Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:24625/2019
CPV Kód:45247112-8
Ajánlatkérő:Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:4931 Tarpa Árpád utca (Hrsz: 852/3,852/4), 4931 Tarpa Rákóczi utca (Hrsz: 756), 4931 Tarpa Kölcsey utca (Hrsz: 375) 4931 Tarpa Béke utca (Hrsz:153) 4931 Tarpa - külterület (Hrsz: 0185)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TAXAT Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41788084
Postai cím: Kossuth 23
Város: Tarpa
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4931
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szécsi Szabolcs
Telefon: +36 45488006
E-mail: hivatal@tarpa.eu
Fax: +36 45488006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tarpa.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tarpa belvíz 2.
Hivatkozási szám: EKR001051502018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247112-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tarpa belvíz 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4931 Tarpa Árpád utca (Hrsz: 852/3,852/4),
4931 Tarpa Rákóczi utca (Hrsz: 756),
4931 Tarpa Kölcsey utca (Hrsz: 375)
4931 Tarpa Béke utca (Hrsz:153)
4931 Tarpa - külterület (Hrsz: 0185)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00051

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07224 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tarpa belvíz 2.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TAXAT Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94732182
Postai cím: Szombathelyi Utca 29
Város: Panyola
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4913
Ország: Magyarország
E-mail: taxat1961@gmail.com
Telefon: +36 204263106
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99845780
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247112-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247112-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4931 Tarpa Árpád utca (Hrsz: 852/3,852/4),
4931 Tarpa Rákóczi utca (Hrsz: 756),
4931 Tarpa Kölcsey utca (Hrsz: 375)
4931 Tarpa Béke utca (Hrsz:153)
4931 Tarpa - külterület (Hrsz: 0185)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99822546
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TAXAT Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94732182
Postai cím: Szombathelyi Utca 29
Város: Panyola
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4913
Ország: Magyarország
E-mail: taxat1961@gmail.com
Telefon: +36 204263106
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jelen szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom módosításra irányul (pótmunka és elmaradó tételek), amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
I .) Pótmunka megnevezése: Zárt csatornaépítés DN400 vízzárósági próbával
2.) Pótmunka megnevezése: Zárt csatornaépítés DN500 vízzárósági próbával
3.) Pótmunka megnevezése: Zárt csatornaépítés DN600 vízzárósági próbával
4.) Pótmunka megnevezése: 40/50/70 üregelt falú mederburkolat csatorna építése
5.) Pótmunka megnevezése: Földmedrű árok profilozása, vízszintes felületek rendezése
l .) és 2.) pótmunkához kapcsolódó elmaradó munka
4.) pótmunkához kapcsolódó elmaradó munka
5.) pótmunkához kapcsolódó elmaradó munka
A fenti műszaki tartalom módosítás miatt, a vállalkozó ajánlatában szereplő árazott költségvetés egységárai alapján számított pótmunkák és elmaradó munkák egyenlege -23.234 Ft, mely összeggel a vállalkozási díj csökkentése szükséges.
Jelen szerzódésmódosítás I. pontja nem ütközik a Kbt. 141. (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a szerződés - a Kbt. 141.§ (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt eléró értékú eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával, azon belül is annak csökkenésével jár.
A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege nettó 99.845.780, -Ft, amelynek a 15%-a 14.976.867, -Ft. Ajelen módosítás eredményeképpen összesen nettó 23.234, -Ft-tal csökken az ellenszolgáltatás nettó összege, mely a 15 0/0-on belüli összeg.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy vízelvezetési kivitelezési munkák elvégzése, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag pótmunkák váltak szükségessé, amelyek létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatát szolgálják, továbbá a pótmunkához kapcsolódó olyan munkák váltak szükségtelenné, melyek összegével a vállalkozási díj csökkentésre került (elmaradó munkák).
VI.2.2) A módosítás okai
A magassági módosítások a csatorna nyomvonalában és környezetében jelentős többlet földmunkával jártak, így nagymértékű földfeltöltés is szükségesség vált a vízelvezetés biztosításához. A fenti módosításokkal csökkenteni tudta a medermélységet, így biztosítani tudja a közművek megfelelő takarását és a keletkezett csapadékvizek biztonságos elvezetését.
Egy másik probléma is fennállt a Rákóczi Ferenc utcán. A járdaburkolat a tervezési időszakhoz képest egyes helyeken megsüllyedt, így itt a járdaburkolat magassága 3—6 cm-el a mederburkolat felső rézsűje alá esik, emiatt onnan a csapadékvíz nem tud a mederbe elfolyni. A fenti módosítással a járdáról való vízelvezetés is megoldódik.
A megváltozott mederelem típus és csapadékterhelés miatt a vízjogi engedélymódosítása vált szükségessé, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019.07.03án a vízjogi létesítési engedély módosítást engedélyezte a 36500/4329-5/2019.ált. ügyiratszámon.
A csapadékcsatoma végleges magassági vonalvezetése a kivitelezés során feltárt közművek magasságától függően változik, de a csatornák hossza az eredeti engedély szerint épülne meg. A végleges magassági vonalvezetést majd a műszaki átadás-átvétel részét képezó megvalósulási dokumentáció tartalmazza, amely a kivitelező által a műszaki átadás-átvétel előtt megrendelendő geodéziai felmérésen alapszik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tervező az engedélyes és kiviteli terv készítésekor az érintett terület teljes körú geodézia felmérését elvégezte, a közművek nyilvántartását az e-közmű rendszerből letöltötte, a közműüzemeltetói hozzájárulásokat beszerezte. A közműnyilvántartási rendszerben a közművekhelye sokszor csak tájékoztató jellegű, magassági adatokat hiányosan tartalmaz.A terveket ezen adatok felhasználásával kell elkészíteni, tervezőnek nem feladata, és nincs is rá hatásköre, hogy a közműadatokat megváltoztassa — azok adatait a közmű szolgáltatónak kell naprakészen nyilvántartania. Tervezőnek továbbá az sem feladata és nincs is rá engedélye, hogy a közművek pontos helyét kutatóárkokkal feltérképezze, az a nyertes kivitelezó feladata az érintett közműüzemeltető szakfelügyelete mellett.
A a Vállalkozó feltárta a közmű bekötéseket és megállapította, hogy a bekötések egy részénél nem állt rendelkezésre a megfelelő takarás.
Folyt.VI.2.1)pontban karakterkorlát miatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 99845780 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 99822546 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege nettó 99.845.780, -Ft, amelynek a 15%-a 14.976.867, -Ft. A jelen módosítás eredményeképpen összesen nettó 23.234, -Ft-tal csökken az ellenszolgáltatás nettó összege, mely a 15 %-on belüli összeg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben