Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2481/2019
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szenczi Erika
Telefon: +36 13273459
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MÁK épületeiben üzemeltetés, karbantartás, javítás
Hivatkozási szám: EKR001090682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A felhívás II.1.1. és II.2.1. pontjaiban az eljárás tárgya karakterkorlát okán került röviden feltüntetésre. Az eljárás tárgya: Magyar Államkincstár épületgépészeti, lég- és klímatechnikai, épületvillamossági, épületfelügyeleti berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása és javítása
1. rész: Kelet-Magyarországi ingatlanok
2. rész: Nyugat-Magyarországi ingatlanok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 001415 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 000731
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. §-a szerint.
Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:
18. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 e-mail: eszker@eszker.eu.
19. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berei Szandra, lajstromszáma: 01031.
21. Ajánlatkérő konzulátciót nem, de helyszíni bejárást tart, melynek helyszínei és időpontjai: (karakterkorlát miatt jelen felhívásban nem kerül részletezésre
Az ajánlati felhívás TED-en történő megjelenésének napját követő 2. és 3. hét munkanapjain a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki leírás melléklete) részletezettek szerint.
22. Nyertes ajánlattevő legkésőbb szerződéskötésre rendelkezzen legalább káronként 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint összegű, évenként 150.000.000 Ft, azaz százötvenmillió forint összegű épületüzemeltetői, karbantartási, javítási munkák ellátása során vagy el nem látása miatti károk fedezetére vonatkozó felelősségbiztosítással, mely biztosítás hatályát a szerződés megszűnéséig fenntartja. A felelősségbiztosításról szóló okiratot nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötéskor bemutatni és annak másolati példányát Ajánlatkérő részére átadni. A felelősségbiztosítás több rész esetében is felhasználható.
Kiegészítés a felhívás II.2) 5. pontjához (mindkét rész esetében): Az ajánlati ár az alábbi bontásban kerül értékelésre:
1.1. Üzemeltetési, karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/36 hónap) – Súlyszám: 60
1.2. Eseti feladatok rezsióra díja (nettó Ft/óra) – Súlyszám: 18
1.3.1.Új objektumok esetében a gondnoki tevékenység, épület üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/hónap) – Súlyszám: 2
1.3.2.Új objektumok esetében a fűtés, gázellátás karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) – Súlyszám: 2
1.3.3.Új objektumok esetében a hűtés, légtechnika karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) – Súlyszám: 2
1.3.4.Új objektumok esetében a víz, csatorna, épületfelügyelet karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) – Súlyszám: 2
1.3.5.Új objektumok esetében a kapuk, nyílászárók, ajtók, sorompók, hidraulikus hulladékprés karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) – Súlyszám: 2
1.3.6.Új objektumok esetében az épületvillamossági karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) – Súlyszám: 2
Helyesen:
A Kbt. 148. §-a szerint.
Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:
18. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 e-mail: eszker@eszker.eu.
19. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berei Szandra, lajstromszáma: 01031.
21. Ajánlatkérő konzulátciót nem, de helyszíni bejárást tart, melynek helyszínei és időpontjai: (karakterkorlát miatt jelen felhívásban nem kerül részletezésre
Az ajánlati felhívás TED-en történő megjelenésének napját követő 2. és 3. hét munkanapjain a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki leírás melléklete) részletezettek szerint.
22. Nyertes ajánlattevő legkésőbb szerződéskötésre rendelkezzen legalább káronként 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint összegű, évenként 150.000.000 Ft, azaz százötvenmillió forint összegű épületüzemeltetői, karbantartási, javítási munkák ellátása során vagy el nem látása miatti károk fedezetére vonatkozó felelősségbiztosítással, mely biztosítás hatályát a szerződés megszűnéséig fenntartja. A felelősségbiztosításról szóló okiratot nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötéskor bemutatni és annak másolati példányát Ajánlatkérő részére átadni. A felelősségbiztosítás több rész esetében is felhasználható.
Kiegészítés a felhívás II.2) 5. pontjához (mindkét rész esetében): Az ajánlati ár az alábbi bontásban kerül értékelésre:
1.1. Üzemeltetési, karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/36 hónap) – Súlyszám: 60
1.2. Eseti feladatok rezsióra díja (nettó Ft/óra) – Súlyszám: 18
1.3.1.Új objektumok esetében a gondnoki tevékenység, épület üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/hónap) – Súlyszám: 2
1.3.2.Új objektumok esetében a fűtés, gázellátás karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) – Súlyszám: 2
1.3.3.Új objektumok esetében a hűtés, légtechnika karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) – Súlyszám: 2
1.3.4.Új objektumok esetében a víz, csatorna, épületfelügyelet karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) – Súlyszám: 2
1.3.5.Új objektumok esetében a kapuk, nyílászárók, ajtók, sorompók, hidraulikus hulladékprés karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) – Súlyszám: 2
1.3.6.Új objektumok esetében az épületvillamossági karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/hónap) – Súlyszám: 2
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ