Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:24769/2019
CPV Kód:44611000-6
Ajánlatkérő:PALÁSTI-BORÁSZAT Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:6237 Kecel, I. körzet 68. Kecel 0263/31 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Csúziker Kft.;Kőrös Házépítő Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PALÁSTI-BORÁSZAT Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK25196
Postai cím: I. körzet körzet 68
Város: Kecel
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6237
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palásti Péter ügyvezető
Telefon: +36 78521310
E-mail: palastiboraszat@freemail.hu
Fax: +36 78521311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szőlőlékészítés technológia fejlesztése Kecelen a VP-3-4.2.1-15 kódszámú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44611000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szőlőlékészítés technológia fejlesztése Kecelen a VP-3-4.2.1-15 kódszámú projekt keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44611000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6237 Kecel, I. körzet 68. Kecel 0263/31 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beszerzendő, ill. szükség szerint legyártandó eszközök:
- 16 db egyenként 1000 hl-es rozsdamentes, sík-ferde aljú, hűtőköpenyes, hűtőköpeny szigetelt szőlőlé tároló tartály
- 4 db egyenként 500 hl-es rozsdamentes, kúpos aljú, lábon álló, hűtőköpenyes, teljes szigetelésű szőlőlétároló tartály.
- 3 db egyenként 500 hl-es rozsdamentes, kúpos aljú, lábon álló, hűtőköpeny szigetelt szőlőlétároló tartály.
- 74 fm rozsdamentes vázszerkezetre épített szőlőléüzemi kezelőjárda tartályra építése kompletten
A tartályok és a kezelőjárda további jellemzőit és a tartályok szerelvényeit részletesen a Műszaki Leírás tartalmazza.
A fenti berendezésekkel szemben támasztott további követelmény, hogy azoknak - figyelemmel a pályázati konstrukció előírásaira - legkorábban 2014. július 01. napját követően legyártottnak kell lenniük, olyanoknak, amelyek az üzembe helyezés előtte még nem voltak használatban.
Járulékos feladatok:
A fentiekben leírt eszközökhöz kapcsolódó hűtéstechnológiai rendszer kialakítása a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint.
A technológia az alábbi műszaki elemeket tartalmazza: (a műszaki elemekkel kapcsolatos részletes leírást a Műszaki Leírás tartalmazza)
- 2 db kültéri léghűtéses kompakt folyadékhűtő berendezés glikol-bázisú technológiai hűtésre
- 1 db kültéri léghűtéses kompakt folyadékhűtő berendezés glikol-bázisú technológiai hűtésre
- 1 db hőszigetelt hűtőfolyadék tartály (4 m3)
- 2 db hőszigetelt hűtőfolyadék tartály (6 m3)
- 3 db Glikolálló hűtőfolyadék szivattyú (3 kW)
- 5 db Glikolálló hűtőfolyadék szivattyú (4 kW)
- 5 db Glikolálló hűtőfolyadék szivattyú (5,5 kW)
- 3 db kisfeszültségű erőátviteli elektromos kapcsolószekrény (13 motorindító áramkör részére)
- 1 db automatika szekrény a fermentáló tartályok hőmérséklet szabályozására, 16 db tartályhoz
- 1 db automatika szekrény a fermentáló tartályok hőmérséklet szabályozására, 7 (+5) db tartályhoz
- 46 db elektromos vezérlésű útszelep hűtőfolyadékhoz (2/2 utú szelep, 24 V AC vezérléssel)
- 28 db hőmérséklet érzékelő szonda (NTC szonda)
- 1 db elektromos kábelcsatorna és kábelezés kiépítése
- 1 db hidraulikus blokk csővezeték hálózatának kiépítése
A technológia automatizáltsági szintjét, a rendelkezésre álló hűtő teljesítmény kihasználtságát növelő műszaki megoldásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.
További járulékos feladatok a beszerzett tartályok és a kapcsolódó hűtéstechnológia kapcsán:
- legalább 1 hónapos próbaüzem lefolytatása az üzembe helyezést követően,
- az Ajánlatkérő által meghatározott létszámú munkaerő oktatása a tartályok és a technológia alkalmazása tekintetében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen közbeszerzési tárgya szerinti beszerzés a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című, VP-3-4.2.1-15. kódszámú projekt keretében kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3465 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási elemekkel vegyes adásvétel
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csúziker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: III. körzet külterület 78/2
Város: Kecel
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6237
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 834700000
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kőrös Házépítő Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Okolicsányi u. 6.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28832348
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44611000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6237 Kecel, I. körzet 68. Kecel 0263/31 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beszerzendő, ill. szükség szerint legyártandó eszközök:
- 16 db egyenként 1000 hl-es rozsdamentes, sík-ferde aljú, hűtőköpenyes, hűtőköpeny szigetelt szőlőlé tároló tartály
- 4 db egyenként 500 hl-es rozsdamentes, kúpos aljú, lábon álló, hűtőköpenyes, teljes szigetelésű szőlőlétároló tartály.
- 3 db egyenként 500 hl-es rozsdamentes, kúpos aljú, lábon álló, hűtőköpeny szigetelt szőlőlétároló tartály.
- 74 fm rozsdamentes vázszerkezetre épített szőlőléüzemi kezelőjárda tartályra építése kompletten
A tartályok és a kezelőjárda további jellemzőit és a tartályok szerelvényeit részletesen a Műszaki Leírás tartalmazza.
A fenti berendezésekkel szemben támasztott további követelmény, hogy azoknak - figyelemmel a pályázati konstrukció előírásaira - legkorábban 2014. július 01. napját követően legyártottnak kell lenniük, olyanoknak, amelyek az üzembe helyezés előtte még nem voltak használatban.
Járulékos feladatok:
A fentiekben leírt eszközökhöz kapcsolódó hűtéstechnológiai rendszer kialakítása a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint.
A technológia az alábbi műszaki elemeket tartalmazza: (a műszaki elemekkel kapcsolatos részletes leírást a Műszaki Leírás tartalmazza)
- 2 db kültéri léghűtéses kompakt folyadékhűtő berendezés glikol-bázisú technológiai hűtésre
- 1 db kültéri léghűtéses kompakt folyadékhűtő berendezés glikol-bázisú technológiai hűtésre
- 1 db hőszigetelt hűtőfolyadék tartály (4 m3)
- 2 db hőszigetelt hűtőfolyadék tartály (6 m3)
- 3 db Glikolálló hűtőfolyadék szivattyú (3 kW)
- 5 db Glikolálló hűtőfolyadék szivattyú (4 kW)
- 5 db Glikolálló hűtőfolyadék szivattyú (5,5 kW)
- 3 db kisfeszültségű erőátviteli elektromos kapcsolószekrény (13 motorindító áramkör részére)
- 1 db automatika szekrény a fermentáló tartályok hőmérséklet szabályozására, 16 db tartályhoz
- 1 db automatika szekrény a fermentáló tartályok hőmérséklet szabályozására, 7 (+5) db tartályhoz
- 46 db elektromos vezérlésű útszelep hűtőfolyadékhoz (2/2 utú szelep, 24 V AC vezérléssel)
- 28 db hőmérséklet érzékelő szonda (NTC szonda)
- 1 db elektromos kábelcsatorna és kábelezés kiépítése
- 1 db hidraulikus blokk csővezeték hálózatának kiépítése
A technológia automatizáltsági szintjét, a rendelkezésre álló hűtő teljesítmény kihasználtságát növelő műszaki megoldásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.
További járulékos feladatok a beszerzett tartályok és a kapcsolódó hűtéstechnológia kapcsán:
- legalább 1 hónapos próbaüzem lefolytatása az üzembe helyezést követően,
- az Ajánlatkérő által meghatározott létszámú munkaerő oktatása a tartályok és a technológia alkalmazása tekintetében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen közbeszerzési tárgya szerinti beszerzés a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című, VP-3-4.2.1-15. kódszámú projekt keretében kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 834700000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csúziker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: III. körzet külterület 78/2
Város: Kecel
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6237
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés tárgya szerinti hűtéstechnológiai rendszer részeként az eredetileg megrendelt 2 db, egyenként 6 m3 térfogatú hőszigetelt hűtőfolyadék tartály helyett 1 db 24 m3 térfogatú hőszigetelt hűtőfolyadék tartály került megrendelésre.
A módosítás kizárólag az eredeti közbeszerzési eljárás szerinti 1. részt érinti.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont indokolása]
A közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívás 13) pontja a következőket tartalmazta: „(...) Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlattevők ”egyenértékű” terméket is megajánlhatnak, ugyanakkor az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell bizonyítania.”
A szerződésmódosítás keretében meghatározott, 1 db 24 m3 térfogatú hőszigetelt hűtőfolyadék tartály műszaki szempontból a hűtéstechnológiai rendszer egésze szempontjából - a nagyobb kapacitás okán - mindenképpen egyenértékű a 2 db, egyenként 6 m3 térfogatú hőszigetelt hűtőfolyadék tartállyal.
[Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont indokolása]
A VP-3-4.2.1-15 kódszámú pályázati projekt keretében a szerződés megkötését követően módosításra került a műszaki-szakmai tartalom. A módosított műszaki-szakmai tartalom következtében a hűtéstechnológiai rendszer kivitelezhetősége és megvalósítása érdekében szükségessé vált az eredetileg tervezetthez képest kevesebb számú, ugyanakkor magasabb kapacitású hűtőfolyadék tartály beszerzése.
A szerződésmódosítással a szerződés általános jellege nem változik, a Vállalkozónak továbbra is a megkötött szerződés szerinti Szerződéses Feladatot kell, a szerződés szerinti átalánydíj ellenében teljesítenie.
A szerződésmódosítás következtében a szerződés szerinti Ellenérték, mint a közbeszerzési eljárás során értékelési részszempontként meghatározott átalánydíj mértéke nem változik.
A pályázati műszaki-szakmai tartalom megváltozása a szerződés megkötésekor nem volt előre látható körülmény a felek részéről, így nyilvánvalóan nem kellett az eredetileg tervezetett kapacitás bővítésével, vagy esetleg annak későbbi módosításával számolniuk. A Szerződéses Feladat részét képező hűtéstechnológiai rendszer egésze és annak elemei sem változnak, kizárólag az egyik elem kapacitása módosul.
[Kbt. 141. § (6) bekezdés indokolása]
A szerződésmódosítás következtében a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik, hiszen a Vállalkozónak továbbra is a szerződés szerinti Szerződéses Feladatot kell, a szerződés szerinti feltételek mellett, az ott meghatározott átalánydíj ellenében teljesítenie, ráadásul az adott terméket kiváltó új termék ára sem változik a nyertes ajánlatban megadott árhoz képest.
A szerződésmódosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői/vállalkozói kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, hiszen a Vállalkozónak továbbra is hűtőfolyadék tartályokat kell beszereznie és a Szerződéses Feladat részeként az ott meghatározott hűtéstechnológiai rendszert kell megvalósítania, a hűtéstechnológiai rendszer elemei közül kizárólag a fentiekben említett típusú hőszigetelt hűtőfolyadék tartályok száma, illetve kapacitása változik.
A szerződésmódosítás tárgya nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek a szerződés szerinti feltételekhez képest érdemben lényegesen eltérnének, hiszen a Vállalkozónak továbbra is hűtőfolyadék tartályt kell a hűtéstechnológiai rendszer részeként, annak teljes körű megvalósítása érdekében beszereznie, a módosítás kizárólag az adott hűtéstechnológiai elem mennyiségét és ezzel arányos kapacitását érinti.
A szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A szerződés szerinti Szerződéses Feladat továbbra is változatlan, ami a hűtéstechnológiai rendszer megvalósítását illeti, az egyik rendszerelem kapacitásának módosítása nyilvánvalóan nem olyan feltétel, amely a közbeszerzési eljárásban az adott piaci szereplők számát, vagy éppen ajánlattételi lehetőségét bármilyen módon befolyásolta, vagy korlátozta volna, hiszen többnyire egyedileg legyártandó termékekről van szó, így a számba vehető, ajánlattételre alkalmas piaci szereplők köre az egyes termékek kapacitásának megváltozása okán nem változik. Ezen felül a közbeszerzési eljárásban az értékelési részszempont a teljes rendszer kiépítésére vonatkozó átalányár volt, amely a szerződésmódosítás következtében szintén változatlan marad. A hűtéstechnológiai rendszer egyes elemeire tett megajánlásokat a Megrendelő a közbeszerzési eljárás keretében nem értékelte.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 834700000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 834700000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben