Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:24670/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Teljesítés helye:2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/2 2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/3 2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pesti Építő és Faipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Nemzeti azonosítószám: AK16577
Postai cím: Margit körút 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Károly Attila
Telefon: +36 13361689
E-mail: gazdasag@ferencesek.hu
Fax: +36 12125150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ferencesek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ferencesek.hu/
 
Hivatalos név: Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Margit krt. 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szili Károly Attila
Telefon: +36 13361689
E-mail: gazdasag@ferencesek.hu
Fax: +36 12125150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ferencesek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ferencesek.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ ferences kolostor és templom rekonstrukciójára
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ ferences kolostor és templom rekonstrukciójára
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/2
2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/3
2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kolostor összes alapterülete 2557,3 m2, a templom a kiegészítő terekkel 969 m2, a padlástér a kolostor felett 1357,7 m2 területen helyezkedik el. A szárnyak által közrefogott udvar 396,8 m2.
A teljes rekonstrukcióval érintett Fejlesztő Központ hasznos alapterülete 2264 m2, a csatlakozó Ferences Rend rendházi
területeinek teljes rekonstrukcióval érintett hasznos területei: 103 m2
A feladat egyik része a volt váci ferences kolostor és templom épületegyüttes homlokzatának felújítása, rekonstrukciója. Az
érintett homlokzati szakaszok felülete kb. 2200m2, a templomé ebből 1600m2, a kolostoré pedig 600m2.
Az építési beruházás kiviteli munkái építési engedély kötelesek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2513 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: 1. Elnevezés: Vállalkozási szerződés a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ ferences kolostor és templom rekonstrukciójára
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pesti Építő és Faipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsatő út 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: pestiepitozrt@gmail.com
Telefon: +36 305307709
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12675244
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1.019.000.000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/2
2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/3
2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/4
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kolostor összes alapterülete 2557,3 m2, a templom a kiegészítő terekkel 969 m2, a
padlástér a kolostor felett 1357,7 m2 területen helyezkedik el. A szárnyak által közrefogott udvar 396,8 m2.
A teljes rekonstrukcióval érintett Fejlesztő Központ hasznos alapterülete 2264 m2, a csatlakozó Ferences Rend rendházi
területeinek teljes rekonstrukcióval érintett hasznos területei: 103 m2
A feladat egyik része a volt váci ferences kolostor és templom épületegyüttes homlokzatának felújítása, rekonstrukciója. Az
érintett homlokzati szakaszok felülete kb. 2200m2, a templomé ebből 1600m2, a kolostoré pedig 600m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1.019.000.000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pesti Építő és Faipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsatő út 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: pestiepitozrt@gmail.com
Telefon: +36 305307709
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12675244
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés szerinti részhatáridőkre, valamint a jelen szerződésben rögzített, módosított véghatáridőre, a Vállalkozási Szerződés tárgyát képező Létesítmény kivitelezése során, a Vállalkozási szerződésben írt feltételek szerint elvégzi.
Felek a fenti pontban írtakra figyelemmel a Vállalkozási Szerződés érintett 3.. pontját az alábbiak szerint módosítják:
3.2. Az építési kivitelezési határidők
3.2.1. A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja, aminek legkésőbbi határideje 2019. november 29. napja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az épületegyüttes DK-i sarkán a víz-közmű csatlakozás adott pontján, a meglévő tűzcsap és az épületbe történő víz alapvezeték rákötés helyszíni adottsága ingatlanjogi rendezést követelt. A nevezett ponton egymásra rétegezett korokból származó védendő régészeti örökség elemek miatt a nagyméretű és nagyobb mélységű vízóra akna csak a szomszédos 3515/5 helyrajzi számú telekingatlanon volt elhelyezhető. A nevezett ingatlan ferences rendi tulajdonba kerülését igazolja, Vác Járási Hivatala Földhivatali Osztálya 2019.04.16.-án kelt birtokba adás tényét rögzítő bejegyezése. A 3515/4 helyrajzi számú ingatlanon létesülő „Váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ” javára, a 3515/5 helyrajzi számú ingatlan terhére bejegyzendő „víz-közmű” létesítésére szóló szolgalom bejegyzése..
A víz-közmű bekötés eljárás jogi elhúzódása, a vízrendszerek beüzemelése, a vízminőség igazolása és a tűzi-víz hálózat nyomás-értékének dokumentálása, valamint az épületegyüttes gépészeti rendszereinek életre keltése, üzempróbájának időigényét is figyelembe véve a végleges teljesítési véghatáridő módosítása vált szükségessé.
A Felek előadják, hogy az épületegyüttes külső területén, a régészeti örökség előkerült elemeinek kötelező védelme, tervmódosítások sorozatát vonta maga után. A kivitelezés megkezdésekor ez nem volt előrelátható, a feleknek erről tudomásuk sem volt, vagyis olyan körülmények, amely a Felek legnagyobb gondossága mellett sem volt előre tervezhető, és csak a Vállalkozási szerződés megkötése után váltak ismertté.
A fentiekre tekintettel a műszaki tartalomban ehhez kapcsolódó módosítások
- olyan körülmények miatt lettek szükségesek, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- nem változtatják meg a szerződés általános jellegét;
- ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át; így megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) alpontjában foglaltaknak is.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1.019.000.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1.019.000.000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma: 14400276-2-43
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben