Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:24902/2019
CPV Kód:45262400-5
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Teljesítés helye:Székesfehérvár, Takarodó út 3., HRSZ.:7671/12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Equitas Épitő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35756712
Postai cím: Szent Vendel Utca 17/A.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sári Viktória
Telefon: +36 22513496
E-mail: kozbeszerzes@varosgondnoksag.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgondnoksag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Amerikai futballpálya ülőlelátójának lefedése
Hivatkozási szám: EKR001092572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262400-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Alapozás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262210-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Takarodó út 3., HRSZ.:7671/12
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Alapozás
Főbb mennyiségi adatok: 3500 m3 vasbeton szerkezet építése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20907 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Alapozás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Equitas Épitő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87574043
Postai cím: Beregszászi Utca 14
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: andras.osztotics@equitasepito.hu
Telefon: +36 303491381
Internetcím(ek): (URL) www.equitasepito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89565100
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262400-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262210-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Takarodó út 3., HRSZ.:7671/12
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Alapozás
Főbb mennyiségi adatok: 3500 m3 vasbeton szerkezet építése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 97100400
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Equitas Épitő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87574043
Postai cím: Beregszászi Utca 14
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: andras.osztotics@equitasepito.hu
Telefon: +36 303491381
Internetcím(ek): (URL) www.equitasepito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Vállalkozó munkaterületre történő felvonulása-, valamint a tényleges kivitelezési munkálatok előkészítése során behatóbban vizsgálta a már meglévő föld-lelátó teherhordó képességét és állékonyságát, amely területen a munkagépeknek szükséges közlekedniük, valamint a meglévő lelátó teherhordó szerepet fog betölteni a kivitelezés megvalósulása után is.
Vállalkozó vizsgálata eredményeképpen egy, az eredeti kiviteli tervekkel műszakilag egyenértékű megoldást javasolt, melyről Megrendelőt tájékoztatta és műszaki egyeztetést kezdeményezett.
Felek helyszíni bejárása és egyeztető tárgyalása eredményeképpen közös megegyezéssel abban állapodtak meg, hogy Megrendelő elfogadja másik mélyalapozási technológia alkalmazását, melynek értelmében kisebb átmérőjű, nagyobb számú cölöp-alapok készülnek, amelyhez elegendő kisebb tömegű munkagépek felvonultatása. Az alternatív technológia biztosítja a rézsű védelmét, munkavédelmi szempontból indokolt és a későbbiekben is optimálisabbá válik a rézsű állékonysága, teherhordó képessége.
Fentiekben meghatározott technológia kivitelezéséhez szükséges volt a kiviteli tervek átdolgozása, amelyhez talajmechanikai szakmérnök mérnök bevonása vált szükségessé.
2. A területről Megrendelőnek nem áll rendelkezésre közműtérképe, így azt nem tudta Vállalkozó rendelkezésére bocsájtani, azonban a földmunkák megkezdése után további problémaként merült fel, hogy több szakaszon elektromos kábel került átvágásra, melyet a kivitelezés műszaki jellege miatt csak ideiglenesen lehetett megoldani. A végleges megoldást az elektromos vezeték kiváltása, illetve más nyomvonalra helyezése jelenti.
Az elektromos vezeték áthelyezésének pontos nyomvonalát a terület adottsága, illetve a kivitelezés jelenlegi készültségi foka miatt nem lehet meghatározni; optimális számítás, illetve helyszín- és felmérési rajz készült.
A vezeték kiváltása jelen kivitelezés terhére fog megvalósulni. A végleges műszaki megoldás a teljes kivitelezés, tehát a második ütem (szerkezet építés) átadása után lehetséges.
Vállalkozó árajánlata alapján a pótmunkák díja összesen legfeljebb 7.535.300 + Áfa, amely összeggel Felek között nevezett tárgyban létrejött vállalkozási szerződés 3. pontjában rögzített vállalkozási díj módosításra kerül; így a vállalkozói díj összesen legfeljebb 97.100.400 Ft + Áfa.
Felek megállapodnak, hogy a munkavégzés tételes mennyiségét és annak valamennyi költségét Vállalkozó által vezetett elektronikus építési napló, valamint Felek helyszíni felmérése alapján, utólagosan számolják el az előzetesen rögzített árajánlat; a ténylegesen elvégzett munka és felhasznált anyag alapján.
3. A technológia megváltoztatása, illetve más műszaki megoldás alkalmazása miatt a részteljesítési határidő (2019. december 01.) nem indokolt, melynek értelmében a késedelmes teljesítésre, valamint a késedelmi kötbér kikötésére és annak mértékére megállapított rendelkezések nem kerülnek alkalmazásra a részteljesítési határidő vonatkozásában.
A fentiekben részletezett akadályok, illetve az áttervezés időtartama miatt a végteljesítési határidő 2020. február 15-re módosul.
4. Megállapításra került, hogy a pótmunka a terület adottsága, illetve a kivitelezés jellege miatt nem végezhető el a kivitelezési munkákkal egyidejűleg; beleértve mind az 1. ütem, mind a 2. ütem kivitelezési munkáit.
Felek rögzítik, hogy pótmunka végzésre jelen projekt 2. ütemének megvalósulása, 2020. március 31. után kerülhet sor. Fentiek értelmében a pótmunka végzés határideje (tekintettel annak 30 nap alatt történő elvégezhetőségére) 2020. április 30.
5. A Vállalkozási szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján – további feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy
- a módosítás eredményeként az ellenérték nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át
- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: VI.4.2. pontban foglaltak szerint.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 89565100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 97100400 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben