Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:24920/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Magyarországi Bolgárok Egyesülete
Teljesítés helye:1097 Budapest, Vágóhíd u. 62. 1. Hrsz.: 38266/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jauch-Bau Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Bolgárok Egyesülete
Nemzeti azonosítószám: AK23365
Postai cím: Vágóhíd u. utca 62.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tanev Dimiter
Telefon: +36 12164210
E-mail: andrea@bul.hu
Fax: +36 12164210
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bolgár Művelődési Ház bővítése (emeletráépítés, liftépítés és további terek kialakítása)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bolgár Művelődési Ház bővítése (emeletráépítés, liftépítés és további terek kialakítása)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 62. 1. Hrsz.: 38266/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyarországi Bolgárok Egyesülete tulajdonában lévő, Budapest IX. kerület Vágóhíd utca 62. sz. alatt található művelődési ház bővítése, mely során I. ütemben a Vágóhíd utcai fronton meglévő pince, földszint + emelet szintszámú épületrész egy emelettel történő bővítése, valamint II. ütemben a szállodai rész 4. szintjén a lapos tetős rész bővítése valósul meg. Az újonnan épülő szint összesített területe 118,4 m2, ahol irodák, tárgyaló, szociális blokk, teakonyha, raktárak és közlekedő kerül elhelyezésre. A tárgyi építési beruházás során jelenleg csak az I. ütem kerül megvalósításra. A meglévő szinten a helyiségek funkciója módosul, új próbaterem, valamint a színpad mögött öltözők és vizesblokk kerül kialakításra és a Vágóhíd utcai előcsarnok sarkában egy személyszállító lift létesül. A meglévő épületen tetőcsere történik és az előcsarnok új, lapos tetőjére extenzív zöldtető kerül. A tervezett bővítés során a meglévő épület alapterülete és szint magassága nem változik. A kivitelezés építési engedély köteles tevékenység.A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott engedélyezési tervek, jogerős építési engedély, a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18029 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jauch-Bau Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 181628459
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45211000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 62. 1. Hrsz.: 38266/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyarországi Bolgárok Egyesülete tulajdonában lévő, Budapest IX. kerület Vágóhíd utca 62. sz. alatt található művelődési ház bővítése, mely során I. ütemben a Vágóhíd utcai fronton meglévő pince, földszint + emelet szintszámú épületrész egy emelettel történő bővítése, valamint II. ütemben a szállodai rész 4. szintjén a lapos tetős rész bővítése valósul meg. Az újonnan épülő szint összesített területe 118,4 m2, ahol irodák, tárgyaló, szociális blokk, teakonyha, raktárak és közlekedő kerül elhelyezésre. A tárgyi építési beruházás során jelenleg csak az I. ütem kerül megvalósításra. A meglévő szinten a helyiségek funkciója módosul, új próbaterem, valamint a színpad mögött öltözők és vizesblokk kerül kialakításra és a Vágóhíd utcai előcsarnok sarkában egy személyszállító lift létesül. A meglévő épületen tetőcsere történik és az előcsarnok új, lapos tetőjére extenzív zöldtető kerül. A tervezett bővítés során a meglévő épület alapterülete és szint magassága nem változik. A kivitelezés építési engedély köteles tevékenység.A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott engedélyezési tervek, jogerős építési engedély, a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés tartalmazza. Az épület homlokzati lemezfedése minősített homlokzati rendszerkiépítésével, az épület dél-nyugati homlokzatán menekülési tűzlépcső és az E03, E04 szinteken egy-egy menekülési ajtó kiépítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 191036972
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jauch-Bau Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
További építési beruházási feladatok elvégzése, mely a tűzvédelmi előírások és a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében szükséges.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Egy munkaterületen folyik az építési beruházás, mely a vállalkozó részére a teljes építési területen átadásra került. A munkaterületet megosztani nem lehet a feladatok jellegéből adódóan, ezért másik gazdasági szereplő részére technikai okok miatt nem megoldható a munkavégzéshez szükséges munkaterület biztosítása.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 181628459 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 191036972 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben