Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2487/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Kenderes Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Városháza: 5331 Kenderes, Szent István út 56., hrsz: 1148. 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322;Borház: 5331 Kenderes, József Attila út., hrsz: 56. 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322;5331 Kenderes, Szent István út 41,. hrsz: 1212/24. 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322;5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322 5331 Kenderes, Somogyi Béla utca 28., hrsz: 1484.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kenderes Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76574805
Postai cím: Szent István Út 56.
Város: Kenderes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5331
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gaszparjan Karen
Telefon: +36 59328109
E-mail: jegyzo@kenderes.hu
Fax: +36 59328251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kenderes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000091572019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000091572019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közösségi célt szolgáló épületek felújítása
Hivatkozási szám: EKR000091572019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Középületek felújítása 4 helyszínen, 4 részajánlattételi lehetőséggel.
I. rész: Városháza felújítása
Az épület felújítása a kivitelezési feladat: pince, falak, padló szigetelése, homlokzati vakolat javítása, homlokzati díszek felújítása, nyílászárók cseréje, felújítása, tetőszerkezet felújítása, statikai és faanyagvédelmi terv szerint, tetőcserép cseréje, kémények javítása, bontása, tisztítása, bádogos szerkezetek cseréje és javítása, közmű és gépészeti vezetékek felújítása, épületgépészeti rendszer felújítása és szükség szerinti új kialakítása, beltéri padló és falburkolatok kialakítása, cseréje, javítása, világítás cseréje, behatolás és vagyonvédelmi rendszerek kialakítása. Külső kerítés, támfal javítás. Elektromos tervfejezet szerinti munkák, épületvillamossági felújítás. Az épület belső festés-mázolása teljes körűen. Álmennyezet kialakítása. Bútorzat beszerzése. A fenti tevékenységek nem építési engedélyköteles tevékenységek.
II. rész: Borház felújítása
A kivitelezési feladat: Az épület teljes külső és belső felújítása, nyílászárók cseréje, tető szigetelése, járható lapostető kialakítása, szükséges elektromos felújítás valamint kerítés építése. A fenti tevékenységek nem építési engedélyköteles tevékenységek. A borház ~ 35 m2 területű szintenként, 3 szinten, pinceszint, magasföldszint, járható tetőszint.
III. rész: Református Iskola épületének felújítási munkálatai
Az épület teljes körű felújítása: pincetömedékelés, földszinti falak, padló víz szigetelése, homlokzati vakolat, homlokzati díszek felújítása, külső és belső nyílászárók cseréje, felújítása, tetőszerkezet felújítása, statikai és faanyagvédelmi terv szerint, tetőcserép cseréje, bádogos szerkezetek cseréje, közmű és gépészeti vezetékek felújítása, épületgépészeti rendszer felújítása, fűtési rendszer felújítása, megújuló energia hasznosítása, épület környezetének parkosítása, zöldterületi karbantartása. Parkoló építése, kerítés építése és felújítása, épületvillamossági felújítások. Homlokzat szigetelése. Az épületben a földszinti tantermekben multifunkciós termek (előadás, kézműves, hagyományőrző, tánc stb. foglalkozásokra alkalmas) kialakítása, valamint egy kétnemű vizesblokk kialakítása is a feladat. Az emeleten a 6-8 férőhelyes, emeletes ágyakkal kialakított háló helyiségek kerülnek létesítésre, amelyek mindegyikéhez saját vizesblokkot kell kialakítani. Az emeleten kap helyet egy teakonyha is. A tetőtérben a padlástérből lehatárolva kerül elhelyezésre a gépészeti helyiség. A homlokzat hőszigetelést kap, amely során az eredetileg vakolattal képzett homlokzati díszek kéregerősített formahabosított elemekkel lesznek visszaállítva a szigetelés felett. A fenti tevékenységek nem építési engedélyköteles tevékenységek. Épület földszint 300 m2, emelet: 289,86 m2 alapterületű.
IV. rész: Pádár ház felújítása
Kivitelezési feladat: Az épület teljes körű felújítása: földszinti padló víz szigetelése, homlokzati vakolat, homlokzati díszek felújítása, külső és belső nyílászárók cseréje, felújítása, tetőszerkezet felújítása statikai és faanyagvédelmi terv szerint, tetőcserép cseréje, bádogos szerkezetek cseréje, közmű és gépészeti vezetékek felújítása, épületgépészeti rendszer felújítása, fűtési rendszer felújítása, megújuló energia hasznosítása, épület környezetének parkosítása, utcafronti telekrész zöldterületi karbantartása. Az épületben 3 db szolgálati lakás kerül kialakításra a modern kor szellemének megfelelően, a homlokzatok eredeti állapotának visszaállításával. A fenti tevékenységek nem építési engedélyköteles tevékenységek. Kerítés és belső parkoló építése. Földszint alapterülete: 354 m2.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Városháza felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45320000-6
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Városháza: 5331 Kenderes, Szent István út 56., hrsz: 1148.
5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fedélszék-fafödém javítása: önálló szakvélemény alapján szükséges a fafödémek javítása és új kialakítása kb. 73 m2-en, 330 m2 nútolt deszkaborítás. Padlóburkolatok, lépcsők: az épület működő, meglévő lépcsőinek gress-lapos borításának elbontása és a műkő lépcső felújítása (összes javítás és csere: kb. 260 m2), korlátok. kapaszkodók felszerelése (52 m2). Az épületen belül új tölgyfa parketták lehelyezése, a földszinti, emeleti közlekedőkben a gress lap burkolat elbontását követően siklósi tömött mészkő kőburkolat lehelyezése. WC blokkok felújítása, gress lapos padlózattal. Pincehelyiségekben gresslapos burkolat kialakítása. Melegburkolás: kb. 870 m2, hidegburkolás kb. 200 m2 különböző típusokban, anyagokkal. Falburkolat: a folyosók lambériáinak elbontása, helyette tölgyfa lekerekített támaszkodók kialakítása parafa háttérrel.
Álmennyezet kialakítása: Házasságkötő terem álmennyezetének kialakítása, szabályozható ledes világítással, 75 m2. Homlokzat: az épület külső homlokzati javítása, bádogozással, esőcsatornák szükség szerinti javításával és külső szilikát alapú festéssel. Homlokzatfestés 1010 m2-en. Nyílászárók: az épület főként beltéri ajtainak és nyílászáróinak cseréje és felújítása: összesen 38 ajtó és 2 ablak. Horgonyzott acél bukóablakok cseréje, szellőzőrácsok cseréje: 18 bukóablak, 18 szellőzőrács felszerelése, 10 acélajtó cseréje. Épületüvegezés: beltéri üvegezett ajtók 4 mm vastag síküvegezést kapnak, valamint cserélni szükséges a pincelejáróknál savmaratott üvegezésre: 3 m2.
Ereszcsatornák javítása, vápajavítás: 215 fm, csatorna, 50 fm vápa. Szigetelések: emeleti terasz szigetelése. Hangszigetelés: 64 m2. A pinceszint szigetelése 725 m2. Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés készítése, külső-belső oldalon: külső oldalon: 269 m2, belső oldalon: 87,5 m2, légpórusos vakolat: 790 m2, bitumenes vastaglemez: 152 m2. Tetőfedés: tető héjazat teljes cseréje. Tetőlécek gombaölő és lángmentesítő anyagokkal történő bevonása szükséges. Tetőfedés: 620 m2. Festés-mázolás: fő helyiségekben diszperziós belső falfestés készül, kb 1620 m2-en. Vizes helyiségekben mészfestés szükséges. Nyílászárók lenolajkenzés alapozást követően kétrétegű fedőmázolást kapnak 237 m2. A pincehelyiség vakolata leverésre kerül és helyette natúr dörzsölt felületű téglafelület készül. Parketta csiszolása és kezelése 435 m2-en. Kovácsoltvas díszrács festése kb. 3 m2-en. Kémények: kémények elbontása, fedése (5 m2), megmaradók javítása, tisztítása. Kerítés, támfal: falazott kerítésszakaszok vakolatának javítása, majd a kerítés újrafestése. Tűzjelzőrendszer kialakítása: 20 hangjelző, 37 db füstérzékelő, 3 kézi jelző, 38 érzékelő aljzat. Lámpatestek cseréje, újak felszerelése: 236 db, költségvetés szerinti típusok, beltéri, 45 db biztonsági világítás. Installációs készülékek szerelése, süllyesztve szerelt kapcsolók és csatlakozóaljzatok szerelése, falra szerelt aljzatok szerelése: 113 db kapcsoló, 155 db aljzat . Villámvédelem és földelés kialakítása az épületen (130 fm). akadálymentes WC-be WC- és Nővérhívó berendezés kialakítása: 2 db. Behatolásjelző rendszer kialakítása 18 mozgásérzékelő rendszer, 5 nyitásérzékelő rendszer kialakítása. Biztonsági videóberendezés kialakítása, 5 db. beltéri kamera, 4 darab kültéri kamera. Használati melegvíz kialakítása, belső vízhálózat cseréje, javítása: ivóvízvezeték: 120 m, lefolyócső: 290 m. Épületben irodai bútorzat beszerzése. Bontási feladatok elvégzése: vakolat: 990 m2, eresz, lécezés: 770 m2. További információ a dokumentációban és a tervekben, árazatlan költségvetésekben található. IT rendszer: 3600 fm. CATV szerelés: 150 fm vezeték.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmasság körében előírt szakember többlet gyakorlatának mértéke (0-60 hónap) 2
2 Többlet jótállás vállalásának ideje (0-24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Kivitelezés nettó ára (HUF) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
FAKSZ: Monokiné Székely Zsuzsanna, 00780 kozbesztanacsadas@gmail.com. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő árazott költségvetést nem nyújt be, a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján. Kiegészítő információk karakterkorlát miatt a felhívásban és a dokumentációban találhatóak. Az ár átalányár!

II.2.1) Elnevezés: Borház felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Borház: 5331 Kenderes, József Attila út., hrsz: 56. 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Nyílászárók: Homlokzati nyílászáró csere: hőhidas szerkezetű, kültéri jellegű acél nyílászárók kerülnek beépítésre. Ajtók és ablakok egyaránt: 4 ablak, 3 ajtó.
2. Tetőszerkezet felújítása: A jelenlegi 3-4 cm betonfelület felvésése, az alatta lévő bitumenes szigetelés felszedése a kivitelezési feladat. A vasbeton födém felületi hibáit szükséges kijavítani. A lejtések kialakításánál figyelni kell, hogy az eredeti „folyóka” rendszer továbbra is működjön. Mintegy 20 m2-en.
3. Kültéri kivitelű lámpák, kapcsolók és dugaszoló aljzatok felszerelése az épületen kívül. 3 db. kamera telepítése. 3 belső és 1 külső lámpa felszerelése.3 db. dugaszoló aljzat felszerelése. Mérőhely kialakítása.
4. Padlóburkolat: csúszásmentes műgyanta padlóburkolat kialakítása a feladat. Pinceburkolat 20 m2-en. Padlóburkolat: 60 m2-en, oszlopburkolat 40 m2-en.
5. Falburkolat: belül lélegző felújító vakolatot szükséges felhordani, kívül szilikátbázisú alap és színvakolat készüljön, fehér színben. 140 m2-en. Vakolás 140 m2.
6. Statika: statikai helyreállítás szükséges az épület állagmegóvása érdekében. Tégla szerkezetek helyreállítása, újrahabarcsolás, új fugázás, kb. 85 m2-en. Monolit vasbeton födém helyreállítása a monolit vasbeton hájszerkezetek helyreállítása, korróziómentesítése, kb. 120 m2-en. Korlát szerkezet rögzítése, új korlát kialakítása az erkélyszinten. Lépcsőszerkezet kialakítása a felső szinthez.
7. Kerítés felújítása: 268 m2 kerítés felújítása költségvetés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az alkalmasság körében előírt szakember többlet gyakorlatának mértéke (0-60 hónap) 2
2 többlet jótállás vállalásának ideje (0-24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A kivitelezés nettó ára (HUF) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
FAKSZ: Monokiné Székely Zsuzsanna, 00780 kozbesztanacsadas@gmail.com. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő árazott költségvetést nem nyújt be, a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján. Kiegészítő információk karakterkorlát miatt a felhívásban és a dokumentációban találhatóak. Az ár átalányár!

II.2.1) Elnevezés: Református Iskola épületének felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45261400-8
45432000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5331 Kenderes, Szent István út 41,. hrsz: 1212/24. 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Utólagos vízszigetelés: Az utólagos vízszigetelési szakértői vélemény javaslata szerint, kb. 200 m2-en. Utólagos hő- és hangszigetelés 545 m2.: Új padlószerkezet készül, az új rétegekben pedig egyben talajnedvesség elleni szigetelés is kialakításra kerül, valamint 10 cm lépésálló hőszigetelés: betonaljzat: 580 m, vasalt beton aljzat: 280 m2.. A zárófödémre párafékező fólia és 20 cm ásványgyapot hőszigetelés kerüljön. Nyílászárócsere: A külső homlokzatokban lévő kapcsolt gerébtokos ablakokat és pallótokos ajtókat újragyártva új, hőszigetelő fanyílászárókra kell cserélni.A belső ajtók cseréje és új gyártása, valamint tervek szerinti felújítása: 40 db ajtó, 44 db ablak, 50 m könyöklő, párkány. 2 db kültéri ajtó cseréje. A gépészeti kiviteli tervekben jelölt helyeken a nyílászárókban légbeeresztőket kell elhelyezni. Tetőszerkezet felújítása: A meglévő tetőszerkezetet a faanyagvédelmi terv szerint kell felújítani. Tetőszerkezet felújítása 545 m2-en. Gépészeti-, elektromos felújítás: Az épületben központi fűtés kerül kialakításra, valamint a hálók és a földszinti nagy helyiségekben gépi hűtés létesül, gépészeti tervek szerinti munkálatokkal. Vizesblokkok kialakítása szükséges: 10 mosdó, 12 WC, 1 vizelde, 7 zuhanyzó, 1 mosogató és 1 falikút beszereléssel, hideg-melegvizes kialakítással, csövezéssel, szennyvízelvezetéssel. Használati melegvíz 1000 l-es kondenzációs gázkazánnal kerül kialakításra. A HMV tároló a padlástérben kialakításra kerülő gépészeti helyiségben kerül elhelyezésre. Szükséges elbontani valamennyi meglévő vizesblokkot az épületben. Fűtési és hűtési rendszerek kialakítása teljes épületben: 24 gázkonvektor leszerelés, 180 fm csővezeték bontás. 1 hőszivattyús rendszer kialakítása. Vizesblokkokban elszívásos gépi szellőzést kell kialakítani: 8 rendszer. Az elektromos berendezések felújítása során az épület új elektromos elosztószekrényt kap, a vezetékek újrahúzása szükséges a falakban (5800 fm) valamint a lámpatestek cseréje is a feladat részét képezik. Összesen 176 lámpatest, 32 db. kijáratmutató és biztonsági világítás. IT rendszer kialakítása, új RECK szekrény elhelyezésével, kábel szerelés, és csövezés, járulékos munkálataival, PV rendszer kialakítása. Padlóburkolatok, falburkolatok: csúszásmentes greslap burkolat kialakítása szükséges a vizes helyiségekben, greslap burkolat az általános helyeken, összes greslapburkolat: 430 m2, , valamint laminált parketta a szobákban: összes parketta: 532 m2., műkőburkolat: 95 m2, A vizesblokkokban csempe és vakolás, festés, egyéb helyiségekben simított vakolat és festés szükséges: összesen 3000 m2. Tűzjelzőrendszer kialakítása optikai füstérzékelővel (24 db.) és beltéri hangjelzővel (9 db.). Hőszivattyús rendszer kialakítása a gépészeti tervfejezet szerint, fűtés-hűtésre. A padlástér átalakítása a gépészeti helyiség kialakításával és az ehhez szükséges teherbírás kialakítása. Új válaszfalak kialakítása: 269 m2, álmennyezet: 904 m2. Kertrendezés: épület körüli térburkolat kialakítása, kültéri fitness eszközpark létesítése, valamint pihenőhelyek és szemétgyűjtők elhelyezése szükséges. 332 db. növény ültetése lista szerint. Bútorbeszerzés: 21 db. emeletes ágy, 2 db. ágykeret, 23 db. matrac, 7 db. étkezőasztal, 36 db. szék és 1 rendszer konyhaszekrény pulttal és felsőszekrénnyel, 2 db fiókkal, egy fiókos elemmel, 2 tálcás mosogatóval és csepegtetővel, 1 db pult alatti hűtőnek hellyel. Kerítésépítés 84,5 fm kerítés javítás és új építés összesen. Vakolás: vakolat leverés: 1530 m2, új vakolat készítése: 1490 m2. Pincetömedékelés: 156 m2.További információ a közbeszerzési dokumentációban és a terveken, árazatlan költségvetésekben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az alkalmasság körében előírt szakember többlet gyakorlatának mértéke (0-60 hónap) 2
2 többlet jótállás vállalásának ideje (0-24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: a kivitelezés nettó ára (HUF) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
FAKSZ: Monokiné Székely Zsuzsanna, 00780 kozbesztanacsadas@gmail.com. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő árazott költségvetést nem nyújt be, a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján. Kiegészítő információk karakterkorlát miatt a felhívásban és a dokumentációban találhatóak. Az ár átalányár!

II.2.1) Elnevezés: Pádár ház felújítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45320000-6
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322
5331 Kenderes, Somogyi Béla utca 28., hrsz: 1484.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az utólagos talajnedvesség elleni szigetelés: 500 m2.
Utólagos hőszigetelés: A helyiségek padlószerkezete mindenhol felbontásra kerül és a padlószintek egységesítésével új padlószerkezet készül, az új rétegekben pedig egyben talajnedvesség elleni szigetelés kerül, valamint 10 cm lépésálló hőszigetelés, majd erre az új padlóburkolatok. A zárófödémre párafékező fólia és 20 cm ásványgyapot hőszigetelés kerül a kivitelezés során. Födém szigetelés több rétegben: 500 m2. Vakolat leverés és új készítése több rétegben és típusban: 700 m2.
Homlokzati nyílászáró csere: A külső homlokzatokban lévő kapcsolt gerébtokos ablakokat és pallótokos ajtókat újragyártva új fanyílászárókra kell cserélni. A gépészeti műszaki leírás, és a gépészeti kiviteli tervekben jelölt helyeken a nyílászárókban légbeeresztőket kell elhelyezni. A homlokzatokon a fa szerkezetű nyílászárókat újra kell gyártani a belső szárnyüvegezést 2 rétegű hőszigetelt üvegezésre kell cserélni. 15 beltéri nyílászáró, 15 beltéri nyílászáró, 5 kültéri ajtó és 13 spaletta, 13 szalagfüggöny felszerelése, beszerelése, elhelyezése.
Tetőszerkezet felújítása: 750 m2 bontás, fólia és új tetőléc kialakítás, cserépfedés. A tetőfedés körszelet vágású cserépfedés lesz, vörös színben, a tetőn három tetőkibúvót kell létesíteni a megtartandó kibélelt kémények közelében.
Gépészeti-, elektromos felújítás: Az épület lakásai önálló fűtőberendezést kapnak, melyet gázüzemű falikazánokkal és új hőleadókkal kell biztosítani. Ezt a gépészeti kiviteli tervek rögzítik. Az elektromos berendezések felújítása során az épület új elektromos elosztószekrényt kap, a vezetékeket újrahúzzák a falakban, új lámpatestek kerülnek betervezésre.
Padlóburkolás: vizesblokkokban csúszásmentes greslap burkolat, az általános helyeken greslap burkolat, a szobákban laminált padló kerül kialakításra. A tornácon műkő burkolatot kell elhelyezni. Pinceburkolat készítése 70 m2. Parketta és laminált padló: 190 m2, gres: 200 m2, kültéri burkolás: 100 m2.
Falburkolás: vizesblokkokban 210 cm-ig csempeburkolat, hálóban szigetelő habarccsal ragasztva vakolat felületen, festéssel. Külső falakon szilikátbázisú alap- és színvakolat két színben. Álmennyezet kialakítása 400 m2-en. Belső festések: 1600 m2. Válaszfal építés: 204 m2.
Elektromos munkálatok: külső és belső világítás kialakítása, villámvédelem, távközlési rendszerek bevezetéséhez csövezés kialakítása, elektronikus behatolásjelző rendszer kialakítása. 94 db lámpatest, hozzá tartozó, 82 db dugaszoló aljzat. 3 darab szobatermosztát felszerelése és bekötése. IT (260 fm) és CATV kábelezés (280 fm) a lakásokban csatlakozókkal. 5700 m2 vezetékcsere, 115 fm védőcsövezés, 69 db kapcsoló,
Gépészeti munkálatok: kisnyomású vezetékek cseréje, mérőcsere, lakásonként egy kondenzációs fali kazán kialakítása, faláttörésekkel, csövezéssel. Ablak nélküli helyiségekbe fali elszívó ventilátor kialakítása, konyhai tűzhelyek részére páraelszívó berendezés kiépítése. Meglévő 12 darab konvektor leszerelése és helyette 16 darab lapradiátor felszerelése. 90 m közművezeték építés. 3 darab tűzhely kialakítás és bekötés. 310 m vezetékszigetelés, 240 m ivóvízvez.
Statika: eredeti homlokzat visszaállítása és megszűnő nyílások befalazása, valamint új nyílások nyitása. Tornác megsüllyedt, ennek javítása, aláfalazása, a tartógerendák részleges cseréje szükséges: 30 m. Függőeresz csatorna bontás és új építés: 100 m.
Kertészet: épület körüli térburkolat kialakítása, valamint pihenőhelyek és szemétgyűjtők elhelyezése szükséges. Faültetés és füvesítés műszaki leírás és terv szerint.
Bútorbeszerzés: beépített konyhabútor kialakítása lakásonként 1-1 darab. Parkoló és kerítés építése: 3 darab benti parkoló építése, térkőburkolattal. Kerítés építése: 45 m., járdabontás: 700 m2-en és új építése 200 m2, térkőburkolat 250 m2. További információ a közbeszerzési dokumentációban és a terveken, árazatlan költségvetésekben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az alkalmasság körében előírt szakember többlet gyakorlatának mértéke (0-60 hónap) 2
2 többlet jótállás vállalásának ideje (0-24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: a kivitelezés nettó ára (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
FAKSZ: Monokiné Székely Zsuzsanna, 00780 kozbesztanacsadas@gmail.com. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő árazott költségvetést nem nyújt be, a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján. Kiegészítő információk karakterkorlát miatt a csatolt felhívásban és a dokumentációban találhatóak. Az ár átalányár!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Valamely kizáró ok fennállása esetén a Kbt. 64. §-a szerint öntisztázásra kerülhet sor.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia, azzal a különbséggel, hogy a tényleges tulajdonos definíciója a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pontjában került megfogalmazásra. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot nem kötelező alkalmazni, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy az alvállalkozó vagy adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezet vonatkozásában sem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlatkérő a Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján kéri az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Igazolás: Ajánlattevő nyilatkozata az éves teljes árbevételről. Ha ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezeten keresztül felel meg jelen alkalmasságnak, akkor a nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezetnek kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a Kormányrendeletet 19. § (8) bekezdésére. Az árbevételnek részenként szükséges megfelelni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Megfelelőség: Legfeljebb három lezárt üzleti év összes teljes árbevétele minimum:
- I., III. rész tekintetében: nettó 100 millió forint
- II. rész tekintetében: nettó 8 millió forint
- IV. rész tekintetében: nettó 80 millió forint
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági pontok esetében: P/1.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (8), (9) valamint (11) bekezdéseire a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1 alkalmassági feltétel:
M.1. A Kormányrendelet 21. § (2) a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé számított öt év, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A referencia teljesíthető részteljesítésként is, azonban ennek a beruházás tárgyának leírásánál egyértelműen beazonosíthatónak kell lenni.
Igazolás módja: a Kormányrendelet 23. §-ban meghatározottak szerint, a másik fél által kiállított referenciaigazolás.
M/2 alkalmassági feltétel:
I. III, és IV rész tekintetében:
M.2. Kormányrendelet 21. § (2) b) pontja szerinti azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe:
- 1 fő építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakértelemnek (végzettség és gyakorlat) megfelelő építésvezető szakember megléte (MV-É).
Igazolás módja: szakember megnevezése nyilatkozati űrlapon, amennyiben van, kamarai elérési útvonala, rendelkezésre állási nyilatkozata. Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szakembert a kivitelezésbe bevonja. Önéletrajz saját kezű aláírással. Végzettséget igazoló okiratok másolata. Kamarai nyilvántartás nem feltétel. A gyakorlati időt az önéletrajzban szükséges bemutatni, havi bontásban. A 266/2013 Korm. rendelet szerint szükséges gyakorlati időn túli gyakorlat bírálati szempont, azonban mindkét gyakorlatot (az alkalmassághoz és a bírálati szemponthoz tartozó) be kell mutatni az önéletrajzban.

II. rész tekintetében:
M.2. Kormányrendelet 21. § (2) b) pontja szerinti azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe:
- 1 fő építésvezető bevonása a projektbe
Igazolás módja: szakember megnevezése nyilatkozati űrlapon, rendelkezésre állási nyilatkozata. Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szakembert a kivitelezésbe bevonja. Önéletrajz saját kezű aláírással. Végzettséget igazoló okiratok másolata. A gyakorlati időt az önéletrajzban szükséges bemutatni, havi bontásban. Az alkalmassághoz szükséges gyakorlati időn túli gyakorlat bírálati szempont.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1
Megfelelőség: I. III. és IV. rész tekintetében: 1 darab épületépítési, felújítási, átalakítási kivitelezés megléte, minimum 200 m2 alapterületű épületen. II. rész tekintetében: 1 darab épületépítési, felújítási, átalakítási kivitelezés megléte, minimum 20 m2 alapterületű épületen.
M/2.
Minimumkövetelmény az I, III és IV. részek tekintetében:
Megfelelőség: rendelkezzen ajánlattevő 1 fő szakemberrel, aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) 1. melléklet, IV. Felelős műszaki vezetés, 1. rész, 2 pontjában előírt „MV-É” felelős műszaki vezetői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek (végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel), akit a kivitelezésbe bevon.
Minimumkövetelmény a II. rész tekintetében:
Megfelelőség: rendelkezzen ajánlattevő 1 fő építésvezető szakemberrel, aki rendelkezik legalább középfokú építész végzettséggel és minimum 3 év (36 hónap) építésvezetői gyakorlattal.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági pontok esetében: M/1., M/2.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (8), (9) valamint (11) bekezdéseire a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában.
A megnevezett szakember a részek tekintetében megegyezhet, ha több részre is kíván ajánlatot adni ajánlattevő és a megajánlott szakember megfelel a kiírt alkalmassági feltételeknek.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely, az Ajánlatkérő részére korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: -
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, amelynek mértéke napi 100.000.- Ft, azaz százezer forint, de maximum a teljes nettó vállalkozási ár 5 %-a.
Ajánlattevő ajánlatában jótállást (garanciát) vállal, amelynek mértéke 36 hónap.
A jelen szerződésben rögzített együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség megszegésével a másik félnek okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel tartozik.
Ajánlatkérő jelen felhívás szerinti szerződésben teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Növényzetre: eredési garancia.
Jótállási idő:
Ajánlatkérő 36 hónap jótállást ír elő a sikeres műszaki átadás-átvételtől kezdődően. A további, vállalt jótállási idő bírálati szempont.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: építési Kormányrendelet)
- 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
Utófinanaszírozás.
Ajánlatkérő az I. III. és IV. részek tekintetében 1 előlegszámlát és 4 részszámlát biztosít, melybe beleszámolandó a végszámla is.
• Az előlegszámla a teljes nettó vállalkozási ár 15 %-ának erejéig kérhető.
• Az első részszámla minimum 25 %-os teljesítésnél, a nettó vállalkozási ár 25 %-áig tervezhető.
• A második részszámla 50 %-os teljesítésnél kérhető a nettó vállalkozási ár 25 %-áig.
• A harmadik részszámla 75 %-os teljesítésnél, 25 %-os nettó vállalkozási ár mértékéig tervezhető.
• A negyedik és egyben végszámla 100 %-os teljesítésnél tervezhető. A végszámla a fennmaradó összegről kerül kiállításra.
Az előlegszámla a részszámlákból és a végszámlából egyenlő részekben kerül levonásra.
Az előlegről Ajánlattevőnek nyilatkozni szükséges ajánlatában. A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A számlák kifizetése műszaki ellenőr szakmai igazolása mellett tehető meg.
A II. rész tekintetében Ajánlatkérő 1 előlegszámlát, 1 részszámlát és 1 végszámlát biztosít.
• Az előlegszámla a teljes nettó vállalkozási ár 20 %-ának erejéig kérhető.
• Az első részszámla 50 %-os teljesítésnél kérhető a nettó vállalkozási ár 50 %-áig.
• A második és egyben végszámla 100 %-os teljesítésnél tervezhető. A végszámla a fennmaradó összegről kerül kiállításra.
Az előleg és részszámlák kifizetése, elszámolása az építési Kormányrendelet 30-32. §-ai valamint a Kbt. vonatkozó rendeletei szerint történik.
Felhívom a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (3), (5) és (6) bekezdéseire, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződéskötés feltétele az építési Kormányrendelet 26. § szerinti felelősségbiztosítás megléte: Építési beruházás esetén az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlatkérő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás meglétét vagy kiterjesztését (C.A.R) írja elő a nyertes ajánlattevő részére. Részletek a dokumentációban. Az ajánlatban meg kell jelölni az ismert alvállalkozókat, valamint a közbeszerzés azon részeit, melyekhez alvállalkozókat vesz igénybe. Amennyiben az ajánlattételkor ez nem ismert, a szerződés megkötéséig szükséges az alvállalkozókat bejelenteni ajánlatkérő felé. Felhívom a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (3), (5) és (6) bekezdéseire, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikus bontási jegyzőkönyvet ajánlatkérő a Kbt. szerinti határidőben megküldi az ajánlattevők részére elektronikusan, az EKR-en keresztül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám 2012. június. 1.) szerinti a dokumentációban részletezett módszereket alkalmazza, minden rész tekintetében.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az ajánlatban meg kell jelölni az ismert alvállalkozókat, valamint a közbeszerzés azon részeit, melyekhez alvállalkozókat vesz igénybe. Amennyiben az ajánlattételkor ez nem ismert, a szerződés megkötéséig szükséges az alvállalkozókat bejelenteni ajánlatkérő felé.
Ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
Kapacitást nyújtó szervezet esetében csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kapacitást nyújtó szervezet az alkalmasság igazolásában részt vevő szerv. Kérjük figyelembe venni a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak!
Ajánlattételi nyilatkozat csatolása.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titok rögzítésére külön űrlap áll rendelkezésre az EKR-ben.
Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. §-ra, valamint 114. § (6) bekezdésére tekintettel kerülhet sor.
Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatot aláíró aláírási címpéldányát, meghatalmazott aláírása esetén a meghatalmazást is.
Egyéb csatolandó iratok:
1. Közös ajánlattevők megállapodása, konzorciumi megállapodás, amennyiben releváns.
2. Pénzügyi ajánlat az árazatlan költségvetés alapján: árazott költségvetés, .pdf aláírt és excel formában is.
3. Kérjük, hogy pénzügyi-műszaki-időbeni ütemezést csatoljanak a részszámlák kifizetésének feltüntetésével. Ha több részre is kívánnak ajánlatot tenni kérjük, hogy a részek együttes munkaszervezését is mutassák be.
4. Kérjük, amennyiben nem a közbeszerzési dokumentumokban (tervek, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, egyéb mellékletek stb.) nevesített főbb termékeket szállítja az ajánlattevő és egyenértékű terméket ajánl (nyilatkozat szerint), úgy nyújtsa be az összes egyenértékű termék leírását magyar nyelven és képpel.
5. Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolására (szakember stb.) más szervezet kapacitására támaszkodik, kérjük benyújtani az ezt megalapozó dokumentumokat.
6. Nyilatkozat biztosítékról.
7. Nyilatkozat felelősségbiztosításról.
8. Nyilatkozat az alkalmasságról.
9. Nyilatkozat, dokumentumok a bírálati szempontokról.
Az EKR rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat az elektronikus közbeszerzési rendszerről szóló 424/2017. Kormányrendelet határozza meg. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges