Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:24749/2019
CPV Kód:77310000-6
Ajánlatkérő:Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PARKERTECH Park-, és Kertépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22675
Postai cím: Lövőház utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
Telefon: +36 309424178
E-mail: halmai.zoltan@szellkapu.hu
Fax: +36 17002423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szellkapu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szellkapu.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Park zöldfelületének és a parkban elhelyezendő installáció homlokzati zöldfelületeinek kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Park zöldfelületének és a parkban elhelyezendő installáció homlokzati zöldfelületeinek kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112710-5
További tárgyak:77300000-3
77313000-7
43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Rendeltetés: Pihenőpark
Komplett kivitelezés tervdokumentáció alapján.
- Alapterület:16807 m2
- Zöldfelület típusa: tető kerti és teljes kapcsolattal rendelkező zöldfelületek.
- Növényzet jellege: előnevelt fák (328db), előnevelt cserjék (5407,92 m2), évelő növények (5872,72 m2), gyepfelületek
(3978,89 m2),
- természetköz eli gyeptársulás (1458,97 m2),
- tó növényzet (88,5 m2)
A növényzet ültetéséhez közvetlenül szükséges termőtalaj biztosítása, a szükséges talaj előkészítés elvégzése, az
öntözőrendszer komplett telepítése
- tó élővilág kialakítása 651 m2-en
- öntözés: kezelőhelyiség kialakítás a; automata öntözőberendezés kiépítése 16718,5 m2-en
- vízjáték kiépítése 174 m2-en 80 db fúvókával, programozható központtal, vízgépészettel
- játszótér kialakítása, (játékelemek, burkolatok)
A terület egy része tetőkerti-, másik része természetes talajkapcsolattal rendelkező zöldfelület. A kiírt növényzet faiskolai
méreteitől/mennyiségétől eltérni nem lehet, az ültetésre vonatkozó előírásokat (ültetőgödör mérete, talajcsere, talajjavítás,
mulcsolás, stb.) maradéktalanul betartani szükséges.
A fenntartási (üzemeltetési időszak) időszak végén üzemeltetési kézikönyv kiadása, ill. kezelőszemélyzet betanítása szükséges.
Installáció tekintetében komplett kivitelezés tervdokumentáció alapján.
- Hálóra előnevelt zöldfelületek 4550,4 m2
- Installáció oldalhomlokzatát adó háló mér ete: 4766 m2
- Növényzet jellege: kúszó, lombhullató és örökzöld, min. 2,50-3,0m magasságig előnevelve, hálóra futtatva 27016 tő
- Kiegészítő növényzet: min. 3,50m magasságig, bambuszpálcán előnevelt kúszó, lombhullató, és örökzöld cserje, össz esen
27016 tő, valamint egyéb növényzet tervdokumentáció szerint.
- Kiegészítő kiültetés kontérben, kontérenként minimum 5 tő, 22 05 konténer
- Növénytartó edény: változó hosszméretx52x64 cm, 323 db (megfelelősségi követelmény: 1/2016 (I.5.) NGM Olvadékok és
veszélyes folyadékok tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményei)
- Öntözés: gépészeti vezérlőszoba kialakítása;
- öntözőhálózat kiépítése zöldfal növénytartó e dényeiben 1906 m, öntözőhálózat gerincvezetékének kiépítése 540 m, drénhálózat
gerincvezetékének kiépítése 540 m
- Hálómezők rögzítését biztosító sze rkezeti elemek kerületének összmennyisége 3474m, becsült költség a háló bekerülésének
30%-a
Az installáció növényzettel való takarásának kiépítése komplett kialakítást igényel az előneveléstől a fenntartási elemek
kiépítésén át az üzembe helyezésig.
A park átadását követően a három (opció lehívása esetén 6) éves üzemeltetés is a Vállalkozó feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 54 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 125 - 254997

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Park zöldfelületének és a parkban elhelyezendő installáció homlokzati zöldfelületeinek kivitelezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: PARKERTECH Park-, és Kertépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Diófa utca 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1886444585 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77310000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:43325000-7
További tárgyak:45112710-5
77300000-3
77313000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rendeltetés: Pihenőpark
Komplett kivitelezés tervdokumentáció alapján.
- Alapterület:16807 m2
- Zöldfelület típusa: tető kerti és teljes kapcsolattal rendelkező zöldfelületek.
- Növényzet jellege: előnevelt fák (328db), előnevelt cserjék (5407,92 m2), évelő növények (5872,72 m2), gyepfelületek
(3978,89 m2),
- természetköz eli gyeptársulás (1458,97 m2),
- tó növényzet (88,5 m2)
A növényzet ültetéséhez közvetlenül szükséges termőtalaj biztosítása, a szükséges talaj előkészítés elvégzése, az
öntözőrendszer komplett telepítése
- tó élővilág kialakítása 651 m2-en
- öntözés: kezelőhelyiség kialakítás a; automata öntözőberendezés kiépítése 16718,5 m2-en
- vízjáték kiépítése 174 m2-en 80 db fúvókával, programozható központtal, vízgépészettel
- játszótér kialakítása, (játékelemek, burkolatok)
A terület egy része tetőkerti-, másik része természetes talajkapcsolattal rendelkező zöldfelület. A kiírt növényzet faiskolai
méreteitől/mennyiségétől eltérni nem lehet, az ültetésre vonatkozó előírásokat (ültetőgödör mérete, talajcsere, talajjavítás,
mulcsolás, stb.) maradéktalanul betartani szükséges.
A fenntartási (üzemeltetési időszak) időszak végén üzemeltetési kézikönyv kiadása, ill. kezelőszemélyzet betanítása szükséges.
Installáció tekintetében komplett kivitelezés tervdokumentáció alapján.
- Hálóra előnevelt zöldfelületek 4550,4 m2
- Installáció oldalhomlokzatát adó háló mér ete: 4766 m2
- Növényzet jellege: kúszó, lombhullató és örökzöld, min. 2,50-3,0m magasságig előnevelve, hálóra futtatva 27016 tő
- Kiegészítő növényzet: min. 3,50m magasságig, bambuszpálcán előnevelt kúszó, lombhullató, és örökzöld cserje, össz esen
27016 tő, valamint egyéb növényzet tervdokumentáció szerint.
- Kiegészítő kiültetés kontérben, kontérenként minimum 5 tő, 22 05 konténer
- Növénytartó edény: változó hosszméretx52x64 cm, 323 db (megfelelősségi követelmény: 1/2016 (I.5.) NGM Olvadékok és
veszélyes folyadékok tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményei)
- Öntözés: gépészeti vezérlőszoba kialakítása;
- öntözőhálózat kiépítése zöldfal növénytartó e dényeiben 1906 m, öntözőhálózat gerincvezetékének kiépítése 540 m, drénhálózat
gerincvezetékének kiépítése 540 m
- Hálómezők rögzítését biztosító sze rkezeti elemek kerületének összmennyisége 3474m, becsült költség a háló bekerülésének
30%-a
Az installáció növényzettel való takarásának kiépítése komplett kialakítást igényel az előneveléstől a fenntartási elemek
kiépítésén át az üzembe helyezésig.
A park átadását követően a három (opció lehívása esetén 6) éves üzemeltetés is a Vállalkozó feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/06/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/10 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2169519883
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: PARKERTECH Park-, és Kertépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Diófa utca 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Módosítás: 2019.12.04.
---
a. Módosuló rendelkezés:
VIII) A Vállalkozói Díj
X. fejezet 1) pont
XIII-XV. fejezetek
2019. december 4.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt. 141. § (4) bekezdés b) és c) pontja
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2074444585 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2169519883 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben