Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:24988/2019
CPV Kód:45315000-8
Ajánlatkérő:Tiszavasvári Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. Hrsz: 2795/3 NUTS: HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29379211
Postai cím: Városháza Tér 4.
Város: Tiszavasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Zoltán
Telefon: +36 42520500
E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Fax: +36 42520500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszavasvari.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban 2
Hivatkozási szám: EKR000857152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tiszavasvári Általános Iskola
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. Hrsz: 2795/3
NUTS: HU323
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület D-DK tetőfelületére 182 db napelem panel telepítése tervezett. Az épület ferdetetős. A
182 db napelem 1 db 20 kW és 3 db 10 kW inverterhez csatlkakozik. A napelemeket 4 mm2
SOLAR kábellel, MC4 csatlakozókkal kötjük össze egymással és az inverterrel. A napelemekhez a
DC csatlakozó szekrényeket, az invertert, valamint az AC csatlakozó szekrényeket a fentebb
nevezett épületrész tetőterében kapnak helyet.
A napelemek telepítésekor és az üzemeltetés során folyamatosan figyelemmel kell lenni arra, hogy
a napelemekre árnyék ne vetüljön.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15455 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tiszavasvári Általános Iskola
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61244405
Postai cím: Iskola Utca 3. tt/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: nnk@nnk.hu
Telefon: +36 305583608
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16859600
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. Hrsz: 2795/3
NUTS: HU323
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület D-DK tetőfelületére 182 db napelem panel telepítése tervezett. Az épület ferdetetős. A
182 db napelem 1 db 20 kW és 3 db 10 kW inverterhez csatlkakozik. A napelemeket 4 mm2
SOLAR kábellel, MC4 csatlakozókkal kötjük össze egymással és az inverterrel. A napelemekhez a
DC csatlakozó szekrényeket, az invertert, valamint az AC csatlakozó szekrényeket a fentebb
nevezett épületrész tetőterében kapnak helyet.
A napelemek telepítésekor és az üzemeltetés során folyamatosan figyelemmel kell lenni arra, hogy
a napelemekre árnyék ne vetüljön.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16859600
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61244405
Postai cím: Iskola Utca 3. tt/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: nnk@nnk.hu
Telefon: +36 305583608
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
eredeti szöveg:
A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 4 hónap.
módosított szöveg:
A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2020. március 31.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közcélú elosztóhálózatba visszatáplált energia elszámolásának feltétele érvényes, hogy a Megrendelő részéről Hálózathasználati szerződés és Üzemviteli megállapodás megléte, valamint kétirányú ún. ad-vesz mérő felszerelése, amper bővítés és belső hálózat kiépítése az elosztói engedélyes által. A jelenleg nem megfelelő hálózati feltételek miatt a csatlakozási engedély, így az ad-vesz mérőóra cserére várhatóan 2020.03.31-re valósul meg. A szolgáltató teljesítése a kivitelezés teljeskörű befejezési idejének jelentős mértékű növekedését eredményezheti. A Vállalkozó a kivitelezési munkát ettől függetlenül készre szereli. A határidő hosszabbítás a szolgáltató általi ügyintézés miatt szükséges, amely előre nem volt látható.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 16859600 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 16859600 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek a szerződésmódosítás tartalmával egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben