Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:24962/2019
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ
Teljesítés helye:1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.) 2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.) 3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.);1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.) 2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.) 3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.);1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.) 2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.) 3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.);1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.) 2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.) 3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.);1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.) 2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.) 3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.);1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.) 2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.) 3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.);1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.) 2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.) 3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.);1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.) 2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.) 3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.);1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.) 2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.) 3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.);1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.) 2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.) 3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45223631
Postai cím: Ady Endre Utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bellus Ibolya
Telefon: +36 18151763
E-mail: kozbeszerzes@gmkxv.hu
Fax: +36 18151760
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gmkxv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001562662019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001562662019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyagok beszerzése 10 részben
Hivatkozási szám: EKR001562662019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Gazdasági Működtetési Központ üzemeltetési körébe tartozó Budapest XV. kerületi főzőkonyhák (3 db.) részére élelmiszer alapanyagok beszerzése 10 részben, szerződés megkötésétől számított 12 hónapnyi időintervallumban.
1.Tőkehús, húsfélék – 18 tétel (30 260 kg mennyiségben)
2.Mirelit hal-baromfi – 22 tétel (14 875 kg mennyiségben)
3.Mirelit termékek – 52 tétel (37 357 kg mennyiségben)
4.Hentesáruk nettó – 43 tétel (17 920 kg mennyiségben)
5.Pékáruk – 31 tétel (33 250 kg és 347 760 db mennyiségben)
6.Tej, tejtermékek – 48 tétel (16 470 kg, 120 300 liter, 3010 doboz, és 117 100 db mennyiségben)
7.Zöldség, gyümölcs, tojás 65 tétel (129 130 kg, 3010 köteg, 57 520 db, 7400 csomó mennyiségben)
8.Cukrásztermékek – 19 tétel (144 255 db mennyiségben)
9.Fűszerek, szárazanyag, konzervek, befőttek – 147 tétel (45 723 kg, 37 743 db, 6010 liter, 642 csomag mennyiségben)
10.Italok – 12 tétel (43 060 db, 24 450 liter mennyiségben)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 10
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tőkehús, húsfélék
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.)
2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.)
3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tőkehús, húsfélék – 18 tétel (30 260 kg mennyiségben)
Az árukra, termékekre vonatkozó információk meghatározása:
A termék szavatossági idejének 2/3 részét az ajánlatkérő részére kell biztosítani.
Tőkehús szállítására vonatkozó előírások
Szállító jármű hőmérséklete:
1) Baromfi 0-4 C
2) Belsőség 0-3 C
3) Tőkehús 0-5 C
4) Előkészített hús 0-4 C
5) Darált hús 0-2 C
6) Hal 0-2 C.
Az áru csak szavatossági idővel megjelölt csomagolással vehető át. Érzékszervi úton megállapítható; kizárólag friss, kifogástalan áru kerül átvételre.
A láthatóan sérült csomagolású, nem első osztályú termék nem kerül átvételre.
Göngyöleg értékben nem szerepelhet a számlán.
Göngyöleg- nyilvántartás vezetése szükséges: Közösen elismert-vezetett nyilvántartás, nulla induló készlettel.
A tőkehús átvétele: Friss húst csak tiszta, fertőtlenített, zárt, megfelelő hőmérsékletű, aktív hűtéssel rendelkező rakterű szállítójárműben szabad szállítani. Ennek megvalósulásáról az áru átvétele előtt Ajánlatkérő részéről kijelölt áruátvevő meggyőződik.
A húst átvenni csak hatósági állatorvosi igazolást is tartalmazó bizonylattal lehet.
A hatósági állatorvosi igazolás másolatát minden, az ajánlatban szereplő árura vonatkozóan át kell adni az első szállítás alkalmával, továbbá minden hónap első szállításának alkalmával, valamint ezen alkalmakon felül Ajánlatkérő akkor is bekéri a hatósági állatorvosi igazolás másolatát, ha megalapozott minőségi problémát észlel az áruval kapcsolatban.
Szakmai specifikáció konyhánként
I. Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyha
1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53.
Szállítási időpontok:
Tőkehús: naponta, reggel 5-7 óra között
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Tőkehús: szállítási nap 8 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Tőkehús: előhűtött, bontva, ládában, higiénés előírásoknak megfelelően, vákuumcsomagolásban, lé nélkül
II. Egyesített Bölcsődék XV/5-ös főzőkonyha
1157 Budapest, Kavicsos köz 6.
III. Egyesített Bölcsődék XV/12-es főzőkonyha
1156 Budapest, Nádastó park 1.
Szállítási időpontok:
Tőkehús: naponta, reggel 5-7 óra között
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Tőkehús: szállítási nap 8 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Tőkehús: előhűtött, bontva, ládában, higiénés előírásoknak megfelelően, vákuumcsomagolásban, lé nélkül
Féleségek (a kiszerelések, minőségek, mennyiségek az árazatlan költségvetésben részletesen megtalálhatók):
sertéscomb, csont és lé nélkül
sertéskaraj, csont és lé nélkül
marha comb, színhús
csirkecomb egész, csonttal és bőrrel
csirkecomb felső, csonttal és bőrrel
csirkemell filé
csirkemáj, szív nélkül
pulyka mell filé
pulykacomb filé
pulykacomb filé kockázva 2x2 cm
csirke comb felső filé, bőr nélkül
sertés húsos csont
sertés comb csont és lé nélkül, kockázva 2x2 cm
sertés karaj csont nélkül, szeletben 8-10 dkg/szelet, lé nélkül
marha comb, színhús kockázva 2 x 2 cm
csirke mell filé szeletelve 8-10 dkg/szelet
csirke mell filé kockázva 2x2 cm
sertés lapocka csont és lé nélkül
Rendelés módja:
Tárgyhetet megelőző héten szerdától péntekig e-mail-en, írásban és szükség esetén, telefonon. A rendelésről visszaigazolást írásban kérünk.
Módosítás tárgynapot megelőző nap 12 óráig.
Szállítás munkanapokon, mennyiségi korlátozás nélkül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mirelit hal-baromfi
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15131500-0
További tárgyak:15220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.)
2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.)
3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit hal-baromfi nettó – 22 tétel (14 875 kg mennyiségben)
Az árukra, termékekre vonatkozó információk meghatározása:
A termék szavatossági idejének 2/3 részét az ajánlatkérő részére kell biztosítani.
Fagyasztott termékek:
Az áru csak a szavatossági idővel megjelölt csomagolással vehető át.
Kötelező a hűtőlánc folyamatosságának biztosítása. A termék szállítási hőmérséklete legalább -25C vagy az alatti hőmérsékleten történhet.
A termék dobozban: 1-10 kg-os kiszerelésben, zsákban: 10-20 kg-os kiszerelésben kerüljön kiszállításra.
A csomagolás sértetlen, külső durva szennyeződéstől mentes legyen.
Göngyöleg értékben nem szerepelhet a számlán.
I. Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyha
1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53.
Szállítási időpontok:
Mirelit hal-baromfi: naponta, reggel 5-7 óra között
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Mirelit hal-baromfi: szállítási nap 8 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Mirelit hal-baromfi: hal: csomagolva 1-12 kg-os kiszerelésben (szortázott), baromfi: csomagolva, 10-12 dkg-os csirke felsőcomb vagy filézett húsféle.
II. Egyesített Bölcsődék XV/5-ös főzőkonyha
1157 Budapest, Kavicsos köz 6.
III. Egyesített Bölcsődék XV/12-es főzőkonyha
1156 Budapest, Nádastó park 1.
Szállítási időpontok:
Mirelit hal-baromfi: naponta, reggel 5-7 óra között
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Mirelit hal-baromfi: szállítási nap 8 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Mirelit hal-baromfi: hal: csomagolva 1-12 kg-os kiszerelésben (szortázott), baromfi: csomagolva, 10-12 dkg-os csirke felsőcomb vagy filézett húsféle.
Féleségek (a kiszerelések, minőségek, mennyiségek az árazatlan költségvetésben részletesen megtalálhatók)
panírozott halrudak Allergénmentes - tej-tojás-szójamentes
panírozott halfilé (szálkamentes)
tonhal filé
csirkemell filé
csirkecomb egész, farrész nélkül 240 gr/db + 20%
csirkecomb felső 190 gr/db +/- 20%
csirkemáj, szív nélkül
színhúsból készült sajttal töltött pulyka mell 100-120 gr/db
mirelit, készre sütött, panírozott, formázott, csirkemell figurák, dinó
pulykacombfilé
pulykamell filé
lepényhal (szálkamentes)
húsgombóc
spenóttal töltött halrúd 120-140 gr/db
színhúsból készült pulyka cordon blue 100-120 gr/db
színhúsból készült panírozott csirkemell 100-120 gr/db
Csibe fasírt 80-100 gr/db
Húsgolyó
Húsgolyó
Pulykafasírt
Pulykafasírt
Panírozott sertés karaj 100 gr/db +/- 10%
Rendelés módja:
Tárgyhetet megelőző héten szerdától péntekig e-mail-en, írásban és szükség esetén, telefonon. A rendelésről visszaigazolást írásban kérünk.
Módosítás tárgynapot megelőző nap 12 óráig.
Szállítás munkanapokon, mennyiségi korlátozás nélkül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Allergénmentes termék megajánlása (tétel) (min.1-max.22)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli AK az ajánlatokat.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10.

II.2.1)
Elnevezés: Mirelit termékek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15331170-9
További tárgyak:15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.)
2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.)
3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit termékek – 52 tétel (37 357 kg mennyiségben)
Az árukra, termékekre vonatkozó információk meghatározása:
A termék szavatossági idejének 2/3 részét az ajánlatkérő részére kell biztosítani.
Fagyasztott termékek:
Az áru csak a szavatossági idővel megjelölt csomagolással vehető át.
Kötelező a hűtőlánc folyamatosságának biztosítása. A termék szállítási hőmérséklete legalább -25C vagy az alatti hőmérsékleten történhet.
A termék dobozban: 1-10 kg-os kiszerelésben, zsákban: 10-20 kg-os kiszerelésben kerüljön kiszállításra.
A csomagolás sértetlen, külső durva szennyeződéstől mentes legyen.
Göngyöleg értékben nem szerepelhet a számlán.
I. Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyha
1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53.
Szállítási időpontok:
Mirelit termékek: naponta, reggel 5-7 óra között
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Mirelit termékek: szállítási nap 8 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Mirelit termékek: mirelit zöldség: dobozos (1-10 kg), zsákos (20 kg) kiszerelés, panírozott termékek 1 kg, 10 kg-os kiszerelés, ép, nem szakadt csomagolóanyag, külső szennyeződéstől mentes
II. Egyesített Bölcsődék XV/5-ös főzőkonyha
1157 Budapest, Kavicsos köz 6.
III. Egyesített Bölcsődék XV/12-es főzőkonyha
1156 Budapest, Nádastó park 1.
Szállítási időpontok:
Mirelit termékek: naponta, reggel 5-7 óra között
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Mirelit termékek: szállítási nap 8 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Mirelit termékek: mirelit zöldség: dobozos (1-10 kg), zsákos (20 kg) kiszerelés, panírozott termékek 1 kg, 10 kg-os kiszerelés, ép, nem szakadt csomagolóanyag, külső szennyeződéstől mentes
Féleségek (a kiszerelések, minőségek, mennyiségek az árazatlan költségvetésben részletesen megtalálhatók)
brokkoli rózsa
szilvalekváros derelye Allergénmentes - tojásmentes
fejtett bab
finomfőzelék
gyalult tök kaporral
gyalult tök kaporral
karalábé kocka
karfiol
húsleveszöldség
mexikói keverék, 3 részes
mirelit meggy magozott
morzsolt kukorica
paraj krém
sárgarépa kocka
sárgarépa kocka
sóskakrém
szilvalekváros gombóc
túró töltelékes gombóc
zeller kocka
zeller kocka
zöldbab sárgahüvelyű, vágott
zöldbab sárgahüvelyű, vágott
zöldborsó zsenge
zöldborsó zsenge
gesztenyepüré
petrezselyemzöld
sütőtök kocka
derelye, túrós
petrezselyem gyökér kocka (nem paszternák!)
kelbimbó
almakocka
nudli
erdei gyümölcs mix
cukkini kocka
császármorzsa
szilvával töltött gombóc
erdei gomba mix
szilva magozott
nyírségi gombóc
cékla kocka
hasábburgonya
tisztított fokhagymagerezdek
húsleves zöldség hasáb
sárgarépa korong
sárgarépa korong
karalábé kocka
sütőtök kocka
petrezselyem gyökér kocka (nem paszternák!)
kelbimbó
fejtett bab
cukkini kocka
Panírozott trappista sajt sütőben süthető 57-75gr/db
Rendelés módja:
Tárgyhetet megelőző héten szerdától péntekig e-mail-en, írásban és szükség esetén, telefonon. A rendelésről visszaigazolást írásban kérünk.
Módosítás tárgynapot megelőző nap 12 óráig.
Szállítás munkanapokon, mennyiségi korlátozás nélkül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Allergénmentes termék megajánlása (tétel) (min.1-max.52) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli AK az ajánlatokat.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10.

II.2.1)
Elnevezés: Hentesáruk
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.)
2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.)
3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hentesáruk nettó – 43 tétel (17 920 kg mennyiségben)
A termék szavatossági idejének 2/3 részét az ajánlatkérő részére kell biztosítani.
Húskészítmények csomagolására csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő csomagolóanyag és védőgáz használható fel.
Szállítási hőmérséklet: 0-5 C.
Fent nevezett szállítójárműre vonatkozó megfelelő jogszabályok.
Az áru csak a szavatossági idővel megjelölt csomagolással vehető át. Kizárólag friss, érzékszervi úton megállapítható, kifogástalan áru kerül átvételre.
Elvárás, hogy a megajánlott termékek minél nagyobb számban legyenek tej-, tojás-, glutén- és szójamentes termékek.
Göngyöleg értékben nem szerepelhet a számlán.
Göngyöleg- nyilvántartás vezetése szükséges: Közösen elismert-vezetett nyilvántartás, nulla induló készlettel
I. Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyha
1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53.
Szállítási időpontok:
Hentesáru: naponta, reggel 5-6 óra között
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Hentesáruk: szállítási nap 8 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Hentesáru: felvágott: rúdban kg 0,4-2 kg-os darabok, ép, nem szakadt csomagolás
II. Egyesített Bölcsődék XV/5-ös főzőkonyha
1157 Budapest, Kavicsos köz 6.
III. Egyesített Bölcsődék XV/12-es főzőkonyha
1156 Budapest, Nádastó park 1.
Szállítási időpontok:
Hentesáru: naponta, reggel 5-6 óra között
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Hentesáruk: szállítási nap 8 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Hentesáru: felvágott: rúdban kg 0,4-2 kg-os darabok, ép nem szakadt csomagolás
Féleségek (a kiszerelések, minőségek, mennyiségek az árazatlan költségvetésben részletesen megtalálhatók)
baromfi párizsi rúdban (nem szerepelhet sertés az összetevők között) Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
felvágott sertéshúsból rúdban Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
felvágott csirkemellfiléből rúdban (nem szerepelhet sertés az összetevők között) Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
felvágott baromfihúsból rúdban (Sertéshúsmentes!)
felvágott sertéshúsból rúdban Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
sonka csirkemellből rúdban (nem szerepelhet sertés az összetevők között) Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
sonka sertéshúsból rúdban Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
sonka pulykamellből rúdban (nem szerepelhet sertés az összetevők között) Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
felvágott pulykamellből (nem szerepelhet sertés az összetevők között) Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
debreceni kolbász
érlelt kolbász rúdban
füstölt paraszt száraz kolbász nem csípős
füstölt-főtt tarja
érlelt kolbász
kenőmájas rúdban Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
kolbász
májas hurka
sertés párizsi rúdban Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
sütni való kolbász
téli szalámi Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
csemege szalámi Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
paprikás szalámi Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes (nem csípős)
baromfi virsli (nem szerepelhet sertés az összetevők között) Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
zala felvágott rúdban Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
pulyka vastag szárazkolbász
libazsír Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
füstölt csemege szalonna
füstölt kenyér szalonna
füstölt főtt császár szalonna
frankfurti virsli emészthető bélben Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
pritaminpaprikás felvágott rúdban
turista szalámi
felvágott sertéshúsból rúdban Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szójamentes
Tej-glutén-szója-tojásmentes hentesárú 23 % zsírtartalom alatt
Lecsókolbász
Tepertő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Allergénmentes termék megajánlása (tétel) (min.26-max.43)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli AK az ajánlatokat.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10.

II.2.1)
Elnevezés: Pékáruk
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.)
2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.)
3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pékáruk nettó – 31 tétel (33 250 kg és 347 760 db mennyiségben)
A termék szavatossági idejének 2/3 részét az ajánlatkérő részére kell biztosítani.
Pékáruk, sütőipari termékek zárt gépkocsiban polcon vagy műanyag rekeszekben szállíthatók. A gépkocsiban a sütőipari termékeken kívül más termék nem szállítható. A gépjármű és a rekeszek tisztántartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni kell, amely az üzembentartó feladata. Pékáruk, sütőipari termékek csak tiszta rekeszekben kerülnek átvételre.
Göngyöleg értékben nem szerepelhet a számlán.
Teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer: olyan gabona alapú élelmiszer, amely a gabonaszem összes alkotórészét – beleértve a csírát és a korpát is – tartalmazó gabonamag és pszeudo gabonamag, valamint az ezek felhasználásával készült, ezen alkotórészeket legalább 50%-ban tartalmazó, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: Magyar Élelmiszerkönyv) előírásainak megfelelő élelmiszer.
Elvárás, hogy a megajánlott termékek minél nagyobb számban legyenek tej-, tojás-, glutén- és szójamentes termékek.
Göngyöleg- nyilvántartás vezetése szükséges: Közösen elismert-vezetett nyilvántartás, nulla induló készlettel.
I. Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyha
1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53.
Szállítási időpontok:
Pékáru: naponta 5 óráig
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Pékáruk: 6 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Pékáru: kenyér: szeletelve: 0,5 kg, 1 kg-os szeletelt forma kenyér, péksütemények, finom pékáruk 5 dkg/db és 10 dkg/db.
II. Egyesített Bölcsődék XV/5-ös főzőkonyha
1157 Budapest, Kavicsos köz 6.
III. Egyesített Bölcsődék XV/12-es főzőkonyha
1156 Budapest, Nádastó park 1.
Szállítási időpontok:
Pékáru: naponta 5 óráig
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Pékáruk: 6 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Pékáru: kenyér: szeletelve: 0,5 kg, 1 kg-os szeletelt forma kenyér, péksütemények, finom pékáruk 5 dkg/db és 10 dkg/db.
Féleségek (a kiszerelések, minőségek, mennyiségek az árazatlan költségvetésben részletesen megtalálhatók)
4 magos zsemle (belekeverve a tésztába) 60 g
briós kicsi 50 g (különféle pl. szezámmagvas)
búrkifli 50 g (diós, mákos, sajtos)
croissant (10 dkg) klf.
diós/mákos patkó (10 dkg)
félbarna kenyér 1 kg szeletelt Allergénmentes -szójamentes
forma félb. kenyér szeletelt 0,5 kg-os
foszlós kalács 500 g,
ízes levél 50 g
kakaós, fahéjas, pudingos csiga, kelt tészta 6 dkg
kifli, stangli (magos, sajtos) 50 gr
zsömle (korpás, rozsos, császár, sajtos) 58 g
magos zsemle (szezám, len, stb.) 64 g
molnárka (50 g)
sajtos rúd 50 g
tejes kifli 40 g
túrós batyu 50 g
pogácsa (50 g) különféle vajas, sajtos, magvas
vizes zsemle 54 g
teljes kiörlésű kenyér 0,50 kg-os szeletelt
ízesbukta (50 g)
bakonyi barna kenyér szeletelt 0,5 kg
graham kenyér 0,5 kg szeletelt Allergénmentes -szójamentes
tökmagos zsemle (tökmag belekeverve a tésztába) 50 gr/db
perec (sajtos, magvas) 5 dkg
pizzás tekercs 100 g
kenyér 300-500 gr/db Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szója -olajosmagmentes
zsemle 50 gr/db+-20% Allergénmentes - tej-tojás-glutén-szója -olajosmagmentes
kukoricás kenyér 0,50 kg szeletelt
rozskenyér 0,5 kg szeletelt
molke kenyér 0,5 kg szeletelt
Rendelés módja:
Tárgyhetet megelőző héten szerdától péntekig e-mail-en, írásban és szükség esetén, telefonon. A rendelésről visszaigazolást írásban kérünk.
Módosítás tárgynapot megelőző nap 12 óráig.
Szállítás munkanapokon, mennyiségi korlátozás nélkül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Allergénmentes termék megajánlása (tétel) (min.2-max.31)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli AK az ajánlatokat.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10.

II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.)
2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.)
3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej, tejtermékek – 48 tétel (16 470 kg, 120 300 liter, 3010 doboz, és 117 100 db mennyiségben)
A termék szavatossági idejének 2/3 részét az ajánlatkérő részére kell biztosítani.
A termékek csomagolására csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő csomagolóanyag és védőgáz használható fel.
A csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy semmilyen tulajdonságával ne vezesse félre a fogyasztót.
Tejtermékeknél a szavatossági idő a szállításhoz képest 3 napnál nem lehet rövidebb, kivéve a pénteki szállítást, mert ott a szavatossági idő nem lehet 5 napnál rövidebb. Sérült, szakadt csomagolású, vagy nem megfelelő állagú termék nem kerül átvételre.
Szállítási hőmérséklet: 0-5 C.
Elvárás, hogy a megajánlott termékek minél nagyobb számban legyenek tej-, tojás-, glutén- és szójamentes termékek.
Göngyöleg értékben nem szerepelhet a számlán.
Göngyöleg- nyilvántartás vezetése szükséges: Közösen elismert-vezetett nyilvántartás, nulla induló készlettel.
I. Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyha
1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53.
Szállítási időpontok:
Tejtermékek: naponta 5 óráig
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Tej, tejtermékek: 6 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Tejtermékek: tej 5 l, tejföl 350-450 g, 5 l, túró 0,5 kg, 1 kg-os, 5 kg-os kiszerelés, túró-rudi, tejszelet, kockasajt db.
II. Egyesített Bölcsődék XV/5-ös főzőkonyha
1157 Budapest, Kavicsos köz 6.
III. Egyesített Bölcsődék XV/12-es főzőkonyha
1156 Budapest, Nádastó park 1.
Szállítási időpontok:
Tejtermékek: naponta 5 óráig
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Tej, tejtermékek: 6 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Tejtermékek: tej 5 l, tejföl 350-450 g, 5 l, túró 0,5 kg, 1 kg-os, 5 kg-os kiszerelés, túró-rudi, tejszelet, kockasajt db.
Féleségek (a kiszerelések, minőségek, mennyiségek az árazatlan költségvetésben részletesen megtalálhatók)
Anikó jellegű sajt
margarin light, tejmentes Allergénmentes - tejfehérje és tejcukormentes
élesztő
margarin
főzőtejszín, min. 20% zsírtartalom
gyümölcs ízű joghurt, ivó
gyümölcsjoghurt
ízesített vajkrémek (magyaros,zöldfűszeres,stb.)
kefír
kockasajt, dobozos min. 30 gr/db/kocka
körözött, házias
krémsajt, tejszínes
sajtkrém, natúr, vödrös
margarin, kocka
natúr joghurt
tej 2,8%,
tej 2,8%,
trappista sajt
túró, félzsíros
túró, félzsíros
túrórudi, natúr
tejföl 20 %-os poharas
tejföl 20 %-os
füstöltsajt Karaván
zsírszegény élőflórás joghurtital
tejszelet
kakaóital, dobozos
étcsokoládéval bevont tejes krémmel töltött sütemény
rizsdesszert
krémpuding vanília, kakaó
Túró Rudi óriás, natúr
"lágy karamellás és tejes töltésű ostya mogyoródarabkás
tejcsokoládé bevonattal"
madártej, dobozos
vaj, min. 82% zsírtartalom
vaj, min. 82% zsírtartalom
diétás gesztenye rúd (több féle) Allergénmentes - tejfehérje és tejcukormentes
növényi eredetű sajt, szeletelt Allergénmentes - tejfehérje és tejcukormentes
rizsital Allergénmentes - tejfehérje és tejcukormentes
natur vajkrém 1/1
poharas tej 2 dl 2,8%
dobozos tej 2 dl szívószállal 2,8%
óvári sajt
margarin light, tejmentes
margarin
tejföl 12% 5/1
tej 2,8% tartós, dobozos, hűtést nem igénylő 1/1
minimargarin 10 gr Allergénmentes - tejfehérje és tejcukormentes
körözött 1/1
Rendelés módja:
Tárgyhetet megelőző héten szerdától péntekig e-mail-en, írásban és szükség esetén, telefonon. A rendelésről visszaigazolást írásban kérünk.
Módosítás tárgynapot megelőző nap 12 óráig.
Szállítás munkanapokon, mennyiségi korlátozás nélkül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Allergénmentes termék megajánlása (tétel) (min.5-max.48) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli AK az ajánlatokat.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10.

II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, tojás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03142500-3
További tárgyak:15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.)
2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.)
3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldség, gyümölcs, tojás 65 tétel (129 130 kg, 3010 köteg, 57 520 db, 7400 csomó mennyiségben)
A termék szavatossági idejének 2/3 részét az ajánlatkérő részére kell biztosítani.
Kizárólag friss, érzékszervi úton megállapítható kifogástalan állapotú áru kerül átvételre. Primőráru és gyümölcs darabra is rendelhető. Tojás: ózonnal fertőtlenített friss tojás ill. pucolt főzött tojás, sós lében szállítható.
Göngyöleg értékben nem szerepelhet a számlán. Göngyöleg- nyilvántartás vezetése szükséges: Közösen elismert-vezetett nyilvántartás, nulla induló készlettel. A termékeknek a fajtára, kereskedelmi típusra jellemző tulajdonságúaknak kell lenniük. Enyhe, csak a megjelenést, de minőséget nem befolyásoló hibák megengedettek, amennyiben az eltarthatóságot nem befolyásolhatják. Tevékenységünk során különös figyelmet fordítunk a termékcsoport átvétele során leggyakrabban előforduló problémák kizárására, melyek a következők: - a zöldségek és gyümölcsök vonatkozásában a legnagyobb veszélyt a bennük vagy rajtuk esetlegesen előforduló nem megengedhető mértékű növényvédő szer maradványok jelentenek, ezért nagy figyelmet fordítunk az előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartásának igazoltatására – Eladónak rendelkeznie kell a permetezési naplókkal. Az élelmiszerre vonatkozó információk feltüntetendő: -csomagoláson, -vagy az élelmiszerhez egyéb módon rögzített eszközön,-vagy az árukísérő dokumentumban. Az információ lehet szöveg vagy ábra.
A szerződő partner jogszabályi kötelezettsége, feladata, hogy a terméken az előírások szerinti tájékoztatás rajta legyen, függetlenül attól, hogy a zöldség- és gyümölcsáru előre csomagoltan érkezik, vagy a fogyasztói csomagolása az szerződő partnernél történik, megfelelő körülmények között. A minőségre vonatkozó előírásokat a szerződő partner köteles betartani. Szerződő partner felelős azért, hogy az áru megfeleljen a minőségi előírásoknak. Minden egyes csomagolási egységen azonos oldalon, olvashatóan, letörölhetetlenül, kívülről jól láthatóan a címkén fel kell tüntetni a kötelező adatokat: - A csomagoló/forgalmazó neve vagy hivatalos márkajele. - A termék megnevezése, ha a csomagolási egység tartalma kívülről nem látható. - A termék eredete (a származási ország feltüntetése kötelező, a termesztési terület ill. körzet feltüntetése nem kötelező). - Kereskedelmi jelölések. Ajánlatkérő nem szezonálisan kéri a következő termékek szállítását: Banán, citrom, narancs, jégcsapretek, kiwi, kígyóuborka, körte, mandarin, paradicsom, póréhagyma, szőlő, TV paprika, újhagyma, kaliforniai paprika, cékla földes, hónapos retek, fekete retek, kínai kelkáposzta. Ajánlatkérő szezonálisan kéri a következő termékek szállítását: Görögdinnye, cseresznye (július 1-szeptember 30.) Nektarin, őszibarack, kékszilva, ringló, sárgabarack (július 1-október 30.)
I. Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyha 1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53.
Szállítási időpontok: Zöldség, gyümölcs, tojás: naponta, reggel 5-6 óra
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők: Zöldség, gyümölcs: szállítási nap 7 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
II. Egyesített Bölcsődék XV/5-ös főzőkonyha 1157 Budapest, Kavicsos köz 6.
III. Egyesített Bölcsődék XV/12-es főzőkonyha 1156 Budapest, Nádastó park 1.
Szállítási időpontok: Zöldség, gyümölcs, tojás: naponta, reggel 5- 6 óra
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők: Zöldség, gyümölcs: szállítási nap 7 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés: Zöldség, gyümölcs, tojás: rekeszekbe, rendelés szerint súlynak megfelelően, tisztítva, illetve az ajánlatban meghatározottak szerint. - tojás ózonnal fertőtlenített, dobozban és főzött, pucolt, sós lében
Féleségek, a kiszerelések, minőségek, mennyiségek az árazatlan költségvetésben részletesen megtalálhatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Cukrásztermékek
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15812100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.)
2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.)
3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cukrásztermékek – 19 tétel (144 255 db mennyiségben) nettó 17 793 925 Ft. keretösszeg kimerüléséig
A termék szavatossági idejének 2/3 részét az ajánlatkérő részére kell biztosítani.
A termék csomagolására csak az élelmezés-egészségügyi előírásoknak megfelelő csomagolóanyag használható fel.
A termékeket úgy kell szállítani, hogy a szállítás következtében alakja ne torzuljon, szennyeződés ne érhesse, a belsejében szakadás ne következzen be.
Csomagolatlan termék a gyártástól számított 24 órán belül hozható forgalomba.
Jelölés a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint.
Elvárás, hogy a megajánlott termékek minél nagyobb számban legyenek tej-, tojás-, glutén- és szójamentes termékek.
Göngyöleg értékben nem szerepelhet a számlán.
Göngyöleg- nyilvántartás vezetése szükséges: Közösen elismert-vezetett nyilvántartás, nulla induló készlettel
I. Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyha
1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53.
Szállítási időpontok:
Cukrásztermékek: heti 2 alkalommal reggel 6-8 óra között
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Cukrásztermékek: szállítási nap 9 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Cukrásztermékek: cukrász karéjban, rendelés szerinti darabnak megfelelően, aprósütemény 1kg-os kiszerelés
II. Egyesített Bölcsődék XV/5-ös főzőkonyha
1157 Budapest, Kavicsos köz 6.
III. Egyesített Bölcsődék XV/12-es főzőkonyha
1156 Budapest, Nádastó park 1.
Szállítási időpontok:
Cukrásztermékek: heti 2 alkalommal reggel 6-8 óra között
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők:
Cukrásztermékek: szállítási nap 9 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés:
Cukrásztermékek: cukrász karéjban, rendelés szerinti darabnak megfelelően, aprósütemény 1kg-os kiszerelés
Féleségek (a kiszerelések, minőségek, mennyiségek az árazatlan költségvetésben részletesen megtalálhatók)
piskóta tekercs lekvárral töltve Allergénmentes - tej-szójamentes
almás rétes
túrós rétes
beigli, min. 40% töltelékkel
meggyes táska menü
bukta, ízes Allergénmentes -szójamentes
piskóta kocka
almás pite
túrós pite
répatorta
kakaós csiga
diós csiga
túrós batyu
mákos kevert
mákos patkó
diós patkó
kókusz kocka
kókusz kocka
sajtos pogácsa
Rendelés módja:
Tárgyhetet megelőző héten szerdától péntekig e-mail-en, írásban és szükség esetén, telefonon. A rendelésről visszaigazolást írásban kérünk.
Módosítás tárgynapot megelőző nap 12 óráig.
Szállítás munkanapokon, mennyiségi korlátozás nélkül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Allergénmentes termék megajánlása (tétel) (min.2-max.19)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli AK az ajánlatokat.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10.

II.2.1)
Elnevezés: Fűszerek, szárazanyag, konzervek, befőttek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15893000-4
További tárgyak:15870000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.)
2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.)
3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9. Fűszerek, szárazanyag, konzervek, befőttek – 147 tétel (45 723 kg, 37 743 db, 6010 liter, 642 csomag mennyiségben)
A termék szavatossági idejének 2/3 részét az ajánlatkérő részére kell biztosítani.
A termék csomagolására csak az élelmezés-egészségügyi előírásoknak megfelelő csomagolóanyag használható fel.
A száraztészták kizárólag csomagoltan hozhatók forgalomba.
A termék csomagolására csak az élelmezés-egészségügyi előírásoknak megfelelő csomagolóanyag használható fel.
A csomagolás védje meg a terméket a külső szennyeződésektől.
Elvárás, hogy a megajánlott termékek minél nagyobb számban legyenek tej-, tojás-, glutén- és szójamentes termékek.
Göngyöleg értékben nem szerepelhet a számlán.
I. Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyha
1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53.
Szállítási időpontok: naponta, 6-8 óra között
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők: szállítási nap 9 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés: csomagolva, 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg-os kiszerelések, száraztészta 5 kg-os kiszerelés, étolaj 1l, 5l-es kiszerelés, cukor, búzadara stb. 1 kg-os kiszerelés
II. Egyesített Bölcsődék XV/5-ös főzőkonyha 1157 Budapest, Kavicsos köz 6.
III. Egyesített Bölcsődék XV/12-es főzőkonyha 1156 Budapest, Nádastó park 1.
Szállítási időpontok: naponta, 6-8 óra között
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők: szállítási nap 9 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés: csomagolva, 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg-os kiszerelések, száraztészta 5 kg-os kiszerelés, étolaj 1l, 5l-es kiszerelés, cukor, búzadara stb. 1 kg-os kiszerelés
Féleségek, a kiszerelések, minőségek, mennyiségek az árazatlan költségvetésben részletesen megtalálhatók
Rendelés módja:
Tárgyhetet megelőző héten szerdától péntekig e-mail-en, írásban és szükség esetén, telefonon. A rendelésről visszaigazolást írásban kérünk.
Módosítás tárgynapot megelőző nap 12 óráig.
Szállítás munkanapokon, mennyiségi korlátozás nélkül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Allergénmentes termék megajánlása (tétel) (min.13-max.147)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli AK az ajánlatokat.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10.

II.2.1)
Elnevezés: Italok
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15980000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1. Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 1.)
2. Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6.)
3. Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca 51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Italok – 12 tétel (43 060 db, 24 450 liter mennyiségben)
A termék szavatossági idejének 2/3 részét az ajánlatkérő részére kell biztosítani.
A termék csomagolására csak az élelmezés-egészségügyi előírásoknak megfelelő csomagolóanyag használható fel.
A csomagolás védje meg a terméket a külső szennyeződésektől.
Göngyöleg értékben nem szerepelhet a számlán
I. Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyha
1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53.
Szállítási időpontok: naponta, 6-8 óra között.
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők: szállítási nap 9 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés: üvegben, dobozban 1 l-es, 2 dl-es kiszerelés, ásványvíz 0,5l, 1l, 1, 5 l-es kiszerelés.
II. Egyesített Bölcsődék XV/5-ös főzőkonyha 1157 Budapest, Kavicsos köz 6.
III. Egyesített Bölcsődék XV/12-es főzőkonyha 1156 Budapest, Nádastó park 1.
Szállítási időpontok: naponta, 6-8 óra között.
Késedelmi kötbérrel terhelt, Ajánlatkérő által még elfogadott szállítási véghatáridők: szállítási nap 9 óráig
A fenti időpontokat követő szállítás tekintetében a teljesítés meghiúsultnak minősül!
Szállítási kiszerelés: üvegben, dobozban 1 l-es, 2 dl-es kiszerelés, ásványvíz 0,5l, 1l, 1, 5 l-es kiszerelés.
Féleségek (a kiszerelések, minőségek, mennyiségek az árazatlan költségvetésben részletesen megtalálhatók)
gyümölcslé, alma, 100%-os gyümölcstartalom
gyümölcslé, őszibarack, 50%-os gyümölcstartalom
gyümölcslé, narancs,100%-os gyümölcstartalom
ásványvíz, mentes
ásványvíz, dús
gyümölcslé rostos, narancs 100 %-os gyümölcstartalom
paradicsomlé rostos 100 %-os gyümölcstartalom
ananászlé rostos 100 %-os gyümölcstartalom
almalé 100 %-os gyümölcstartalom
multivitamin rostos 100 %-os gyümölcstartalom
ásványvíz, mentes
ásványvíz, dús
Rendelés módja:
Tárgyhetet megelőző héten szerdától péntekig e-mail-en, írásban és szükség esetén, telefonon. A rendelésről visszaigazolást írásban kérünk.
Módosítás tárgynapot megelőző nap 12 óráig.
Szállítás munkanapokon, mennyiségi korlátozás nélkül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének külön ESPD-t kell benyújtania. Az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezetek vonatkozásában AK hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 3.§ (5) bekezdésére.
Az Ajánlatkérő elektronikus formában (EKR űrlap formájában) az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó ESPD mintáját.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtatni. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
Ajánlatkérő hivatkozik Kbt. 69. § (11a) bekezdésére
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára – a Korm.r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített – a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (részenként) – árubeszerzéseit igazoló referenciával.
Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 21/A. valamint a 22.§ (2) bekezdésére.
M2.) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján mutassa be elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
M3.) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával;
Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek és az azt követő legkedvezőbb(ek)nek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Korm. r. 3.§ (3) bekezésének megfelelően ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az általa megajánlott részenként, a megajánlott részre vonatkozóan legalább:
az 1. rész esetében 22 000 kilogramm tőkehús, húsmennyiségű,
a 2. rész esetében 11 150 kilogramm mirelit baromfi- hal mennyiségű,
a 3. rész esetében 28 015 kilogramm mirelit termék mennyiségű,
a 4. rész esetében 13 435 kilogramm mennyiségű hentesáru,
az 5. rész esetében nettó 11 900 000,- HUF összegű értéket elérő pékáru,
a 6. rész esetében nettó 37 050 000,- HUF összegű értéket elérő tej, tejtermék
a 7. rész esetében nettó 22 800 000,- HUF összegű értéket elérő zöldség, gyümölcs, tojás,
a 8. rész esetében pedig 108 000 darab (db) mennyiségű cukrásztermék,
a 9. rész esetében nettó 17 875 000,- HUF összegű értéket elérő fűszer, konzerv, szárazáru, befőtt,
a 10. rész esetében nettó 5 720 000,- HUF összegű értéket elérő ital szerződésszerűen teljesített referenciával.
A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szállítások szerződéses mennyiségét veszi figyelembe az Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
M2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes - az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel, - továbbá e felhívás feladását megelőző 12 hónapban az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság által kiadott igazolással, vagy az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapnál nem régebben kiállított hatósági élelmiszer ellenőrzése során kiadott jegyzőkönyvvel, vagy más, erre jogosult szerv által kiadott dokumentummal, mely igazolja a HACCP rendszer, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási rendszer működtetését.
M3.) Ajánlattevő alkalmatlan az adott rész vonatkozásában - kivéve ha az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP tanúsítvánnyal rendelkezik -, amennyiben nem nyilatkozik vagy nemlegesen nyilatkozik arról, hogy rendelkezik a megajánlott termékek szállítására alkalmas, legalább 1 darab, a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeket teljesítő- az 1.,4.,6.részek esetében hűtött raktérrel rendelkező (0-5 °C), különösen a 853/2004 EK rendeletben, - a 2. és 3.rész esetében hűtött raktérrel rendelkező (-18-250 °C), különösen a 853/2004 EK rendeletben és a 852/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeket teljesítő szállítóeszközzel, és/vagy nem nyilatkozik, vagy nemlegesen nyilatkozik arról, hogy a fentiek szerinti megfelelő szállítóeszközzel a szerződés időtartama alatt rendelkezni fog, amely megfelel a 68/2007.(VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendeletnek, a 62/2011.(VI.30.) VM rendeletnek és erről csatolnia kell az ajánlathoz másolatban a forgalmi engedély másolatot (bérlemény esetén az erről szóló szerz. másolatát). Amennyiben Ajánlattevő több - azonos előírással érintett - részre tesz ajánlatot, úgy elegendő 1 darab megfelelő jármű tekintetében nyilatkozni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek részletes
szabályait a közbeszerzési dokumentumok III. fej. tartalmazza.
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § .,
a Kbt. 27/A., 135. § (1), (5) és (6) bekezdései irányadók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az ajánlatkérő mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.ekr.gov.hu
d. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
e. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
f. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
g. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
h. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
i. AT-nek az ESPD II. D. szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
j. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
k. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is be kell nyújtani.
l. AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
m. AT nyújtsa be a KKD 19.4.16. pont szerinti nyilatkozatokat..
n. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
dr. Pekóné Tózsa Éva (lajstrom száma: 00202).
o. Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
p. III.1.3) kiegészítése: A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
q. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák