Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:24987/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mágocs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7342 Mágocs, Szabadság u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gerle Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mágocs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20980274
Postai cím: Szabadság Utca 39 491
Város: Mágocs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7342
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
Telefon: +36 305981195
E-mail: kozbesz.szaktanacsado@gmail.com
Fax: +36 72560019
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magocs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magocs.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskola energetikai felújítása
Hivatkozási szám: EKR001111932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Iskola energetikai korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7342 Mágocs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Mágocs – Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése keretében az alábbi tételű és mennyiségű munkák kerülnek megrendelésre:
Építészet:
• homlokzati hőszigetelés: 2350 m2
• homlokzati kőzetgyapot tűzterjedési gát: 220 m2
• lábazati hőszigetelés: 160 m2
• lapostető hőszigetelés: 1485 m2
• tornaterem tető hőszigetelés: 700 m2
• kiegészítő munkák: ablak párkány, 460 m, ereszcsatorna 100 m
• Nyílászárók:
o 6db 60/60-as bukó-nyíló ablak,
o 9 db 90/120-as bukó-nyíló ablak,
o 2 db 60/120-as bukó-nyíló ablak,
o 1 db 250x210-es ajtó,
o 1 db 100x240-es ajtó,
o 1 db 120x260-as ajtó,
o 19 db 270x300-as bukó-nyíló ablak,
o 2 db 450x295-ös bukó-nyíló ablak
• gépészeti helyiség : 60 m2
• akadálymentes mosdó
• akadálymentes rámpa
Gépészet:
• 63 KW teljesítményű Hőszivattyús hűtő-fűtő egység
• 2 db Hoval TOP Gas 80-as (vagy azzal egyenértékű) kondenzációs kazán 160 kW
• gáz: 28,51 Nm3/h
Napelemes rendszer: 120 db 27,6 kWösszteljesítményű napelem telepítése
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. A részleteket a műszaki leírás tartalmazza. A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell megállapítania, hogy az tartalmazza a felhasználási jogok átruházására irányuló díjazást is, tekintettel arra, hogy a felhasználási jogok átruházására további díj nem állapítható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 213
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21929 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Iskola energetikai korszerűsítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gerle Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16793262
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3
Város: Komló
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail: gerlekft@gmail.com
Telefon: +36 72483029
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72483029
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 132915673
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7342 Mágocs, Szabadság u. 7.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Mágocs – Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése keretében az alábbi tételű és mennyiségű munkák kerülnek megrendelésre:
Építészet:
• homlokzati hőszigetelés: 2350 m2
• homlokzati kőzetgyapot tűzterjedési gát: 220 m2
• lábazati hőszigetelés: 160 m2
• lapostető hőszigetelés: 1485 m2
• tornaterem tető hőszigetelés: 700 m2
• kiegészítő munkák: ablak párkány, 460 m, ereszcsatorna 100 m
• Nyílászárók:
o 6db 60/60-as bukó-nyíló ablak,
o 9 db 90/120-as bukó-nyíló ablak,
o 2 db 60/120-as bukó-nyíló ablak,
o 1 db 250x210-es ajtó,
o 1 db 100x240-es ajtó,
o 1 db 120x260-as ajtó,
o 19 db 270x300-as bukó-nyíló ablak,
o 2 db 450x295-ös bukó-nyíló ablak
• gépészeti helyiség : 60 m2
• akadálymentes mosdó
• akadálymentes rámpa
Gépészet:
• 63 KW teljesítményű Hőszivattyús hűtő-fűtő egység
• 2 db Hoval TOP Gas 80-as (vagy azzal egyenértékű) kondenzációs kazán 160 kW
• gáz: 28,51 Nm3/h
Napelemes rendszer: 120 db 27,6 kWösszteljesítményű napelem telepítése
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. A részleteket a műszaki leírás tartalmazza. A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell megállapítania, hogy az tartalmazza a felhasználási jogok átruházására irányuló díjazást is, tekintettel arra, hogy a felhasználási jogok átruházására további díj nem állapítható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 213
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 132915673
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gerle Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16793262
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3
Város: Komló
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail: gerlekft@gmail.com
Telefon: +36 72483029
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72483029
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a Szerződés 5.1. pontjában rögzítették a tervezett részhatáridőket és 5.4. pontjában a tervezett véghatáridőket a pályázati mérföldkövek és az eljárás indításakor tervezett bírálati időtartam figyelembe vételével. Ajánlatkérő bírálata a döntéshozó képviselő-testületnek az önkormányzati választások időszakában történő ritkább ülésezése miatt előre nem várt módon elhúzódott, illetve Ajánlatkérő szerette volna megvárni az ellenőrzés lezárását is, ezért a moratórium leteltét követően nem azonnal kötötte meg a szerződé
Ennek okán a tervezett munkavégzési dátumok eltolódtak, azonban a munkaelvégzésére nyitva álló napok száma és a vállalási ár változatlan, így magát a vállalást, a szerződés jellegét nem érinti a változás, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 100.§ (5) bekezdés szerinti támogatási összeg módosítást nem okoz, csupán a tervezett teljesítések pontosítására, aktualizálására vonatkozik.
A módosítás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 100.§ szerinti utóellenőrzése folyamatban van.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítással a tervezett mérföldkő határidők kerültek véglegesítésre. Sem műszaki tartalom változás, sem ellenérték változás, sem véghatáridő változás nem áll fenn a szerződésmódosítással.
A módosítási ok a hirdetményfeladás miatt került megjelölésre.
A módosítás tartalma a VII.1.) további információk alatt szövegszerűen látható a módosítás tartalma. A szerződés ezen módosításokkal nem érintett része változatlanul hatályos és érvényes.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 132915673 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 132915673 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Szerződés 5.1. pontjának 1. alpontja szerinti határidő „(tervezett dátuma: 2019.11.30.)” szövegrész „(dátuma: 2019.12.31.)” szövegrészre módosul.
A Szerződés 5.1. pontjának 2. alpontja szerinti határidő „(tervezett dátuma: 2020.01.15)” szövegrész „(dátuma: 2020.02.15” szövegrészre módosul.
A Szerződés 5.1. pontjának 3. alpontja szerinti határidő „(tervezett dátuma: 2020.02.28)” szövegrész „(dátuma: 2020. március 31” szövegrészre módosul.
A Szerződés 5.4. pontja szerinti véghatáridő „(tervezett dátuma: 2020.04.15)” szövegrész „(dátuma: 2020. május 15.” szövegrészre módosul.
10. Jelen szerződés módosítás a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 100.§ szerinti utóellenőrzésre kötelezett:
„100. § (1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződésmódosítást, valamint a szerződésmódosítást alátámasztó valamennyi dokumentumot a szerződésmódosítást követő két munkanapon belül utóellenőrzés céljából megküldi az irányító hatóság részére. Az irányító hatóság a dokumentumok beérkezését követő tizenöt munkanapon belül elvégzi a közbeszerzési-jogi és elszámolhatósági szempontú ellenőrzést.”
Az utórellenőrzés folyamatban van.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben