Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:24904/2019
CPV Kód:45223300-9
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Teljesítés helye:Székesfehérvár, Víziváros lakótelep (8533/9, 8537/32. és 8635. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MANTARO BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35756712
Postai cím: Szent Vendel Utca 17/A.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sári Viktória
Telefon: +36 22513496
E-mail: kozbeszerzes@varosgondnoksag.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgondnoksag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Környezetrendezési munkák - 2 részben
Hivatkozási szám: EKR001092402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vízivárosi Általános Iskola környezetrendezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45212200-8
45213316-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Víziváros lakótelep (8533/9, 8537/32. és 8635. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vízivárosi Általános Iskola udvarának átépítése során a meglévő kerítés átépítése mellette parkoló- és sportpálya építése, valamint a Sarló utca és a Budai út felőli csatlakozó járdák felújítása a Fejér Európa Kft. 2391/2017. és a PRIMSZEK-TERV Bt. 190504. munkaszámú tervei alapján.
A kivitelezés során a kertészeti munkákat, valamint az új kerítés kiépítését Ajánlatkérő saját kivitelezésben végzi el, így azokat nem kell költségelni. Ezek a tételek a költségvetés kiírásokban sárga és zöld színekkel vannak jelölve.
Főbb mennyiségek:
Burkolatépítés
• aszfaltburkolat: 1805 m2
• térkőburkolat építése: 442 m2
• szegélyépítés: 979 fm
• öntött gumiburkolat: 464 m2
• Ø 200 KG-PVC csatorna: 25,3 fm
• Ø 250 KG-PVC csatorna: 36 fm
• aknaépítés: 3 db
• folyóka építés: 198 fm
• KRESZ táblák kihelyezése: 4 db
Közvilágítás
• földkábel építése: 220fm
• lámpaoszlop létesítése: 7 db
• lámpakar felszerelése: 4 db
• lámpatest felszerelése: 9 db
• közvilágítási betáplálás: 1 db
Építési engedély: FE-08/UT/00410-13/2019.
Kivitelezési határidő: 2019. november 30.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19718 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vízivárosi Általános Iskola környezetrendezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MANTARO BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82132675
Postai cím: Zichy liget 7. fsz. /1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: mantarobuilding@gmail.com
Telefon: +36 22503038
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 82513545
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45212200-8
45213316-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Víziváros lakótelep (8533/9, 8537/32. és 8635. hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vízivárosi Általános Iskola udvarának átépítése során a meglévő kerítés átépítése mellette parkoló- és sportpálya építése, valamint a Sarló utca és a Budai út felőli csatlakozó járdák felújítása a Fejér Európa Kft. 2391/2017. és a PRIMSZEK-TERV Bt. 190504. munkaszámú tervei alapján.
A kivitelezés során a kertészeti munkákat, valamint az új kerítés kiépítését Ajánlatkérő saját kivitelezésben végzi el, így azokat nem kell költségelni. Ezek a tételek a költségvetés kiírásokban sárga és zöld színekkel vannak jelölve.
Főbb mennyiségek:
Burkolatépítés
• aszfaltburkolat: 1805 m2
• térkőburkolat építése: 442 m2
• szegélyépítés: 979 fm
• öntött gumiburkolat: 464 m2
• Ø 200 KG-PVC csatorna: 25,3 fm
• Ø 250 KG-PVC csatorna: 36 fm
• aknaépítés: 3 db
• folyóka építés: 198 fm
• KRESZ táblák kihelyezése: 4 db
Közvilágítás
• földkábel építése: 220fm
• lámpaoszlop létesítése: 7 db
• lámpakar felszerelése: 4 db
• lámpatest felszerelése: 9 db
• közvilágítási betáplálás: 1 db
Építési engedély: FE-08/UT/00410-13/2019.
Kivitelezési határidő: 2019. november 30.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89961850
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MANTARO BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82132675
Postai cím: Zichy liget 7. fsz. /1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: mantarobuilding@gmail.com
Telefon: +36 22503038
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A kivitelezési munkák megkezdése után az E.On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (továbbiakban: E.On), mint a közvilágítási elektromos hálózat üzemeltetője és tulajdonosa tájékoztatta Megrendelőt, hogy Felek között érvényben lévő szerződés keretében felújításra kerülő elektromos hálózat ún. vegyes kezelésű, melynek értelmében az új közvilágítási oszlopok, illetve a lefektetett vezetékszakaszok részben az E.On, részben a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. tulajdonába kerülnek.
Amennyiben a terv szerinti kivitelezés valósulna meg, úgy az a későbbi üzemeltetés során problémát okozhat mindkét tulajdonosnál. Ennek elkerülése érdekében az E.On megkereséssel fordult Megrendelő felé és más műszaki megoldást javasolt. Plusz vezetékszakaszok fektetésével, valamint oszlopok és lámpatestek cseréjével szétválaszthatók az egyes szakaszok, melynek értelmében az azonos áramkörre tartozó szakaszok kezelése és üzemeltetése elkülöníthető.
Megrendelő a módosított műszaki tartalomra vonatkozó javaslatot elfogadta.

2. A kivitelezési munkák megkezdése után a tulajdonos Önkormányzat tájékoztatta Megrendelőt, hogy a beruházással érintett területen térfigyelő kamerarendszer telepítését tervezi.
Felek a tulajdonos döntését helyszíni bejárás keretében egyeztették és közös megegyezéssel arra az álláspontra jutottak, hogy a kamerarendszer alépítményét jelen beruházás keretei között indokolt kiépíteni.

3. Felek helyszíni bejárását követően egyeztető tárgyaláson megvizsgálták a tapasztaltakat és megállapításra került, hogy a fentiekben részletezett javaslat és más műszaki megoldás alkalmazása, a tulajdonos önkormányzattól érkező tájékoztatás, valamint az így felmerülő munkák nem voltak előre láthatóak és tervezhetőek, de azok elvégzése elengedhetetlenül szükséges, és emiatt indokolt a pótmunkák megrendelése.
4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó árajánlata alapján jelen szerződés módosításban a pótmunkák díja összesen 7.448.305 Ft + Áfa, amely összeggel Felek között nevezett tárgyban létrejött vállalkozási szerződés 3. pontjában rögzített vállalkozási díj módosításra kerül; így a vállalkozói díj összesen: 89.961.850 Ft + Áfa.
6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a pótmunkák elvégzése a vállalkozási szerződésben megjelölt határidőben nem teljesíthető a munka jellege, illetve nagyságrendje miatt.
6.1. Fentiek értelmében Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés 4. pontjában meghatározott teljesítési határidő módosított időpontja: 2019. december 20.
7. Felek megállapítják, hogy a fenti pótmunkára tekintettel a Vállalkozási szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján – további feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy
- a módosítás eredményeként az ellenérték nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át
- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Részletesen lásd a VI.2.1. pontban.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 82513545 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 89961850 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben