Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:24802/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 3300 Eger, Knézich K. utca 1.H1., H2., H3., valamint H4. Hotel épületegyüttes
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HUNOR-STONE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62162294
Postai cím: Széchenyi út 27-29.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kapuszta Mihály
Telefon: +36 703324190
E-mail: kapuszta.mihaly@mfkh.hu
Fax: +36 36412459
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mfkh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hotel épületekben kórtermi vizesblokk kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001080432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet H1; H2; H3; H4 Hotel épületeiben kórtermi vizesblokk kialakítása
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Knézich Károly u. 1 szám alatti H1, H2, H3, valamint H4 épületek (a továbbiakban: Hotel épületek) fekvő osztályain található kórtermekben összesen 84 db fürdőszoba kialakítása, melynek össz alapterülete 458,64 m2. Egy légtérben kerül kialakításra a zuhanyzó és WC. Az átalakítási munkákat a jogszabályoknak, legmagasabb műszaki/szakmai követelményeknek megfelelő minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak Európai Uniós CE minőségű, vagy azzal egyenértékű megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük. Az építési terület csak gyalogosan közelíthető meg. Az épület körüli terület és az építési terület között, az anyagmozgatás kézzel oldható meg, liftek használatával.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 167884080 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hotel épületekben kórtermi vizesblokk kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111100-9
45111213-4
45262650-2
45331210-1
45332400-7
45421131-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
3300 Eger, Knézich K. utca 1.H1., H2., H3., valamint H4. Hotel épületegyüttes
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Knézich Károly u. 1 szám alatti H1, H2, H3, valamint H4 épületek (a továbbiakban: Hotel épületek) fekvő osztályain található kórtermekben összesen 84 db fürdőszoba kialakítása, melynek össz alapterülete 458,64 m2.
1. Gipszkartonfal építése 10 cm vastag fémváz szerkezetre kőzetgyapot hőszigeteléssel16m²
2. Ajtó beépítése acél tokos alapvázolt 100 / 205. 1 db
3. Szerelvények lebontásai: WC, mosdó, kapcsolók, konektor, 50*40 cm-es tükör, polc, papírtörlő, lámpatest. 10 db
4. Gipszkartonfal bandázsolása D3. 26 m²
5. Oldalfal és mennyezet glettelései kívül és belül. 30 m²
6. Oldalfal és mennyezet festése 2x díszperziós festékkel. 21 m²
7. Oldalfal burkolat leverése. 4,5 m²
8. Oldalfal burkolása 20 x 25 -ös világos színű lapokkal. 22 m²
9. Lábazat készítése holkeres kialakítással. 3,7 m
10. Mélyalapozás aljzatra és oldalfalra. 28 m²
11. Folyékonyfólia hajlaterősítő szalaggal vízzárózása. 28 m²
12. Aljzat burkolása 30 x 30 30 x 30 - as csúszásmentes gress lappal. 6 m²
13. Nyomó vízvezeték kiépítése hideg és meleg víznek, falvésésekkel 20 m Ø16 5 rétegű csőből idomokkal külső polifoam szigeteléssel, véséssel helyreállításával. 20 m
14. Lefolyó vezetékek kiépítései oldalfalakon, mosdó és 80*80 cm-es zuhanytálca 50 Ø. 8 fm
15. Vezetékeknek sarokban dobozolás készítése gipszkartonból. 3 m
16. WC elhelyezései öblítő tartállyal, sarokszelep kiállással, papírtartóval és WC kefével. 1 db
17. Mosdó elhelyezései 55 cm -es szifonnal, 2 db sarokszeleppel, csapteleppel és 50*40 cm-es tükörrel. 2 db
18. Épített 80*80cm-es zuhanytálca beépítése leejtéssel, gégecsőves zuhanyrózsával. 1 db
19. Kapaszkodók felfúrásai WC- hez és zuhanyzóhoz. 4 db
20. Villanyszerelés: vezeték kiépítése 3 x 1,5 mm LED lámpához, 1 db kapcsolóhoz, 1 db dugalj, 1 db szellőző ventilátor és 1 db lápatest elhelyezései. 1 db
21. Sitt lehordása és elszállításai. 1 db
22. Strangok kiépítései, 3 födém áttörésen keresztül levezetve gerinc Ø125 KG PVC csővel. 1 db
A felsorolt feladatok egy fürdőszoba kialakítása során elvégzendő tevékenységeket foglalja magában. A 84 db fürdőszoba kialakítása során is ezen tevékenységeket szükséges elvégezni. Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a műszaki leírás részeként kiadott árazatlan költségvetés benyújtásával meg kell adnia 1 db fürdőszoba kialakításának nettó ellenértékét, valamint a teljes mennyiség, 84 db fürdőszoba kialakításának nettó ellenértékét. Ajánlatkérő a teljes, 84 db fürdőszoba kialakításának nettó ellenértékét fogja értékelni.
AT a szerz.szerinti munkálatokat hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni.AT a munkavégzés során csak a vonatkozó jsz-nek megfelelő teljesítménynyilatkozattal rendelkező, új, hiány- és hibamentes, a jsz-nek, szabványoknak, mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel.
A közbesz. tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében ajánlatkérő (továbbiakban: AK)jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD)meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget AK-nek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. AT kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást AK tényszerűen megindokolja. AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson felül megajánlott többlet-jótállás időtartama hónapban megadva (min.0 hónap- max.60hónap) 10
2 Az M.1. alkalmassági követelményként megajánlott szakember minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min.0 hónap-max.36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegűajánlatiár tartalékker nélkül (nettóHUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Helyszíni bejárás: 2019. augusztus 28. (szerda) 10:00 óra, Helyszín: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, 3300 Eger, Knézich K. utca 1. 1. Hotel épületegyüttes.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16028 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hotel épületekben kórtermi vizesblokk kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HUNOR-STONE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21640942
Postai cím: Fadrusz János Utca 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: hunorstone@gmail.com
Telefon: +36 705946366
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26310567210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 190581720
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 167884080
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - gépészeti munkák végzése
- burkoló és festő munkák végzése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22448185
Postai cím: Adria Sétány 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408242

Hivatalos név: "DUNABAU 777" Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43337037
Postai cím: József Körút 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13018571242

Hivatalos név: Norogáz Építési És Épületgépészeti Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95807830
Postai cím: Blaha Lujza Utca 50. 1/3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25885079211

Hivatalos név: HUNOR-STONE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21640942
Postai cím: Fadrusz János Utca 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26310567210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges