Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:24881/2019
CPV Kód:72317000-0
Ajánlatkérő:Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Teljesítés helye:1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gépikód Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32737493
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út Út 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné dr. Papp Erika
Telefon: +36 14597724
E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu
Fax: +36 14597682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EIA-SIA technológiaváltás (II. lépcső)
Hivatkozási szám: EKR000103912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72317000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
EIA-SIA technológiaváltás (II. lépcső)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72317000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 1 db technológiailag megújított Energiainformációs Adattár, teljes migrált adattartalommal. - 1 db technológiailag megújított
Statisztikai Információs Adattár, teljes migrált adattartalommal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12049 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BOO_2018/110-11 Rész száma: Elnevezés: EIA-SIA technológiaváltás (II. lépcső)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gépikód Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49401114
Postai cím: Városligeti Fasor földszint 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: upagep@gmail.com
Telefon: 204804395
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56800000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72317000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72317000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 1 db technológiailag megújított Energiainformációs Adattár, teljes migrált adattartalommal. - 1 db technológiailag megújított
Statisztikai Információs Adattár, teljes migrált adattartalommal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56800000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gépikód Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49401114
Postai cím: Városligeti Fasor földszint 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: upagep@gmail.com
Telefon: 204804395
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő a tesztelés tapasztalataira figyelemmel figyelemmel felülvizsgálta a szoftverfejlesztéssel kapcsolatos igényeit és kezdeményezte
a) – az EIA/SIA ún. példányosításával – egy új, önálló modul létesítését, az adattárhoz szükséges adatok migrálását, a szükséges paraméterezések és beállítások elvégzését, valamint
b) minden modulra kiterjedően az ügyfélkapcsolati funkciók újragondolását, és az adatszolgáltatás belső státuszai működésének logikájának módosítását.
A szerződő felek a teljesítési határidőt 2020. március 16-ára módosították.
A megrendelő részszámlázási jogot biztosít a vállalkozó részére.
A szerződésmódosítással az ellenszolgáltatás nem módosult.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szoftver tesztelése során derült fény arra, hogy a megrendelő által előzetesen közölt igények nem fedik le maradéktalanul a megrendelői igényeket, egyes igények csak szűkebb funkcionalitással megvalósíthatók. A tesztelés eredményeire figyelemmel a szerződő felek felülvizsgálták a szerződés műszaki tartalmát, és azon a szükséges korrekciókat végrehajtották. A műszaki tartalom felülvizsgálata miatt szükségessé vált a teljesítési határidő módosítása, valamint a szerződés teljesítésének elhúzódása miatt a részszámlázás biztosítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 56800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 56800000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben