Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:24668/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Nagyatád Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nagyatád, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Lábod, Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob közigazgatási területén, Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ helyiségében 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 3/b.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság;Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyatád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29282281
Postai cím: Baross Gábor Utca 9.
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ormai István
Telefon: +36 82504500
E-mail: varoshaza@nagyatad.hu
Fax: +36 82504555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagyatad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://nagyatad.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési és szakértői feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001165522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Képzési és szakértői feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79633000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Nagyatád, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Lábod, Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob közigazgatási területén, Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ helyiségében 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 3/b.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.) Térségi humán szakemberek komplex fejlesztése 3 részfeladatban, moduláris rendszerben (200 fő)
I.1.) Projekt szakmai résztvevőinek felkészítése (15 fő)
A.) Mentori készségek fejlesztése és érzékenyítő tréning (15 fő, 30 óra)
I.2.) Humán közszolgáltatásban dolgozó térségi szakemberek képzése (65 fő)
A.) Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés a mindennapokban (35 fő, 30 óra)
B.) Időgazdálkodás és stresszkezelés (30 fő, 20 óra)
I.3.) Humánkapacitás-bővítés új szakemberek felkészítése (120 fő)
A.) Települési egészségfelelős képzés (40 fő, 30 óra)
B.) Közösségfejlesztési szakemberképzés I. (40 fő, 20 óra)
C.) Közösségfejlesztési szakemberképzés II. (40 fő, 20 óra)
II.) Fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások megvalósítása három témában (130 fő)
II.1.) Vállalkozói képzés (40 fő, 60 óra)
II.2.) Fiatalok helyben maradását támogató előadássorozat (előadás-sorozatonként 30 fő, 8*2 óra tematikus előadássorozat, 2 alkalom)
II.3.) Hétköznapi pénzügyeink interaktív workshop sorozat (30 fő, sorozatonként 10 fő, 30 óra, 3*2 napos, naponta 5 órás időkeretben)
III.) Foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb képzések lebonyolítása (170 fő)
III.1.) Hátrányos helyzetű aktív korú lakosok részére tartott képzések (140 fő)
A.) Szociális készségek fejlesztése (60 fő, 30 óra)
B.) Személyes alkalmazkodóképesség fejlesztése (60 fő, 30 óra)
C.) Informatikai kompetenciafejlesztés (20 fő, 30 óra)
III.2.) Potenciális munkáltatók részére tartott képzések (30 fő)
A.) Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések (30 fő, 10 óra)
IV.) Foglalkoztathatóság fejlesztését célzó programelemek kidolgozásának szakértői támogatása, humán kutatás (8 db)
IV.1.) Részletes igényfelmérés lebonyolítása a foglalkoztatás fejlesztésében érintett célcsoportok esetében (1 db)
IV.2.) A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok (aktív munkaerő-piaci eszközök) tematikáinak előkészítése, kidolgozása (4 db)
IV.3.) Szakmai workshopok lebonyolítása a témában (3 db)
V.) A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztési tevékenységek támogatása (19 db)
V.1.) A helyi életminőség javítását célzó és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok kidolgozása (8 db)
V.2.) A fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások/programok kidolgozása (8 db)
V.3.) Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv évenkénti felülvizsgálata (3 db)
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül csatolásra.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bek.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00059

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06292 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Képzési és szakértői feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25299577
Postai cím: Királyok Útja 98
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: azsuffa@learni.hu
Telefon: +36 13010224
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13010225
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Seregély Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@exante.hu
Telefon: +36 13211773
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59260000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79633000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Nagyatád, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Lábod, Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob közigazgatási területén, Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ helyiségében 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 3/b.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.) Térségi humán szakemberek komplex fejlesztése 3 részfeladatban, moduláris rendszerben (200 fő)
I.1.) Projekt szakmai résztvevőinek felkészítése (15 fő)
A.) Mentori készségek fejlesztése és érzékenyítő tréning (15 fő, 30 óra)
I.2.) Humán közszolgáltatásban dolgozó térségi szakemberek képzése (65 fő)
A.) Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés a mindennapokban (35 fő, 30 óra)
B.) Időgazdálkodás és stresszkezelés (30 fő, 20 óra)
I.3.) Humánkapacitás-bővítés új szakemberek felkészítése (120 fő)
A.) Települési egészségfelelős képzés (40 fő, 30 óra)
B.) Közösségfejlesztési szakemberképzés I. (40 fő, 20 óra)
C.) Közösségfejlesztési szakemberképzés II. (40 fő, 20 óra)
II.) Fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások megvalósítása három témában (130 fő)
II.1.) Vállalkozói képzés (40 fő, 60 óra)
II.2.) Fiatalok helyben maradását támogató előadássorozat (előadás-sorozatonként 30 fő, 8*2 óra tematikus előadássorozat, 2 alkalom)
II.3.) Hétköznapi pénzügyeink interaktív workshop sorozat (30 fő, sorozatonként 10 fő, 30 óra, 3*2 napos, naponta 5 órás időkeretben)
III.) Foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb képzések lebonyolítása (170 fő)
III.1.) Hátrányos helyzetű aktív korú lakosok részére tartott képzések (140 fő)
A.) Szociális készségek fejlesztése (60 fő, 30 óra)
B.) Személyes alkalmazkodóképesség fejlesztése (60 fő, 30 óra)
C.) Informatikai kompetenciafejlesztés (20 fő, 30 óra)
III.2.) Potenciális munkáltatók részére tartott képzések (30 fő)
A.) Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések (30 fő, 10 óra)
IV.) Foglalkoztathatóság fejlesztését célzó programelemek kidolgozásának szakértői támogatása, humán kutatás (8 db)
IV.1.) Részletes igényfelmérés lebonyolítása a foglalkoztatás fejlesztésében érintett célcsoportok esetében (1 db)
IV.2.) A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok (aktív munkaerő-piaci eszközök) tematikáinak előkészítése, kidolgozása (4 db)
IV.3.) Szakmai workshopok lebonyolítása a témában (3 db)
V.) A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztési tevékenységek támogatása (19 db)
V.1.) A helyi életminőség javítását célzó és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok kidolgozása (8 db)
V.2.) A fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások/programok kidolgozása (8 db)
V.3.) Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv évenkénti felülvizsgálata (3 db)
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül csatolásra.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bek.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59260000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25299577
Postai cím: Királyok Útja 98
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: azsuffa@learni.hu
Telefon: +36 13010224
Internetcím(ek): (URL) www.learni.hu
Fax: +36 13010225
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Seregély Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@exante.hu
Telefon: +36 13211773
Internetcím(ek): (URL) www.exante.hu
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az alapszerződés 3. számú mellékletét (szakmai ajánlat) az alábbiak szerint módosítják: A M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember megnevezése: Kun Katalin.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Munkaviszony változás végett a szerződés teljesítése során szakember cserére volt szükség, mely alátámasztásául a szerződés módosításához Kun Katalin végzettséget igazoló dokumentuma, szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata mellékelten kerül csatolásra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 59260000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 59260000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben