terep az udvar területén enyhén a hátsó kert irányába lejt.
Az ingatlanon jelenleg az orvosi rendelő és védőnői szolgálat (tanácsadó) földszintes épülete áll, amellyel egybe van építve a két csoportos óvoda. Az egészségház az utcai épületszárnyat, az óvoda az udvari épületszárnyat foglalja el. Az eredetileg lakóház céljára épült régi épület korábban több ütemben átalakításra és bővítésre került. Az orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének földszinti nettó (hasznos) alapterülete 296,98 m2. Ezt a részt a tervezett beruházás semmilyen formában nem érinti.
A hátsó épületrészben lévő óvoda hasznos alapterülete jelenleg 224,13 m2.
A meglévő épület tartószerkezeti szempontból megfelelő állapotban van. Alapozása feltételezhetően rakott kő alap az első épületrészen, beton sávalap az újabb épületrészeken. Falazata feltehetően kő, tégla és falazóblokk, a különböző korokban épült épületszerkezetek esetében eltérően. A födém borított gerendás fafödém. A külső nyílászárók korszerűnek mondható, faanyagú nyílászárók, a belső ajtók szintén fa anyagúak, de már egyszerűbb, elavultabb műszaki színvonalat képviselnek. Az óvoda fűtését 2 db fali gázkazán biztosítja. A jelenlegi épület mind alaprajzi elrendezését tekintve, mind épületszerkezeti szempontból korszerűsítésre szorul.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8603 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARM INVESTRADE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Porcelán utca 3-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 86812098
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45262700-8
45321000-3
45421100-5
45300000-0
45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 68., helyrajzi száma: 113.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Építtető tulajdonában lévő Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 68. alatti ingatlanon (hrsz: 133) a meglévő épületet szeretné átalakítani, felújítani, bővíteni és bölcsődei csoportot kialakítani.
A meglévő építmény orvosi rendelő, védőnői szolgálat és óvoda elhelyezésére szolgál, 50-60 éves épület, amely többszöri átalakításon és bővítésen esett át.
Az Önkormányzat az óvodai épületrész korszerűsítését és bővítését, valamint egy új épületrészben bölcsőde létesítését határozta el, amelynek során a meglévő épület hasznos alapterületét növelve kell biztosítani a két fő oktatási-nevelési funkció, az óvoda és a bölcsőde egymástól elkülönített használatát, és egyben meg kell oldani az épület projekt arányos akadálymentesítését is.
Az érintett telek nagysága 1314 m2, az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, egészségház és óvoda”-ként van nyilvántartva. A telek nagyjából téglalap alaprajzú. A terep az udvar területén enyhén a hátsó kert irányába lejt.
Az ingatlanon jelenleg az orvosi rendelő és védőnői szolgálat (tanácsadó) földszintes épülete áll, amellyel egybe van építve a két csoportos óvoda. Az egészségház az utcai épületszárnyat, az óvoda az udvari épületszárnyat foglalja el. Az eredetileg lakóház céljára épült régi épület korábban több ütemben átalakításra és bővítésre került. Az orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének földszinti nettó (hasznos) alapterülete 296,98 m2. Ezt a részt a tervezett beruházás semmilyen formában nem érinti.
A hátsó épületrészben lévő óvoda hasznos alapterülete jelenleg 224,13 m2.
A meglévő épület tartószerkezeti szempontból megfelelő állapotban van. Alapozása feltételezhetően rakott kő alap az első épületrészen, beton sávalap az újabb épületrészeken. Falazata feltehetően kő, tégla és falazóblokk, a különböző korokban épült épületszerkezetek esetében eltérően. A födém borított gerendás fafödém. A külső nyílászárók korszerűnek mondható, faanyagú nyílászárók, a belső ajtók szintén fa anyagúak, de már egyszerűbb, elavultabb műszaki színvonalat képviselnek. Az óvoda fűtését 2 db fali gázkazán biztosítja. A jelenlegi épület mind alaprajzi elrendezését tekintve, mind épületszerkezeti szempontból korszerűsítésre szorul.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 106893083
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARM INVESTRADE Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Porcelán utca 3-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződés 1. számú módosítása: A kivitelezési munka megindítása után, 2018.06.06-án a kivitelező az alapárok ásásakor észlelte, hogy nem teherbíró, hanem hordott talaj található az alaptest alsó síkjában. A vállalkozó a munkavégzést felfüggesztette, kezdeményezte talajmechanikai vélemény beszerzését, és annak alapján új alapozási terv készítését. A statikus tervező az alapozási tervet módosította, a szerződő felek azt elfogadták. A módosított alapozási terv alapján az alapozási munkát a vállalkozó 07.10-én tudta folytatni. A módosított terv költségvetését a Vállalkozó beárazta, a Megrendelő az árazott pótmunka költségvetést kollaudálta. Eszerint a módosított alapozási terv szerinti munkák elvégzéséhez a Megrendelő által elismerten nettó 10.962.926 Ft + ÁFA, azaz tízmillió-kilencszázhatvankettőezer-kilencszázhuszonhat forint + ÁFA összeg szükséges.
A vállalkozási szerződés 2. számú módosítása: A vállalkozó a szerződés megkötése, és a munka megkezdése után, már 2018.05.19-én megrendelte a nyílászárókat, amelyeket a szállító 2018.09.01-re vállalt leszállítani. Ezután a szállító 2018.08.27-én arról tájékoztatta a vállalkozót, hogy a szállítási
határidőt egyoldalúan, előre nem látható alapanyag-hiány miatt 2018.10.10-re módosítja. A nyílászárók elhelyezése szükséges a 09.30. napjára elérni vállalt 50 %-os készültség eléréséhez, ezért annak határidejét (a részszámla kiállításának a lehetőségével együtt) a Szerződő Felek - az előbb írt előre nem látható körülményre tekintettel lehetetlenült 2018.09.30-i vállalási határidő helyett - 2018. október 15. napjában állapítják meg.
A vállalkozási szerződés 3. számú módosítása:
Szerződő Felek a szerződésük „2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” alcím 19. pontját az egyes számlák teljesítés-arányos kifizetésének biztosítása okán módosítják.
Az eredeti szerződés szövegezése adminisztrációs okokból elírásra került, melynek javítása a 3. számú módosítás keretében kerül átvezetésre. A módosítás okán a Megrendelő és a Vállalkozó egymás között a tényleges és igazolt teljesítés arányában tud elszámolni egymással.
A vállalkozási szerződés 4. számú módosítása:
A kivitelezés során az épületalapozás munkagödrének kiemelését követően a helyszínen lévő szakemberek megállapították, hogy az előzetes talajvizsgálati jelentés talajrétegekre vonatkozó megállapításai nem vonatkoztathatóak a teljes építési területre. Az építési törmelékkel és háztartási hulladékkal kevert feltöltési réteg az épület északkeleti sarkánál már a 2,4 m-t is elérte. Az óvoda-bölcsőde leendő udvarának talaja hasonló mértékben és mélységben szennyezett, emiatt ezen a területen is teljes talajcserét szükséges elvégezni. A talajcseréhez szükséges pótmunka költségvetését a Vállalkozó beárazta, a Megrendelő az árazott pótmunka költségvetést kollaudálta. Eszerint a pótmunkák elvégzéséhez a Megrendelő által elismerten nettó 9.118.059,- Ft + ÁFA, azaz Kilencmillió-száztizennyolcezer-ötvenkilenc forint + ÁFA összeg szükséges.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A kivitelezés során az épületalapozás munkagödrének kiemelését követően a helyszínen lévő szakemberek megállapították, hogy az előzetes talajvizsgálati jelentés talajrétegekre vonatkozó megállapításai nem vonatkoztathatóak a teljes építési területre. Az építési törmelékkel és háztartási hulladékkal kevert feltöltési réteg az épület északkeleti sarkánál már a 2,4 m-t is elérte. Az óvoda-bölcsőde leendő udvarának talaja hasonló mértékben és mélységben szennyezett, emiatt ezen a területen is teljes talajcserét szükséges elvégezni. A talajcseréhez szükséges pótmunka költségvetését a Vállalkozó beárazta, a Megrendelő az árazott pótmunka költségvetést kollaudálta. Eszerint a pótmunkák elvégzéséhez a Megrendelő által elismerten nettó 9.118.059,- Ft + ÁFA, azaz Kilencmillió-száztizennyolcezer-ötvenkilenc forint + ÁFA összeg szükséges.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 86812098 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 106893083 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben