Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:24866/2019
CPV Kód:45315300-1
Ajánlatkérő:ELMÜ Hálózati Kft
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: ELMÜ Hálózati Kft
Nemzeti azonosítószám: AK15890
Postai cím: Váci út 72-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési igazgatóság
Telefon: +36 12382220
E-mail: eldsobesz@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari, káreseti helyreállítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45315300-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Észak-budai Régió 1. területen II. EL-LRC-ÉB1 részajánlati területeit
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari, káreseti helyreállítása” tárgyban megkötött szerződés Észak-budai Régió 1. területen II. EL-LRC-ÉB1 részajánlati területei
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 001270

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Észak-budai Régió 1. területen II. EL-LRC-ÉB1 részajánlati területe
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kunigunda u. 74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 108697377 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő a szerződésmódosításban foglaltakkal egyetért.
A szerződés módosításának időpontja: 2019. november 30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45315300-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231400-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari, káreseti helyreállítása” tárgyban megkötött szerződés Észak-budai Régió 1. területen II. EL-LRC-ÉB1 részajánlati területe
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 108697377
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kunigunda u. 74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2018. november hó 12. napján „Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari, káreseti helyreállítása” tárgyban megkötött szerződés Észak-budai Régió 1. területen II. EL-LRC-ÉB1 részajánlati területeit érintően a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára, illetve a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel a (2) bekezdésben szabályozott, jelen szerződésben részletezett esetkörök fennállására tekintettel a Felek közös megegyezéssel a következők szerint módosítják:
1. Felek rögzítik, hogy a fent megjelölt szerződés hivatkozott részajánlati területének tárgyában a szerződésben foglalt részhatáridők módosítása vált szükségességé a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel a (2) bekezdésben szabályozott, jelen szerződésben részletezett esetkörök fennállására tekintettel. A részvételi dokumentációban rögzítetteknek megfelelően a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a rész, illetve végteljesítési határidők csúszása okán, jelen esetben az alábbi indok alapján:
- az üzembiztonság miatti kikapcsolások vagy kényszer-üzemállapotok miatt bekövetkező késedelem, hasonlóan az üzemzavarhoz,
- a tartalékkeret felhasználásának szabályait részletező fejezetben rögzített körülmények fellépése (pl. ha a Megrendelő módosítja a kiviteli tervet).
2. Felek rögzítik, miszerint Megrendelők, mint Ajánlatkérő a szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás során kiadott Közbeszerzési dokumentáció 5.7. pontjában előzetesen rendelkezett a jelen módosítással érintett Szerződés teljesítését potenciálisan befolyásolható körülményekről, így többek között a kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzése tekintetében bekövetkező szállítói késedelem lehetőségéről, amelynek tényét Vállalkozó az ajánlatának benyújtásával elismert és azt tudomásul vette. Ezen eshetőségre Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakat rendelik alkalmazni.
Felek rögzítik annak tényét, hogy az adott részterületi feladat ellátásához kapcsolódó POMZ alállomás rekonstrukciójának késedelem miatt 210 napos csúszást szenvedett, melynek megfelelően Megrendelő 2019.01.30. napja helyett 2019.08.30. napján tudta Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a szükséges munkaterületet.
Felek a fentiekben körülírtak alapján megállapodnak abban és rögzítik, hogy a megrendelői késedelem (mindösszesen 210 nap) és vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja, egyúttal a jelen megállapodás 1. pontjában hivatkozott Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a jelen megállapodásban foglaltak szerint közös akarattal és elhatározással módosítják.
A fent leírtak okán a villamos kivitelezés I. üteme 210 nappal tolódik, azaz 2019.11.30. napjáról 2020.06.30. napjára módosul.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelők, mint Ajánlatkérő a szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás során kiadott Közbeszerzési dokumentáció 5.7. pontjában előzetesen rendelkezett a jelen módosítással érintett Szerződés teljesítését potenciálisan befolyásolható körülményekről, így többek között a kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzése tekintetében bekövetkező szállítói késedelem lehetőségéről, amelynek tényét Vállalkozó az ajánlatának benyújtásával elismert és azt tudomásul vette. Ezen eshetőségre Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakat rendelik alkalmazni.
Felek rögzítik annak tényét, hogy az adott részterületi feladat ellátásához kapcsolódó POMZ alállomás rekonstrukciójának késedelem miatt 210 napos csúszást szenvedett, melynek megfelelően Megrendelő 2019.01.30. napja helyett 2019.08.30. napján tudta Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a szükséges munkaterületet.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 108697377 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 108697377 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben