Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:24884/2019
CPV Kód:45211100-0
Ajánlatkérő:Érseki Vagyonkezelő Központ
Teljesítés helye:3300 Eger, Széchenyi út 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZépítésZ EGER Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érseki Vagyonkezelő Központ
Nemzeti azonosítószám: AK16141
Postai cím: Széchenyi utca 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szász Péter
Telefon: +36 2005977
E-mail: patay.attorney@patay.hu
Fax: +36 12005977
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://eger.egyhazmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://eger.egyhazmegye.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Bazilikát kiszolgáló üzlet - mosdó - tároló épület kialakítása a 3300 Eger, Széchenyi út 1. sz. alatti műemlék ingatlanon
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45211100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Bazilikát kiszolgáló üzlet - mosdó - tároló épület kialakítása a 3300 Eger, Széchenyi út 1. sz. alatti műemlék ingatlanon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Széchenyi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő épület bontása, majd mindösszesen 555,16 m2 alapterületű új épület kivitelezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3489 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZépítésZ EGER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 10.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 36310633
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36310633
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 249441645
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45211100-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Széchenyi út 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő épület bontása, majd mindösszesen 555,16 m2 alapterületű új épület kivitelezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 269360266
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZépítésZ EGER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 10.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 36310633
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36310633
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Korábbi módosítás:
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek a Kivitelezőnek a Szerződésesben meghatározott feladatait kiegészítették az alábbi feladatokkal:
a) Kutatófúrások, aknák, tömedékelés, régészek miatti munkavégzés
b) Feltárt pinceág tömedékelése
c) Kerengő, D-i homlokzat műszaki szükségességből felmerülő pótmunkái
d) Kerengő tetőszerkezetének, fedésének felújítása
e) Szerkezetépítési pótmunkák
A Felek módosították a teljesítési határidőt. A módosított teljesítési határidő a szerződésmódosítás aláírásától számított 9 hónap.
A Felek a vállalkozói díjat 269.360.266,- Ft + áfa, azaz Kétszázhatvankilencmillió-háromszázhatvanezer-kétszázhatvanhat forint + áfa összegre módosítják. A vállalkozói díj növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15 %-át.
Jelenlegi módosítás:
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során az alábbi, előre nem látható munkák elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen és biztonságosan nem használható:
- az alapozási munkák elkezdhetőségének késedelme
- a díszkapu új helyen történő felépítésének elhúzódó tervmódosítása és engedélyeztetése
- az előre nem látható körülmények miatt a projekt befejező munkái a téli időszakra csúsztak.
A módosított teljesítési határidő 2020. április 30.
A Felek a meghatározott vállalkozó díjat 269.360.266,- Ft + áfa, azaz Kétszázhatvankilencmillió-háromszázhatvanezer-kétszázhatvanhat forint + áfa összeget változatlanul jóváhagyják. A Felek megállapítják, hogy a vállalkozói díj nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az alapozási munkák elkezdhetőségének késedelme:
Az alapozás kivitelezését megelőző feltárási munkák során ismeretlen elektromos földkábel került elő. (2018.03.20.) A kábelkiváltásra és az új mérőhelyre vonatkozó tervek ÉMÁSZ Zrt. általi jóváhagyására 2019.02.05-én került sor. Az új nyomvonalon lefektetett kábel „élőre kötésének, az építést akadályozó kábel visszabontási munkáinak, valamint a kábelkiváltás befejező munkáinak átadás-átvétele 2019.03.26-án történt meg. Az érdemi alapozási munkák ezt követően (30 nappal a szerződésmódosítás után) kezdődhettek el.
Az előre nem látható kábelkiváltási - és alapozás megkezdési késedelem miatt az egymással szorosan összefüggő munkarészek részben egyidejű és egymásra épülő kivitelezése folyamatosan nehézségekbe ütközik.
A díszkapu új helyen történő felépítésének elhúzódó tervmódosítása és engedélyeztetése:
A barokk díszkapu oszlopa mellett volt a kiváltásra került földkábel nyomvonala. Ennél fogva a kapu alapjának bontása, a kapu újraépítése a tervezett módon és időszakban nem volt lehetséges. A kapu új helyéről hosszú ideig nem született döntés. (2019. május 30. / Kivitelezői adatszolgáltatás kérése) Ennek ténye már az épület szigetelést tartó fala építésében akadályoztatást eredményezett. (2019. július 1. / Kivitelező akadályoztatást jelentett be) 2019. augusztus 15-én kapta kézhez kivitelező a kapu módosított, jóváhagyott engedélyezési tervét. (A szerződésmódosítás napját követő első naptól számított 170. napon)
Ezt követően kezdődhetett el a tervmódosítás szerinti pontalapok és támfal építése, a terasz környezetében a szigetelést tartó fal, víz elleni szigetelés, hőszigetelés, monolit vasbeton pincefal építése. Lehetővé vált a kapu eredeti helyén a sikátor-kerítésfal kialakítása, az új díszkapu felépítményi és befejező szakipari munkáinak, valamint a Kerengő tető-díszkapu kapcsolat kivitelezése.
Az előre nem látható körülmények miatt a projekt befejező munkái a téli időszakra csúsztak:
A projekt jelen fázisában főként a külső befejező szakipari munkák technológiai előírás anyagok előre bedolgozási hőmérséklete szerinti szakszerű kivitelezése - az alacsony nappali hőmérsékletek, éjszaki lehűlések miatt - már napi probléma.
Várhatóan a téli munkavégzésre vonatkozó technológiai előírások betartásával kivitelezhető:
- a Kerengő-díszkapu közötti tetőkapcsolat, a Kerengő padló rétegrend kialakítása, függönyfal beépítések a D-i oldalon, lamellás zsaluziák, garázskapuk beépítése, állványépítések és bontások
A téli időszakban csak jelentős teljesítési költség - és időráfordítással végezhető munkák:
- alagsori kéregerősített ipari padlók, ckt. útalap, földszinti aljzatok, belső befejező kőműves munkák, belső felületképzések.
A téli időszakban szakszerűen nem végezhető külső munkák:
-sikátor szigetelése - aljzatbetonja - hidegburkolása, kerengő kőburkolási munkái, terasz hidegburkolása, díszkapu felépítményi és befejező szakipari munkái, útburkolatok aszfaltozása
Az előre nem látható problémák miatt az elvárt minőség tartása érdekében a projekt megvalósítási ütemtervének, teljesítési határidejének reális módosítása vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 249441645 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 269360266 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben