Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:24733/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Pásztó Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Pásztó, 072, 0165, 0128 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pásztó Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46038964
Postai cím: Kölcsey Utca 35.
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Attila
Telefon: +36 32460155
E-mail: forum@paszto.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.paszto.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak fejlesztése Pásztón
Hivatkozási szám: EKR000299282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi utak fejlesztése Pásztón
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Pásztó, 072, 0165, 0128 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
072 hrsz. mezőgazdasági út:
 366,10 10 m2 ÉNGY kód: 21-001-0013653 Kód: 21-001-006.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig
 14 644,00 m2 ÉNGY kód: 21-004-0015416 Kód: 21-004-002.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Földmű vízszintes felületének rendezésea felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.
 1 098,30 m3 ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között
 2196,60 m3 ÉNGY kód: 21-008-0016210 Kód: 21-008-002.1.3 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%
 10 983,00 m2 ÉNGY kód: 21-008-0016263 Kód: 21-008-003.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig
 2196,60 m3 ÉNGY kód: 61-004-2642164 Kód: 61-004-001.1-0110761 Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50, KŐKA, Komló
0128 hrsz. mezőgazdasági út:
 21,80 10 m2 ÉNGY kód: 21-001-0013653 Kód: 21-001-006.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig
 872,00 m2 ÉNGY kód: 21-004-0015416 Kód: 21-004-002.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Földmű vízszintes felületének rendezésea felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.
 65,40 m3 ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között
 130,80 m3 ÉNGY kód: 21-008-0016210 Kód: 21-008-002.1.3 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%
 654,00 m2 ÉNGY kód: 21-008-0016263 Kód: 21-008-003.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig
 130,80 m3 ÉNGY kód: 61-004-2642164 Kód: 61-004-001.1-0110761 Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50, KŐKA, Komló
0165 hrsz. mezőgazdasági út:
 93,10 10 m2 ÉNGY kód: 21-001-0013653 Kód: 21-001-006.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig
 3724,00 m2 ÉNGY kód: 21-004-0015416 Kód: 21-004-002.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Földmű vízszintes felületének rendezésea felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV
 279,30 m3 ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között
A teljes mennyiséget a részletes költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08690 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külterületi utak fejlesztése Pásztón
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94610703
Postai cím: HRSZ : 350/4
Város: Szécsényfelfalu
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3135
Ország: Magyarország
E-mail: kelibaukft@gmail.com
Telefon: +36 304653283
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57048667
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Pásztó, 072, 0165, 0128 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
072 hrsz. mezőgazdasági út:
 366,10 10 m2 ÉNGY kód: 21-001-0013653 Kód: 21-001-006.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig
 13164,00 m2 ÉNGY kód: 21-004-0015416 Kód: 21-004-002.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Földmű vízszintes felületének rendezésea felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.
 987,3 m3 ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között
 1900,60 m3 ÉNGY kód: 21-008-0016210 Kód: 21-008-002.1.3 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%
 9873,00 m2 ÉNGY kód: 21-008-0016263 Kód: 21-008-003.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig
 1900,60 m3 ÉNGY kód: 61-004-2642164 Kód: 61-004-001.1-0110761 Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50, KŐKA, Komló
0128 hrsz. mezőgazdasági út:
 21,80 10 m2 ÉNGY kód: 21-001-0013653 Kód: 21-001-006.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig
 872,00 m2 ÉNGY kód: 21-004-0015416 Kód: 21-004-002.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Földmű vízszintes felületének rendezésea felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.
 65,40 m3 ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között
 130,80 m3 ÉNGY kód: 21-008-0016210 Kód: 21-008-002.1.3 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%
 654,00 m2 ÉNGY kód: 21-008-0016263 Kód: 21-008-003.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig
 130,80 m3 ÉNGY kód: 61-004-2642164 Kód: 61-004-001.1-0110761 Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50, KŐKA, Komló
0165 hrsz. mezőgazdasági út:
 93,10 10 m2 ÉNGY kód: 21-001-0013653 Kód: 21-001-006.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig
 3724,00 m2 ÉNGY kód: 21-004-0015416 Kód: 21-004-002.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Földmű vízszintes felületének rendezésea felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV
 279,30 m3 ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között
A teljes mennyiséget a részletes költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51841524
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94610703
Postai cím: HRSZ : 350/4
Város: Szécsényfelfalu
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3135
Ország: Magyarország
E-mail: kelibaukft@gmail.com
Telefon: +36 304653283
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141. §. (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ezek a szerződés általános jellegére nincsenek hatással és az ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:

2.1. A szerződés összege:
A szerződéses ár a teljesítés időpontjára prognosztizált rögzített egyösszegű átalány ár, mely a szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható.

Általános forgalmi adó nélkül :51.841.524,- Ft + 27 % ÁFA =
br. 65.838.735,- Ft, azaz hatvanötmillió-nyolcszázharmincnyolcezer-hétszázharmincöt forint
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 072 hrsz-ú úton a teljes kivitelezés nem megvalósítható mivel a növényzet irtást követően vált láthatóvá, hogy a nyomvonalon sziklakibúvások találhatóak, amelyek ellehetetlenítik a tervezett út kialakítását. Az elmaradó tételek kimutatása táblázatos formában megtörtént, eredeti szerződéses összegből azok levonásra kerültek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 57048667 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 51841524 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben