Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2496/2019
CPV Kód:34110000-1
Ajánlatkérő:Baranya Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71261867
Postai cím: József Attila Utca 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Heidecker Pálné
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: +36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjárművek beszerzése Baranya Megyei KH részére
Hivatkozási szám: EKR001088232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gépjárművek beszerzése a Baranya Megyei Kormányhivatal részére a VP-20.4.-17-2017-00007 azonosító számú projekt keretében az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás szerinti
0601 Személyszállító gépjárművek kiemelt témakörben az alábbiak szerint:
1. rész: 2 darab új 5 személyes áruszállító (pick up) terepjáró haszongépjármű beszerzése
2. rész: 4 darab új egyterű 1. kategóriájú, terepjáró képességű személygépjármű beszerzése
3. rész: 4 darab új alsó-közép 3. kategóriájú új személyszállító személygépjármű beszerzése
Az ajánlati felhívásban használt rövidítések:
Gazdasági szereplő: GSZ
Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ
Ajánlattevő: AT
Ajánlatkérő: AK
2015. évi CXLIII törvény: Kbt.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.
Ajánlati felhívás: AF
Közbeszerzési dokumentumok: KD
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 24764 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 000283
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 56. § (4) bekezdése rögzíti, hogy: „Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.”
Ajánlatkérő, a fentiekre tekintettel a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján módosította az ajánlati felhívás IV.2.2) és IV.2.7) pontját, továbbá valamennyi (1-3.) részben a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat (az I-IV. fejezetet érintően).
A Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg (2019.02.05.) a Kbt. 55. § (2) bekezdése szerint a módosítási szándékról, valamint a módosító hirdetmény feladásáról egyidejűleg tájékoztatta azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
A Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdésében rögzítetteknek, valamint a Kbt. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül:
A módosított ajánlattételi határidő: 2019. február 20. (szerda), 10:00 óra.
A módosítások valamennyi közbeszerzési dokumentumban korrektúrával kiemelten látszanak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ