Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:24835/2019
CPV Kód:45221200-4
Ajánlatkérő:Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:West Hungária Bau Kft.;Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22675
Postai cím: Lövőház utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
Telefon: +36 309424178
E-mail: halmai.zoltan@szellkapu.hu
Fax: +36 17002423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szellkapu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szellkapu.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezési munkálataira.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221200-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezési munkáltaira
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112700-2
További tárgyak:45223210-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti
létesítmények kivitelezése építési beruházás keretében.
A területen a jelenlegi terepszint alatt még esetlegesen meglévő műtárgyak/építmény maradványok
bontása, kétszintes
mélygarázs építése 500 személygépkocsi férőhellyel, rekreációs városi park, vendéglátó ipari
egységek, a hozzájuk tartozó
infrastruktúra és kiszolgáló létesítmények létrehozása, valamint a fény utca, ingatlannal határos
szakaszának áthelyezése és
lesüllyesztése, az alábbiak szerint:
Mélygarázs:
Feladat: Kom plett kivitelezés tervdokumentáció alapján
- hasznos (nettó) alapterület: 17 755 m2;
- szintszám: 2;
- rendeltetés: pa rkoló, kézi autómosó, elektromos autótöltő, kiszolgáló iroda;
- az épület monolit vasbeton vázszerkezettel készül, befoglaló mérete 110*100 m, alapozása vízzáró
vasbeton lemezlap és
vízzáró résfal A kivitelezési munka magában foglalja az épület épületgépészeti, épületvillamossági,
biztonságtechnikai, parkolás
3
technológiai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, parkolók, elektromos autótöltő
állomások, valamint autómosó
kialakítását.
Térfelszín feletti épületek:
Feladat: Komplett kivitelezé s kivitelezési tervdokumentáció alapján
- összes hasznos (nettó) alapterület: 2030,56 m2;
- rendeltetés: vendéglátó (2 kávézó), kiszolgáló, kö zlekedő;
- Az 1 és 2 szintes építmények tartószerkezete részint helybe n készülő monolit, vasbeton, illetve
acélváz, melyek részben a
mélygarázs födémére terhelnek külön alapozás nélkül, részben talpgerendákkal összekapcsolt,
vasbeton pontalapokra. A kávézók
belső kialakítása a később kiválasztott bérlő feladata.
Park:
Felada t: Komplett kivitelezés kivitelezési tervdokumentáció alapján
- közműellátás biztosítása, durva tereprendezés és termőföld feltölt és, parképítés, burkolt
területek kialakítása, park körüli
úthálózat felújítása, közvilágítás kiépítése, térbútorozás telepítése. Nem része a növényzet, a
játszóeszközök, valamint az
öntözőrendszer szállítása és telepítése.
- a park és környezetének teljes terület e: 39 274 m²;
- a park biológiailag aktív, nettó alapterülete: 25 000 m 2;
- burkolt felületek, vagy épületekkel takart felületek nettó alapterülete: 14 100 m2;
- vízjáték nettó alapterülete: 174 m2;
Mamut Bevásárlóközpont felőli határán húzódó vegyes szerkezetű acél/vasbeton építmény
Feladat: Az építmény szerkezetének, járófelületeinek, korlátainak komplett kivitelezése terv
dokumentáció alapján.
- hasznos (nettó) alapterület: 2063,7 m2;
- szintszám: 4 szint;
- rendeltetés: közlek edés, kilátó;
- az építmény HEA, HEB és IPE sz elvényekből álló acélvázas szerkezet (340 tonna acél), befoglaló
mérete 228,5*6,5 m,
legnagyobb magassága a terepszinthez képest 18,60 m.
Műtárgyak:
Fény utcai műtárgy:
- 100,61 m hosszú ( 75,61 m zárt, 25,0 m nyitott) monolit vasbeton közúti aluljáró műtárgy építése, az
útpálya átépítése, illetve
építése. A meglévő 6,00 m széles burkolat helyett 7,00 m széles útpálya tervezett. Az útpálya a Fény
utca 16 számú ház, és a
Kis Rókus utca közötti szakaszon meglévő tengelyéből kimozdul a Margit körút felé. A Fény utcára
merőleges, felszíni gyalogos
átkelőhely után szintsüllyesztés készül ~31 m hosszú szakaszon.
Margit krt.-i kijárati műtárgy:
- Monolit vasbeton garázskijár at építése;
- Hossza: 68,05 m;
- Vasbeton szerkezet nettó térfogata: 465 m3;
Munkatér határolás, szivárgó rendszerek:
4
- A munkatér határolás vízzáró 60 cm vast agságú, 2417 m3 kiterjedésű résfal a garázskontúrnál
nagyobb területen. Körben a
vízzárási kontúr mellett, kívülről mélyszivárgó épül, az áramló vizek kezelésére és a visszaduzzasztás
megakadályozására. A
mélygarázs üzemi víztelenítését az alaplemez alá beépített paplanszivárgóval és drén hálózattal kell
biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/07/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 140 - 287034

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése munkálataira.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Múzeum utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 10598934563 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2019. december 4.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221200-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221200-4
További tárgyak:45112700-2
45223210-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti
létesítmények kivitelezése építési beruházás keretében.
A területen a jelenlegi terepszint alatt még esetlegesen meglévő műtárgyak/építmény maradványok
bontása, kétszintes
mélygarázs építése 500 személygépkocsi férőhellyel, rekreációs városi park, vendéglátó ipari
egységek, a hozzájuk tartozó
7
infrastruktúra és kiszolgáló létesítmények létrehozása, valamint a fény utca, ingatlannal határos
szakaszának áthelyezése és
lesüllyesztése, az alábbiak szerint:
Mélygarázs:
Feladat: Kom plett kivitelezés tervdokumentáció alapján
- hasznos (nettó) alapterület: 17 755 m2;
- szintszám: 2;
- rendeltetés: pa rkoló, kézi autómosó, elektromos autótöltő, kiszolgáló iroda;
- az épület monolit vasbeton vázszerkezettel készül, befoglaló mérete 110*100 m, alapozása vízzáró
vasbeton lemezlap és
vízzáró résfal A kivitelezési munka magában foglalja az épület épületgépészeti, épületvillamossági,
biztonságtechnikai, parkolás
technológiai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, parkolók, elektromos autótöltő
állomások, valamint autómosó
kialakítását.
Térfelszín feletti épületek:
Feladat: Komplett kivitelezé s kivitelezési tervdokumentáció alapján
- összes hasznos (nettó) alapterület: 2030,56 m2;
- rendeltetés: vendéglátó (2 kávézó), kiszolgáló, kö zlekedő;
- Az 1 és 2 szintes építmények tartószerkezete részint helybe n készülő monolit, vasbeton, illetve
acélváz, melyek részben a
mélygarázs födémére terhelnek külön alapozás nélkül, részben talpgerendákkal összekapcsolt,
vasbeton pontalapokra. A kávézók
belső kialakítása a később kiválasztott bérlő feladata.
Park:
Felada t: Komplett kivitelezés kivitelezési tervdokumentáció alapján
- közműellátás biztosítása, durva tereprendezés és termőföld feltölt és, parképítés, burkolt
területek kialakítása, park körüli
úthálózat felújítása, közvilágítás kiépítése, térbútorozás telepítése. Nem része a növényzet, a
játszóeszközök, valamint az
öntözőrendszer szállítása és telepítése.
- a park és környezetének teljes terület e: 39 274 m²;
- a park biológiailag aktív, nettó alapterülete: 25 000 m 2;
- burkolt felületek, vagy épületekkel takart felületek nettó alapterülete: 14 100 m2;
- vízjáték nettó alapterülete: 174 m2;
Mamut Bevásárlóközpont felőli határán húzódó vegyes szerkezetű acél/vasbeton építmény
Feladat: Az építmény szerkezetének, járófelületeinek, korlátainak komplett kivitelezése terv
dokumentáció alapján.
- hasznos (nettó) alapterület: 2063,7 m2;
- szintszám: 4 szint;
- rendeltetés: közlek edés, kilátó;
- az építmény HEA, HEB és IPE sz elvényekből álló acélvázas szerkezet (340 tonna acél), befoglaló
mérete 228,5*6,5 m,
legnagyobb magassága a terepszinthez képest 18,60 m.
Műtárgyak:
Fény utcai műtárgy:
8
- 100,61 m hosszú ( 75,61 m zárt, 25,0 m nyitott) monolit vasbeton közúti aluljáró műtárgy építése, az
útpálya átépítése, illetve
építése. A meglévő 6,00 m széles burkolat helyett 7,00 m széles útpálya tervezett. Az útpálya a Fény
utca 16 számú ház, és a
Kis Rókus utca közötti szakaszon meglévő tengelyéből kimozdul a Margit körút felé. A Fény utcára
merőleges, felszíni gyalogos
átkelőhely után szintsüllyesztés készül ~31 m hosszú szakaszon.
Margit krt.-i kijárati műtárgy:
- Monolit vasbeton garázskijár at építése;
- Hossza: 68,05 m;
- Vasbeton szerkezet nettó térfogata: 465 m3;
Munkatér határolás, szivárgó rendszerek:
- A munkatér határolás vízzáró 60 cm vast agságú, 2417 m3 kiterjedésű résfal a garázskontúrnál
nagyobb területen. Körben a
vízzárási kontúr mellett, kívülről mélyszivárgó épül, az áramló vizek kezelésére és a visszaduzzasztás
megakadályozására. A
mélygarázs üzemi víztelenítését az alaplemez alá beépített paplanszivárgóval és drén hálózattal kell
biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/07/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11145780886
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Múzeum utca 9. 3/16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés VIII) 1. pontja
X. fejezet 1-2) pont
XIII-XIV. pont
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdés
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11022780886‬ Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11145780886 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben