Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2476/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, belterület 7620/5; 7621/2 és 7331/23 hrsz-ú ingatlan. További információ a dokumentációban.;Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, 7076. hrsz-ú ingatlan. További információ a dokumentációban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság;MarketDome Zártkörűen Működő Részvénytársaság;DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság;MarketDome Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi László
Telefon: +36 22537296
E-mail: szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vadmadár kórház kivitelezés III.
Hivatkozási szám: EKR000631482018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Vadmadár bemutató és vadmadár gondozó, - elsősegélynyújtó épület építése, az ingatlanon meglévő épületek bontásával, valamint lőszermentesítéssel kapcsolatos munkák elvégzésével
2. rész: A székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület közúti elérhetőségének fejlesztése III. ütem keretében épülő Csíkvári úti parkolók II. ütemének megvalósításához szükséges 7076 hrsz. alatti ingatlanon lévő építmények bontása vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 342579000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vadmadár kórház kivitelzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45211350-7
45215120-4
45223300-9
45232440-8
71421000-5
90523100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, belterület 7620/5; 7621/2 és 7331/23 hrsz-ú ingatlan.
További információ a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő épületek bontási munkákhoz kapcsolódó főbb mennyiségi adatok:
Azbeszt tartalmú tetőhéjazat bontása 1,5 m3
Bontást megelőző felmérési tervdokumentáció készítése
Nyertes Ajánlattevő köteles a teljesítés helyén a lőszermentesítés elvégzésére a részletes dokumentumokban foglaltak szerint, melynek során nyertes Ajánlattevő köteles a katonai rendeltetésű robbanószerkezetek felkutatásához szükséges magnetikus térképek elkészítésére, a műszeres lőszer-felkutatásra, valamint a műszeresen vizsgált területek lőszerektől való mentesítésére a megfelelő mélységekre vonatkozóan. Nyertes Ajánlattevő a lőszermentesítés teljesítéséről tanúsítványt állít ki.
Építészeti munkákhoz kapcsolódó főbb mennyiségi adatok:
Az épület hasznos alapterülete: 410,21 m2
Falazás és egyéb kőműves munkák 997,2 m2
Homlokzat hőszigetelése 384,9 m2
Acélszerkezetű tető készítése 9,7567 t
Lapostető hő és vízszigetelése 430,6 m2
Útépítés és forgalomtechnikai munkákhoz kapcsolódó - (Telken belül) főbb mennyiségi adatok:
szegély építés 218,0 fm
Teherbíró beton térkő építés 71,8 m2
zúzottkő burkolatú parkolóhely kiépítése 17 db
Táj és kertépítészeti munkákhoz kapcsolódó főbb mennyiségi adatok:
Fenyő lamellás kerítéselem elhelyezése 88 fm
Ütéscsillapító burkolat készítése 111,0 m2
Tó építése 144,0 m3
Növényültetés 992 db
Gyepesítés 3250,0 m2
Kültéri röpdék elhelyezése 3 db
utógondozó ketrecek elhelyezése 16 db
Közműépítési munkákhoz kapcsolódó főbb mennyiségi adatok:
szennyvízátemelő berendezés 1 db
szennyvíz nyomóvezeték építése 570,0 fm
Tárgyalási fordulón kiegészítve:
Fás szárú növény telepítése:
fajta: Kőris (Fraxinus sp.) – legalább háromszor iskolázott
mennyiség: 30 db
törzskörméret: 20/25 cm
A fákat a Sóstó Természetvédelmi Terület keleti kapuja előtti – most még üres 7620/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon - Szárcsa utcai kerékpárút mellé fasorként kell telepíteni. A Szárcsa utca irányából az Auchan felé haladva, a Vadibolya Étterem felé lekanyarodó kereszteződéstől számított 8 métert követően, hozzávetőlegesen 200 méter hosszban kell a fákat elültetni. A kerékpársáv mellett víz és áramvezeték van földkábelben, ezért a kerékpárúttól legalább 3 métert el kell elhagyni, de a pontos helyét az ültető gödröknek összközműves térkép alapján kell kijelölni.
Telepítést megelőzően a fák elhelyezéséről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodájával egyeztetni szükséges.
További információ a részletes dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 60 hónap, legkedvezőbb értéke: 120 hónap. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg.) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kbt.76.§ (9) bek d) pont szerinti info a felhívás VI.3.1.és VI.3.2.pontokkal összhangban:
Nettó ajánlati ár vonatkozásában: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70.
Jótállási időtartam vonatkozásában: (vizsgált ajánlatban vállalt jótállás időtartama/ legmagasabb jótállási időtartamot tartalmazó ajánlat jótállási időtartama)*10*30

II.2.1)
Elnevezés: 7076 hrsz ingatlanon lévő építmény bontása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, 7076. hrsz-ú ingatlan.
További információ a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
14,9 x 8,0 m alapterületű irodaépület 30 cm vastag téglafalazattal, 3,00 méter tetőmagassággal /lapostető/, beton aljzattal.
Az ingatlan különböző részein aszfalt, beton valamint térkő burkolatú terület található, összesen ~800 m2 területen melynek elbontása Kivitelező feladata.
A bontási tevékenységet követően a mintegy 3713 m2 nagyságú területen Kivitelezőnek tereprendezést kell végeznie.
A bontott anyagokat Kivitelezőnek hulladéklerakóba kell szállítania. Az épületekben található berendezési kellékek és egyéb berendezések elszállítása is Kivitelező feladata.
Az épület alaptesteinek elbontása valamint a terepszint alatti műtárgyak elbontása és azok elszállítása is Kivitelező feladata.
Az ingatlanon lévő közműveket (víz, villany, gáz) a Kivitelezőnek a mérőóráig vissza kell bontania, valamint a közművek teljes megszüntetését is a szolgáltatóktól meg kell rendelnie.
Az ingatlan régészeti területet érint, így a Kivitelezőnek a Szent István Király Múzeummal a terepsík alatti munkavégzés során a régészeti megfigyelésre le kell szerződnie.
Az ingatlan körül 285 fm hosszban található 2 méter magas elemes /50x200x5 cm/ kerítés és annak oszlopainak elbontása és elszállítása Kivitelező feladata.
Az ingatlan köré 175 fm hosszban 2 méter magas drótfonatos kerítést kell elhelyezni 2,5 méterenként fém oszlop merevítéssel. Valamit egy két szárnyú kapu kialakítása szükséges 5 méter szélességben.
Tárgyalási fordulón kiegészítve:
Bontás során a Kivitelezőnek a korábban kiadott műszaki leírásban szereplő tételeken felül az alábbi munkafolyamatokat is el kell végeznie:
• Az ingatlanon található 15 m x 5 m alapterületű súlymérő (mázsa) elbontása alépítménnyel együtt, valamint a bontás során keletkezett törmelék hulladéklerakóba történő elszállítása.
• Az ingatlan különböző részein található betonlapok és betonoszlopok elbontása és hulladéklerakóba történő elszállítása. (összesen ~1050 m2).
• Az ingatlanon hátrahagyott fém és minden egyéb elem /pl. növényzet, kutya kennel, konténer/ bontása és hulladéklerakóba történő elszállítása.

További információ a részletes dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-É szakember M/2.1. pontban meghatározott 36 hónap minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kbt.76.§ (9) bek d) pont szerinti info a felhívás VI.3.1.és VI.3.2.pontokkal összhangban:
Nettó ajánlati ár vonatkozásában: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70
Többlet szakmai tapasztalat vonatkozásában: (vizsgált ajánlat szakember többlet tapasztalata/legmagasabb többlet tapasztalatú szakembert tartalmazó ajánlat)*10*30

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17566 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vadmadár kórház kivitelzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86231343
Postai cím: Poprádi Út 44/A
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: robert.szeredi@dnadevelopment.hu
Telefon: +36 205392818
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23080728207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MarketDome Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31741981
Postai cím: Ady Endre Utca 19/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: csegeny.zsofia@marketdome.hu
Telefon: +36 706702161
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25336795241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 322600430
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 331079000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bontási munkák, építőmesteri munkák, épületgépészeti munkák, épületvillamossági munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86231343
Postai cím: Poprádi Út 44/A
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23080728207

Hivatalos név: SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68878964
Postai cím: Szárcsa Utca 13
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12727489207

Hivatalos név: Alarmtronic Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58757844
Postai cím: Géza Utca 66
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24935298207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 7076 hrsz ingatlanon lévő építmény bontása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86231343
Postai cím: Poprádi Út 44/A
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: robert.szeredi@dnadevelopment.hu
Telefon: +36 205392818
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23080728207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MarketDome Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31741981
Postai cím: Ady Endre Utca 19/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: csegeny.zsofia@marketdome.hu
Telefon: +36 706702161
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25336795241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9450000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bontási munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86231343
Postai cím: Poprádi Út 44/A
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23080728207

Hivatalos név: Equitas Épitő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87574043
Postai cím: Beregszászi Utca 14
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13190651207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1.) A jelen tájékoztató V.2.12) pontjában megnevezett DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő Közös Ajánlattevőként tett ajánlatot összhangban a jelen tájékoztató V.2.3) pontjában megnevezett nyertes Közös Ajánlattevővel.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges