Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2492/2019
CPV Kód:45200000-9;45233223-8;45233253-7;77300000-3
Ajánlatkérő:Kenderes Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:5331 Kenderes, Horthy-liget. Hrsz: 1079/1. NUTS kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kenderes Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76574805
Postai cím: Szent István Út 56.
Város: Kenderes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5331
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gaszparjan Karen
Telefon: +36 59328109
E-mail: jegyzo@kenderes.hu
Fax: +36 59328251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kenderes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Horthy-liget megújítása
Hivatkozási szám: EKR000960212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45233223-8
45233253-7
77300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Gyenge és erősáramú szerelés: a térvilágítás oszlopainak meghagyása mellett a fényvetők, lámpatestek lecserélésre kerülnek, valamint a megépült játszótéren kialakításra kell kerülnie egy 6 kamerából álló térfigyelő rendszernek és wifi szolgáltatásnak. 21 db térvilágítási lámpatest csere, felújítás, új kialakítás, valamint 8 db. díszvilágítás kiépítése szükséges. Részletesen a műszaki leírásban és a dokumentációban található.
2. Ivókút kialakítása: 3 darab ivókút kialakítása a szükséges munkálataival együtt. Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, egyik oldalon hollandis forraszvéggel, másik oldalon menettel csatlakoztatva, DN 20 gömbcsappal. A feladat a vízművel történő engedélyezési eljárás is, melyet árazni szükséges. Az ivókúthoz szükséges közműcsővezetékek és közműcsatorna építése is kivitelezési feladat.
3. Sétányok, burkolatok kiépítése, javítása, felújítása, kerítés készítése: a meglévő útburkolatokat, sétányokat új burkolt utakkal történő kiegészítése és kibővítése a kivitelezési feladat. Az emlékmű környezetében a meglévő burkolat kiszélesítése. A megépült játszótér táblás kerítésekkel történő körbevétele. Pihenőhelyek kialakítása rögzített padokkal, szemetesek elhelyezésével. A park végében a tönkrement gumilap burkolatú pálya helyén streetball pályát kialakítása a feladat, öntött gumi burkolattal (EPDM), valamint egy darab streetball palánk felállítása. A beépített fitness eszközök közé stabilizált gyöngykavics burkolatot szükséges elhelyezni. Ezen túl telepítésre kerül:
- 25 db pihenő-pad,
- 15 db szemétgyűjtő,
- 1 db íves pergola (egyedi kivitelű)
- 1 db egyedi kivitelű Trianoni emléktábla
- 9 db öntöttvas, lehajtható parkolás gátló poller (oszlop)
A Rákóczi út meglévő kiskockakő burkolata és Toldi utca Petőfi út felé eső szakaszán a Rákóczi úttól pótlásra felújításra, illetve részben bontásra kerül. A Toldi utca a parktól lévő szakasza egészen a Horthy kriptáig és tovább az Arany János útig, valamint a Toldi utca első 120 m a Petőfi úttól az aszfalt burkolat megerősítésre kerül.
4. Növénytelepítés, frissítés, füvesítés: Szükséges a terület előkészítése, a terület idegen anyagoktól, szeméttől történő mentesítése. Lombhullató fák ültetése: 18/20 méretben 22 db. lomblevelű örökzöld cserjék, talajtakaró cserjék ültetése: 5178 db. Gyepszellőztetés, gyepesítés: 19.800 m2, mulcsterítés 1170 m2. A mennyiségek árazásánál az összes szükséges munkafolyamatot, kiegészítő eszközt, szerszámot egyben szükséges árazni.
A pontos feladat meghatározást, műszaki rajzokat, terveket, árazatlan költségvetést a dokumentáció tartalmazza. Az árat átalányáron szükséges megadni, mely a járulékos költségeket (szerelvényeket, javításokat, eszközöket, kiegészítő anyagokat, beépítéshez szükséges alapanyagokat stb.) is tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Horthy-liget megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45233223-8
45233252-0
45233253-7
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5331 Kenderes, Horthy-liget. Hrsz: 1079/1. NUTS kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok Megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Gyenge és erősáramú szerelés: a térvilágítás oszlopainak meghagyása mellett a fényvetők, lámpatestek lecserélésre kerülnek, valamint a megépült játszótéren kialakításra kell kerülnie egy 6 kamerából álló térfigyelő rendszernek és wifi szolgáltatásnak. 21 db térvilágítási lámpatest csere, felújítás, új kialakítás, valamint 8 db. díszvilágítás kiépítése szükséges. Részletesen a műszaki leírásban és a dokumentációban található.
2. Ivókút kialakítása: 3 darab ivókút kialakítása a szükséges munkálataival együtt. Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, egyik oldalon hollandis forraszvéggel, másik oldalon menettel csatlakoztatva, DN 20 gömbcsappal. A feladat a vízművel történő engedélyezési eljárás is, melyet árazni szükséges. Az ivókúthoz szükséges közműcsővezetékek és közműcsatorna építése is kivitelezési feladat.
3. Sétányok, burkolatok kiépítése, javítása, felújítása, kerítés készítése: a meglévő útburkolatokat, sétányokat új burkolt utakkal történő kiegészítése és kibővítése a kivitelezési feladat. Az emlékmű környezetében a meglévő burkolat kiszélesítése. A megépült játszótér táblás kerítésekkel történő körbevétele. Pihenőhelyek kialakítása rögzített padokkal, szemetesek elhelyezésével. A park végében a tönkrement gumilap burkolatú pálya helyén streetball pályát kialakítása a feladat, öntött gumi burkolattal (EPDM), valamint egy darab streetball palánk felállítása. A beépített fitness eszközök közé stabilizált gyöngykavics burkolatot szükséges elhelyezni. Ezen túl telepítésre kerül:
- 25 db pihenő-pad,
- 15 db szemétgyűjtő,
- 1 db íves pergola (egyedi kivitelű)
- 1 db egyedi kivitelű Trianoni emléktábla
- 9 db öntöttvas, lehajtható parkolás gátló poller (oszlop)
A Rákóczi út meglévő kiskockakő burkolata és Toldi utca Petőfi út felé eső szakaszán a Rákóczi úttól pótlásra felújításra, illetve részben bontásra kerül. A Toldi utca a parktól lévő szakasza egészen a Horthy kriptáig és tovább az Arany János útig, valamint a Toldi utca első 120 m a Petőfi úttól az aszfalt burkolat megerősítésre kerül.
4. Növénytelepítés, frissítés, füvesítés: Szükséges a terület előkészítése, a terület idegen anyagoktól, szeméttől történő mentesítése. Lombhullató fák ültetése: 18/20 méretben 22 db. lomblevelű örökzöld cserjék, talajtakaró cserjék ültetése: 5178 db. Gyepszellőztetés, gyepesítés: 19.800 m2, mulcsterítés 1170 m2. A mennyiségek árazásánál az összes szükséges munkafolyamatot, kiegészítő eszközt, szerszámot egyben szükséges árazni.
A pontos feladat meghatározást, műszaki rajzokat, terveket, árazatlan költségvetést a dokumentáció tartalmazza. Az árat átalányáron szükséges megadni, mely a járulékos költségeket (szerelvényeket, javításokat, eszközöket, kiegészítő anyagokat, beépítéshez szükséges alapanyagokat stb.) is tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmasság körében előírt szakember többlet gyakorlatának mértéke (hónapra, 0-60 hónapig) 2
2 Többlet jótállás vállalásának ideje (0-24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Kivitelezés ára (nettó HUF) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
FAKSZ: Monokiné Székely Zsuzsanna, kozbesztanacsadas@gmail.com, lajstromszám: 00780. Az értékelésre ajánlatkérő a 2016. december 21-én kiadott Hatósági Útmutató alapján értékeli.Az értékelésre adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő árazott költségvetést nem nyújt be.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Horthy-liget megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A rendelkezésre álló forrást minden ajánlat meghaladta, így az nem elegendő a szerződés megkötéséhez. Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelen eljárás.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GESZTELYI Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95029621
Postai cím: Ady Endre Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12358427242

Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618243

Hivatalos név: BERORGÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41561171
Postai cím: Tábornok Út 5. III/12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25946710242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárás ismételten megindításra kerül.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges