Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:2461/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pányok Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3898 Pányok: 26/1, 38, 43, 80, 81/1, 81/2, 93, 117, 119, 131, 133, 138. ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pányok Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36300840
Postai cím: Fő Út 35
Város: Pányok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3898
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sivák József
Telefon: +36 46388085
E-mail: panyokhivatal@gmail.com
Fax: +36 46388085
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.panyok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pányok község belterületi vízrendezése
Hivatkozási szám: EKR000233172018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pányok község belterületi vízrendezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3898 Pányok: 26/1, 38, 43, 80, 81/1, 81/2, 93, 117, 119, 131, 133, 138. ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyűjtését és elvezetését nyílt árkok kialakításával kell kialakítani. A csatornákat, ahol a meglévő közművek és utak helyzete lehetővé teszi nyílt árokkal kerülnek kiképezésre.
A meglévő útburkolatok és járdák alatt D300, D400 beton átereszeket kell kialakítani. Az út alatti beton átereszek homokos kavics feltöltése felett 20 cm soványbeton + 5 cm JU 30 kötőréteg + 4 cm AB 12 kopóréteg szerkezettel kerülnek kialakításra.
A mederburkolást előre gyártott elemekből kell megoldani. Az előre gyártott elemek alá 10 cm vastag homokos-kavics ágyazat készítése szükséges a mű állékonysága érdekében.
Épülő vízelvezető létesítmények:
CS-1-0 jelű csatorna 343,0 m
CS-2-0 jelű csatorna 177,0 m
CS-3-0 jelű csatorna 188,0 m
CS-3-1 jelű csatorna 18,0 m
CS-3-2 jelű csatorna 53,0 m
CS-3-3 jelű csatorna 20,0 m
CS-4-0-0 jelű csatorna 104,0 m
CS-5-0 jelű csatorna 145,0 m
CS-6-0 jelű csatorna 39,0 m
CS-6-1 jelű csatorna 275,0 m
CS-7-0 jelű csatorna 17,0 m
CS-8-0 jelű csatorna 57,0 m
CS-8-1 jelű csatorna 56,0 m
CS-9-0-0 jelű csatorna 127,0 m
CS-9-1-0 jelű csatorna 9,0 m
CS-10-0 jelű csatorna 43,0 m
CS-10-1 jelű csatorna 111,0 m
Épül összesen: 1782,0 fm csapadékcsatorna + 710,0 m patakmeder rendezés
Mederburkoló elemek: KV 20/200 721,0 fm, KV 30/200 819,0 fm, KV 40/200 64,0 fm
Beton átereszek: 69,0 m Ø 30 beton áteresz 109,0 m Ø 40 beton áteresz, 90 db áteresz végfal (támelem)
Épül továbbá: 710 fm patakmeder rendezés 30 cm vtg. beton rakott terméskő burkolattal
A részletes műszaki paramétereket az egyéb közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) mellékletét képező műszaki leírás (tervdokumentáció) és a költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14557 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pányok község belterületi vízrendezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36534117
Postai cím: Ipari Út 2
Város: Berente
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3704
Ország: Magyarország
E-mail: kvkft@kvkft.hu
Telefon: +36 306782977
Internetcím(ek): (URL) http://kvkft.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 70993922
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3898 Pányok: 26/1, 38, 43, 80, 81/1, 81/2, 93, 117, 119, 131, 133, 138. ingatlanok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyűjtését és elvezetését nyílt árkok kialakításával kell kialakítani. A csatornákat, ahol a meglévő közművek és utak helyzete lehetővé teszi nyílt árokkal kerülnek kiképezésre.
A meglévő útburkolatok és járdák alatt D300, D400 beton átereszeket kell kialakítani. Az út alatti beton átereszek homokos kavics feltöltése felett 20 cm soványbeton + 5 cm JU 30 kötőréteg + 4 cm AB 12 kopóréteg szerkezettel kerülnek kialakításra.
A mederburkolást előre gyártott elemekből kell megoldani. Az előre gyártott elemek alá 10 cm vastag homokos-kavics ágyazat készítése szükséges a mű állékonysága érdekében.
Épülő vízelvezető létesítmények:
CS-1-0 jelű csatorna 343,0 m
CS-2-0 jelű csatorna 177,0 m
CS-3-0 jelű csatorna 188,0 m
CS-3-1 jelű csatorna 18,0 m
CS-3-2 jelű csatorna 53,0 m
CS-3-3 jelű csatorna 20,0 m
CS-4-0-0 jelű csatorna 104,0 m
CS-5-0 jelű csatorna 145,0 m
CS-6-0 jelű csatorna 39,0 m
CS-6-1 jelű csatorna 275,0 m
CS-7-0 jelű csatorna 17,0 m
CS-8-0 jelű csatorna 57,0 m
CS-8-1 jelű csatorna 56,0 m
CS-9-0-0 jelű csatorna 127,0 m
CS-9-1-0 jelű csatorna 9,0 m
CS-10-0 jelű csatorna 43,0 m
CS-10-1 jelű csatorna 111,0 m
Épül összesen: 1782,0 fm csapadékcsatorna + 710,0 m patakmeder rendezés
Mederburkoló elemek: KV 20/200 721,0 fm, KV 30/200 819,0 fm, KV 40/200 64,0 fm
Beton átereszek: 69,0 m Ø 30 beton áteresz 109,0 m Ø 40 beton áteresz, 90 db áteresz végfal (támelem)
Épül továbbá: 710 fm patakmeder rendezés 30 cm vtg. beton rakott terméskő burkolattal
A részletes műszaki paramétereket az egyéb közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) mellékletét képező műszaki leírás (tervdokumentáció) és a költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 70993922
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36534117
Postai cím: Ipari Út 2
Város: Berente
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3704
Ország: Magyarország
E-mail: kvkft@kvkft.hu
Telefon: +36 306782977
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az alapszerződés 5. pontját az alábbiak szerint módosítják:
5.1. Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti munkákat.
Nettó 70 993 922 Ft
azaz: hetvenmillió-kilencszázkilencvenháromezer-kilencszázhuszonkettő forint
+ 27% ÁFA 19.168.358,- Ft
azaz: tizenkilencmillió-egyszázhatvannyolcezer-háromszázötvennyolc forint.
Összesen: 90.162.280,- Ft,
azaz: kilencvenmillió-egyszázhatvankettőezer-kettőszáznyolcvan forint.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Pányok Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „Pányok község belterületi vízrendezése” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, és egymással szerződést kötöttek 2018. augusztus 10. napján (a továbbiakban: alapszerződés). A szerződés megkötését követően észlelték szerződő felek, hogy az alapszerződés 5. pontjában ún. „fordított áfa” fizetési kötelezettséget állapítottak meg a felek, azonban Megrendelő nem alanya az áfának és így a szerződés az ún. „egyenes áfa” fizetési körbe tartozik. Erre tekintettel felek az alapszerződés 5. pontjának ezirányú módosítását határozták el.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 70993922 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 70993922 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben