Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2475/2019
CPV Kód:92520000-2
Ajánlatkérő:Székesfehérvári Egyházmegye
Teljesítés helye:Székesfehérvár, II. János Pál Pápa tér, 379. hrsz.;Székesfehérvár, II. János Pál Pápa tér, 379. hrsz.;Székesfehérvár, II. János Pál Pápa tér, 379. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Maitri Restaurátor Korlátolt Felelősségű Társaság;MentArtis Kft.;Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház Tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36 304341872
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvári Bazilika - Restaurátori munkák
Hivatkozási szám: EKR000782902018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92520000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a székesfehérvári Szent István Bazilika belső terének rekonstrukciója keretében restaurátori munkák elvégzése.
1. rész - Vállalkozási szerződés alapján a székesfehérvári Szent István Bazilika belső terének rekonstrukciója keretében fa- és textilrestaurátori munkák elvégzése
2. rész - Vállalkozási szerződés alapján a székesfehérvári Szent István Bazilika belső terének rekonstrukciója keretében festőrestaurátori munkák elvégzése
3. rész - Vállalkozási szerződés alapján a székesfehérvári Szent István Bazilika belső terének rekonstrukciója keretében műmárvány-, stukkó, kő- és fémrestaurátori munkák elvégzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1032992074 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fa- és textilrestaurátori munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92522200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, II. János Pál Pápa tér, 379. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés alapján a székesfehérvári Szent István Bazilika belső terének rekonstrukciója keretében fa- és textilrestaurálási munkák elvégzése
Főbb mennyiségi adatok:
I.1.4. LÉPCSŐHÁZ ÉNY 2 egys.
I.1.5. LÉPCSŐHÁZ DNY 2 egys.
I.1.6. KARZATÍV 16 egys.
I.1.7. HAJÓ1 40 egys.
I.1.8. HEVEDER 10 egys.
I.1.9. HAJÓ2 44 egys.
I.1.10. DIADALÍV 19 egys.
I.1.11. Szentély: KÓRUS 44 egys.
I.1.12. Szentély: APSZIS 10 egys.
I.1.13. KÁPTALANI SEKRESTYE 13 egys.
I.1.14. KÁPTALANI SEKRESTYE FOLYOSÓ 1 egys.
I.1.15. LÉPCSŐHÁZ ÉK 3 egys.
I.1.17. LÉPCSŐHÁZ DK 3 egys.
I.1.18. PLÉBÁNIAI SEKRESTYE 21 egys.
I.2.1. ORGONA KARZAT 7 egys.
I.2.2. ÉSZAKI TORONY első emeleti helyiség 6 egys.
I.2.4. ÉNY TORONY ELŐTÉR 1 egys.
I.2.5. ÉSZAKI ORATÓRIUM 8 egys.
I.2.6. DÉLI ORATÓRIUM 7 egys.
I.3.1. Múzeum 1 egys.
Mindösszesen 258 egys.
A mennyiségi egységek az összefoglaló kimutatások alapján készültek a restaurálandó értékek nagy számára tekintettel, de a mennyiségek elérik vagy meghaladják az alábbi számokat: 4 db barokk faszobor, 2 db barokk fa ajtó és/vagy ablakkeret, 4 db barokk oltár, 2 db orgonaszekrény (orgonaház).
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont szerinti kezdődátumot a szerződéskötés tervezett időpontjaként tüntette fel, a nyertes ajánlattevő későbbi időpontban történő szerződéskötés esetén is a szolgáltatás teljes körű teljesítésére köteles a rögzített/megajánlott határidőkig, a rövidebb teljesítési időtartammal összefüggésben a nyertes ajánlattevő semminemű igényérvényesítésre nem jogosult. A II.2.7) pontban feltüntetett befejeződátum az egész szolgáltatásra vonatkozó véghatáridőt jelenti, melynek részletes, szakaszos meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama – naptári hónap (minimum 12 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 5
2 Az M/2/1.1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (minimum 0 és maximum 120 hónap ajánlható meg) 15
3 Az M/2/1.2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (minimum 0 és maximum 120 hónap ajánlható meg)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Festőrestaurátori munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92522200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, II. János Pál Pápa tér, 379. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés alapján a székesfehérvári Szent István Bazilika belső terének rekonstrukciója keretében festőrestaurátori munkák elvégzése
Főbb mennyiségi adatok:
1. Falképek, keretdísz vakolatból 2012 m2
2. Színezett mészfestés 70 m2
3. Olaj, vászon 13 db
4. Papír 8 db
5. Emléktábla, sírfelirat 107 m2
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont szerinti kezdődátumot a szerződéskötés tervezett időpontjaként tüntette fel, a nyertes ajánlattevő későbbi időpontban történő szerződéskötés esetén is a szolgáltatás teljes körű teljesítésére köteles a rögzített/megajánlott határidőkig, a rövidebb teljesítési időtartammal összefüggésben a nyertes ajánlattevő semminemű igényérvényesítésre nem jogosult. A II.2.7) pontban feltüntetett befejeződátum az egész szolgáltatásra vonatkozó véghatáridőt jelenti, melynek részletes, szakaszos meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama – naptári hónap (minimum 12 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 5
2 Az M/2/2.1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (minimum 0 és maximum 120 hónap ajánlható meg) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Műmárvány-, stukkó, kő- és fémrestaurátori munkák
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92522200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, II. János Pál Pápa tér, 379. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés alapján a székesfehérvári Szent István Bazilika belső terének rekonstrukciója keretében műmárvány-, stukkó, kő- és fémrestaurátori munkák elvégzése
I.1.1. ELŐCSARNOK
Műmárvány, stukkó (m2) 55,63
Műmárvány, stukkó (db) 2
Fém elemek (db) 2
I.1.5. LÉPCSŐHÁZ DNY
Fém elemek (db) 1
I.1.6. KARZATÍV
Műmárvány, stukkó (m2) 129,70
I.1.7. HAJÓ 1
Műmárvány, stukkó (m2) 258,29
Kő elemek (db) 4
Fém elemek (db) 2
I.1.8. HEVEDER
Műmárvány, stukkó (m2) 79,48
I.1.9. HAJÓ 2
Műmárvány, stukkó (m2) 258,29
Kő elemek (db) 7
Fém elemek (db) 2
I.1.10. DIADALÍV
Műmárvány, stukkó (m2) 102,12
Műmárvány, stukkó (db) 20
Kő elemek (db) 5
Fém elemek (db) 1
I.1.11. Szentély: KÓRUS
Műmárvány, stukkó (m2) 132,66
Műmárvány, stukkó (db) 6
Kő elemek (m2) 17,64
Kő elemek (db) 1
I.1.12. Szentély: APSZIS
Műmárvány, stukkó (m2) 206,06
Műmárvány, stukkó (db) 46
Kő elemek (db) 1
Fém elemek (db) 11
I.1.13. KÁPTALANI SEKRESTYE
Műmárvány, stukkó (m2) 175,20
I.1.14. KÁPTALANI (É-i) SEKRESTYE FOLYOSÓ
Kő elemek (db) 1
I.1.16. PLÉBÁNIAI (D-i) SEKRESTYE FOLYOSÓ
Kő elemek (db) 1
I.1.18. PLÉBÁNIAI SEKRESTYE
Műmárvány, stukkó (m2) 60,74
Fém elemek (db) 4
I.2.1. ORGONA KARZAT
Kő elemek (db) 1
Fém elemek (db) 2
I.2.3. DÉLI TORONY első emeleti helyiség
Kő elemek (db) 3
I.2.5. ÉSZAKI ORATÓRIUM
Fém elemek (db) 6
I.2.6. DÉLI ORATÓRIUM
Fém elemek (db) 3
I.0.1. Altemplom
Kő elemek (db) 23
Fém elemek (db) 14
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont szerinti kezdődátumot a szerződéskötés tervezett időpontjaként tüntette fel, a nyertes ajánlattevő későbbi időpontban történő szerződéskötés esetén is a szolgáltatás teljes körű teljesítésére köteles a rögzített/megajánlott határidőkig, a rövidebb teljesítési időtartammal összefüggésben a nyertes ajánlattevő semminemű igényérvényesítésre nem jogosult. A II.2.7) pontban feltüntetett befejeződátum az egész szolgáltatásra vonatkozó véghatáridőt jelenti, melynek részletes, szakaszos meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama – naptári hónap (minimum 12 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 5
2 Az M/2/3.1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (minimum 0 és maximum 120 hónap ajánlható meg)  15
3 Az M/2/3.2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (minimum 0 és maximum 120 hónap ajánlható meg)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18641 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Fa- és textilrestaurátori munkák
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A jelen közbeszerzési eljárás 1. része eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja értelmében, mert a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az eljárás 1. részében ajánlatot benyújtó ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93370886
Postai cím: Szentlászlói Út 160/2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Festőrestaurátori munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Maitri Restaurátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52743467
Postai cím: Alkotás Utca 31. 2.em. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: jeszildi@gmail.com
Telefon: +36 305521790
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23820627243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 811408690
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: falképrestaurálás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Maitri Restaurátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52743467
Postai cím: Alkotás Utca 31. 2.em. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23820627243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Műmárvány-, stukkó, kő- és fémrestaurátori munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MentArtis Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45211210
Postai cím: Maros Utca 44/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: toth.alexandra@mentartis.hu
Telefon: +36 703983000
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14842052243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93370886
Postai cím: Szentlászlói Út 160/2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@belvarosiepito.hu
Telefon: +36 706384198
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 212512002
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 221583384
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kőrestaurálás; gipsz és műmárvány felületek restaurálása; szakipari és restaurátori munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Monostor Plusz Szolgáltató és Alkotóművészeti KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71195652
Postai cím: Bem Utca 12
Város: Szigetmonostor
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2015
Ország: Magyarország
E-mail: pasztgyorgy@t-online.hu
Telefon: +36 205534062
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23510988213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 251510891 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93370886
Postai cím: Szentlászlói Út 160/2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610213

Hivatalos név: Monostor Plusz Szolgáltató és Alkotóművészeti KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71195652
Postai cím: Bem Utca 12
Város: Szigetmonostor
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2015
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23510988213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges